Nejvyšší soud: Ujednání o poplatku za správu úvěru je určité

25.04.2014 | , Finance.cz
ÚVĚRY A PŮJČKY


Minulý týden vydal Ústavní soud nález, kterým ve sporu o poplatek za správu úvěru neshledal porušení ústavně zaručených práv spotřebitele a celkově shledal poplatek za platný. Nejvyšší soud nyní vydal sjednocující stanovisko, kterým se přiklonil na stranu argumentace bank. Právní souboj o platnost poplatku lze považovat za ukončený.

Více jak roční bitva o platnost, či neplatnost ujednání o poplatku za správu o úvěru dospěla ke svému závěru. Ústavní soud a nyní i Nejvyšší soud shledávají ujednání o poplatku za platné a neporušující práva spotřebitele. Ačkoliv není úplné znění stanoviska Nejvyššího soudu ještě k dispozici, na webových stránkách Nejvyššího soudu bylo uveřejněno to podstatné ze zkráceného znění.

K tématu rovněž:

 

Stanovisko Nejvyššího soudu

Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu na návrh jejího předsedy zaujalo stanovisko ve sporu o poplatek pro zajištění jednotného rozhodování v těchto závěrech:

  • ujednání o poplatku za správu úvěru ve smlouvě o úvěru není neurčité jen proto, že neobsahuje úplný výčet činností, za něž je poplatek sjednán;
  • na ujednání o poplatku za správu úvěru ve smlouvě o úvěru se nevztahuje zákaz těch ujednání ve spotřebitelských smlouvách, která v rozporu s požadavkem dobré víry znamenají k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran.

 

Poplatek je cenou plnění

Nejvyšší soud závěry stanoviska odůvodnil mimo jiné i skutečností, že poplatek za spravování úvěru je cenou plnění, a proto se na něj nevztahuje možnost soudního přezkumu jeho přiměřenosti dle ustanovení na ochranu spotřebitele.

„Správu úvěru lze vyložit jako činnost úvěrového věřitele, která není kryta jinými sjednanými platbami (úrokem jako cenou poskytnutého kapitálu a ostatními poplatky za konkrétní služby), a kterou úvěrový věřitel na podkladě smlouvy o úvěru zajišťuje služby (typicky poradenství a klientský servis, informace o úvěrovém vztahu, změny smlouvy, vydávání různých potvrzení) úvěrovému dlužníku po dobu trvání úvěrového vztahu.“

Evropský soud pro lidská práva

Zástupci hlavních iniciativ v současné době zvažují možnost obrátit se na Evropský soud pro lidská práva a dále postupovat k Nejvyššímu správnímu soudu. Uvidíme, zda nás ještě čeká nějaké překvapivé rozhodnutí, avšak nejvyšší soudní instance se k problematice již vyjádřili.

Autor článku

Zbyněk Drobiš  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: ÚVĚRY A PŮJČKY