Podprůměrné a nadprůměrné mzdy: Jak se liší zdanění?

28.04.2014 | , Finance.cz
DANĚ


V Česku jsou rozdíly v míře zdanění mezi zaměstnanci pracujícími za podprůměrnou a nadprůměrnou mzdu jedny z nejnižších z členských zemí OECD. Podívejme se na praktické výpočty.

Průměrná měsíční mzda v Česku za rok 2013 činila 25 128 Kč měsíčně. U podprůměrné mzdy ve výši 67 % průměrné mzdy (16 836 Kč) a nadprůměrné mzdy ve výši 167 % průměrné mzdy (41 964 Kč) si vypočítáme celkové zdanění práce.

Celkově můžeme říci, že zdanění práce je vyšší v evropských zemích než v mimoevropských zemích OECD. V evropských zemích je mnohem propracovanější sociální politika, což zvyšuje požadavky na státní výnos z daní. V mimoevropských zemích se posiluje vlastní odpovědnost občanů za životní úroveň v penzi, nemoci nebo nezaměstnanosti výměnou za nižší zdanění práce.

Hrubá mzda

16 836 Kč

41 964 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem

758 Kč

1 889 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem

1 516 Kč

3 777 Kč

Sociální pojištění placené zaměstnancem

1 095 Kč

2 728 Kč

Sociální pojištění placené zaměstnavatelem

4 209 Kč

10 491 Kč

"Superhrubá mzda"

22 600 Kč

56 300 Kč

Daň z příjmu fyzických osob

3 390 Kč

8 445 Kč

Slevy na dani celkem

2 070 Kč

2 070 Kč

Záloha na daň z příjmu fyzických osob

1 320 Kč

6 375 Kč

Čistá mzda

13 663 Kč

30 972 Kč

Zdanění práce (v %)

39,4 %

44,9 %

vlastní výpočet autora

Jak se liší zdanění v Česku?

Rozdíl v míře zdanění práce u zaměstnance pracujícího za podprůměrnou mzdu a zaměstnance pracujícího za nadprůměrnou mzdu v Česku dosahuje pouze 5,5 % (44,9 % - 39,4 %). Jak vidíme na přiloženém výpočtu, tak rozdílná je efektivní sazba pouze u daně z příjmu fyzických osob a to z důvodu uplatnění základní slevy na poplatníka.

Bezdětný zaměstnanec s podprůměrnou hrubou měsíční mzdou 16 836 Kč má čistou mzdu 13 663 Kč, mzdové náklady zaměstnavatele jsou 22 561 Kč (16 836 Kč + 1 516 Kč + 4 209 Kč). Celkové daňové odvody jsou tedy 8 898 Kč (22 561 Kč - 13 663 Kč), zdanění práce tak činí 39,4 % (8 898 Kč: 22 561 Kč).

Bezdětný zaměstnanec s nadprůměrnou hrubou měsíční mzdou 41 964 Kč má čistou mzdu 30 972 Kč, mzdové náklady zaměstnavatele jsou 56 232 Kč (41 964 Kč + 3 777 Kč + 10 491 Kč). Celkové daňové odvody jsou tedy 25 260 Kč (56 232 Kč - 30 972 Kč), zdanění práce tak činí 44,9 % (25 260 Kč: 56 232 Kč).

Rozdíl v míře zdanění mezi nadprůměrnými mzdami a podprůměrnými mzdami je v Česku v rámci zemí OECD 8. nejnižší. Hned v devíti členských zemí OECD (Irsku, Izraeli, Lucembursku, Portugalsku, Řecku, Finsku, Austrálii, Velké Británii a Belgii) se zdanění práce mezi zaměstnanci pracující za nadprůměrnou a podprůměrnou mzdu liší o více než 10 %.

OECD: Porovnání zdanění v Česku

V Česku je vysoké povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance (25 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění), proto je celkové zdanění práce v Česku v rámci zemí OECD nadprůměrné u vysokých i u nízkých mezd.

Při srovnání zdanění práce mezi členskými zeměmi OECD u podprůměrných mezd (u mzdy ve výši 67 % průměrné mzdy) je zdanění práce v Česku 8. nejvyšší z členských zemí OECD, dosahuje vypočítaných 39,4 %. Vyšší zdanění práce je pouze v Belgii (50,1 %), Maďarsku (49,0 %), Francii (45,6 %), Německu (45,1 %), Itálii (44,7 %), Rakousku (44,5 %) a Švédsku (40,8 %).

Zdanění práce u nadprůměrných mezd (ve výši 167 % průměrné mzdy) je celkové zdanění práce v Česku 12. nejvyšší, projevuje se efekt rovné 15% sazby daně z příjmu fyzických osob. Vyšší zdanění je v Belgii (60,9 %), Francii (54,1 %), Itálii (53,2 %) Rakousku (51,9 %), Německu (51,2 %), Švédsku (50,6 %), Řecku (49,2 %), Maďarsku (49 %), Finsku (48,9 %), Portugalsku (47,4 %) a Slovinsku (46,1 %).

Rozdíl v míře zdanění mezi podprůměrnou a nadprůměrnou mzdou (v zemích OECD, údaje za rok 2013)

Země

Míra zdanění mezd

Rozdíl v míře zdanění

Podprůměrná mzda

 (67 % průměrné mzdy)

Nadprůměrná mzda

(167 % průměrné mzdy)

Maďarsko

49,0%

49,0%

0,0%

Chile

7,0%

7,8%

0,8%

Polsko

34,7%

36,2%

1,5%

Estonsko

38,7%

40,8%

2,1%

Japonsko

30,3%

34,5%

4,3%

Korea

18,3%

22,9%

4,6%

Slovensko

38,4%

43,3%

4,9%

Česko

39,4%

44,9%

5,5%

Turecko

36,5%

42,1%

5,6%

Kanada

27,5%

33,1%

5,6%

Německo

45,1%

51,2%

6,1%

USA

29,3%

36,2%

6,9%

Španělsko

37,2%

44,3%

7,1%

Dánsko

37,1%

44,3%

7,2%

Švýcarsko

19,2%

26,5%

7,3%

Rakousko

44,5%

51,9%

7,5%

Slovinsko

38,5%

46,1%

7,6%

Mexiko

13,9%

22,2%

8,3%

Itálie

44,7%

53,2%

8,5%

Francie

45,6%

54,1%

8,5%

Norsko

34,1%

43,0%

8,9%

Island

28,7%

37,8%

9,1%

Nový Zéland

13,3%

22,8%

9,5%

Švédsko

40,8%

50,6%

9,7%

Nizozemí

32,1%

41,9%

9,7%

Belgie

50,1%

60,9%

10,8%

Velká Británie

26,9%

37,7%

10,8%

Austrálie

21,9%

33,1%

11,3%

Finsko

37,6%

48,9%

11,4%

Řecko

36,9%

49,2%

12,3%

Portugalsko

34,7%

47,4%

12,7%

Lucembursko

29,9%

44,3%

14,4%

Izrael

13,9%

29,5%

15,6%

Irsko

21,0%

38,5%

17,4%

Pramen: OECD, Tax Database, Part I. Taxation of Wage Income (2013Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ