Daňové trendy v zemích OECD

19.05.2014 | , Finance.cz
DANĚ


Celkové zdanění práce ve většině členských zemích OECD v posledních třech letech stouplo. Zvyšovaly se daňové sazby, upravovaly se daňová pásma, došlo ke změnám u daňových slev nebo odčitatelných položek.

V letech 2010 až 2013 se zvýšilo celkové zdanění práce u zaměstnanců pracujících za průměrnou mzdu ve dvou třetinách zemí OECD. Celkové zdanění práce je rozdíl mezi mzdovými náklady zaměstnavatele a čistou mzdou zaměstnance, kterou obdrží na svůj bankovní účet. U celkového zdanění práce je tedy potřeba zohlednit i povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance. V případě snížení povinného pojistného placeného zaměstnavatelem by mohl zaměstnavatel zvýši zaměstnanci hrubou mzdu a tím i čistou mzdu, přičemž jeho celkové mzdové náklady by se nezvýšily.

Výpočet zdanění práce v Česku

V přiložené tabulce si vypočítáme celkové zdanění práce v Česku v roce 2010 a v roce 2013 u průměrné mzdy. Celkové zdanění práce v Česku stouplo o 0,3 %, přestože se daňové změny výpočtu čisté mzdy nedotkly. Důvodem zvýšení daňového zatížení je růst průměrné mzdy, přičemž základní sleva na poplatníka je shodná. Přestože je v Česku zavedena 15% sazba daně z příjmu fyzických osob (nezohledňujeme 7% solidární příspěvek od roku 2013), tak je právě z důvodu existence základní slevy na poplatníka zdanění práce v Česku mírně progresivní. Při vyšší průměrné mzdě je tedy vyšší i celkové zdanění práce.

Praktický výpočet

Za celý rok 2010 činila průměrná měsíční mzda 23 951 Kč a za rok 2013 byla průměrná měsíční mzda 25 128 Kč. U průměrných mezd v roce 2010 a 2013 si vypočítáme zdanění práce. Svobodný, bezdětný zaměstnanec pracující za průměrnou mzdu měl v roce 2013 zdanění práce ve výši 42,45 % a v roce 2010 potom 42,14 %.

  • Zaměstnanec pracující v roce 2013 za průměrnou hrubou měsíční mzdu 25 128 Kč obdrží na svůj bankovní účet 19 378 Kč. Mzdové náklady zaměstnavatele jsou 33 672 Kč (25 128 Kč + 2 262 Kč + 6 282 Kč).
  • Celkové daně činí 14 294 Kč (33 672 Kč - 19 378 Kč) a zdanění práce dosahuje 42,45 % (14 294 Kč: 33 672 Kč).
Text Výpočet 2013 Výpočet 2010

Hrubá mzda

25 128 Kč

23 951 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem

(4,5 % z hrubé mzdy)

1 131 Kč

1 078 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem

(9 % z hrubé mzdy)

2 262 Kč

2 156 Kč

Sociální pojištění placené zaměstnancem

(6,5 % z hrubé mzdy

1 634 Kč

1 557 Kč

Sociální pojištění placené zaměstnavatelem

(25 % z hrubé mzdy)

6 282 Kč

5 988 Kč

"Superhrubá mzda"

(hrubá mzda + povinné pojistné placené zaměstnavatelem)

(zaokrouhleno na sta nahoru)

33 700 Kč

32 100 Kč

Daň z příjmu fyzických osob

(15 % ze "superhrubé mzdy")

5 055 Kč

4 815 Kč

Daňová sleva na poplatníka

2 070 Kč

2 070 Kč

Záloha na daň z příjmu fyzických osob

(Daň z příjmu - sleva na poplatníka)

2 985 Kč

2 745 Kč

Čistá mzda

(hrubá mzda - soc. a zdrav. poji. placené zaměstnancem)

19 378 Kč

18 571 Kč

Celkové zdanění práce (%)

42,45 %

42,14 %

vlastní výpočet autora

Nejvyšší zdanění práce je v Belgii

V roce 2013 bylo nejvyšší zdanění práce u zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu v Belgii (55,8 %), Německu (49,3 %), Rakousku (49,1 %), Maďarsku (49,0 %), Francii (48,9 %), Itálii (47,8 %), Finsku (43,1 %), Švédsku (42,9 %) a Česku (42,45 %). Nejnižší zdanění práce z členských zemí OECD bylo v Chile (7,0 %), Novém Zélandu (16,9 %), Mexiku (19,2 %), Izraeli (20,7 %), Koreji (21,4 %), Švýcarsku (22,0 %) a Irsku (26,6 %).

Kde nejvíce stouplo zdanění práce?

Mezi roky 2010 až 2013 nejvíce stouplo zdanění práce u bezdětného svobodného zaměstnance z členských zemí OECD v Portugalsku (o 4,0 %), Mexiku (o 3,7 %), Slovensku (o 3,2 %), Lucembursku (o 2,7 %), Maďarsku (o 2,4 %), Řecku (o 1,5 %) a Japonsku (o 1,4 %). Zdanění práce kleslo pouze v deseti členských zemích OECD, přičemž rozdíly jsou malé. O více než jedno procento kleslo zdanění práce u průměrné mzdy pouze v Nizozemí (o 1,2 %) a Velké Británii (o 1,1 %).

Zdanění práce v členských zemích OECD u průměrné mzdy (v %)

(v roce 2010 a 2013 u bezdětného a svobodného zaměstnance)

Země

Zdanění práce v letech

Nárůst míry zdanění

2013

2011

Nizozemí

36,9

38,1

-1,2

Velká Británie

31,5

32,6

-1,1

Francie

48,9

49,8

-0,8

Slovinsko

42,3

42,5

-0,2

Estonsko

39,9

40,1

-0,2

Belgie

55,8

55,9

-0,1

Švýcarsko

22,0

22,1

-0,1

Nový Zéland

16,9

17,0

-0,1

Dánsko

38,6

38,6

-0,1

Izrael

20,7

20,7

-0,1

Chile

7,0

7,0

0,0

Norsko

37,3

37,3

0,0

Island

33,4

33,4

0,1

Švédsko

42,9

42,8

0,2

Německo

49,3

49,0

0,3

Česko

42,45

42,14

0,31

Austrálie

27,4

26,8

0,6

Itálie

47,8

47,2

0,6

Kanada

31,1

30,4

0,6

Austrálie

23,1

22,3

0,8

Turecko

38,6

37,9

0,8

Irsko

26,6

25,8

0,8

Finsko

43,1

42,3

0,8

USA

31,3

30,5

0,9

Španělsko

40,7

39,7

0,9

Rakousko

49,1

48,2

0,9

Korea

21,4

20,1

1,3

Polsko

35,6

34,2

1,4

Japonsko

31,6

30,2

1,4

Řecko

41,6

40,1

1,5

Maďarsko

49,0

46,6

2,4

Lucembursko

37,0

34,3

2,7

Slovensko

41,1

37,9

3,2

Mexiko

19,2

15,5

3,7

Portugalsko

41,1

37,1

4,0

Pramen: OECD Tax Database,Part I. Taxation of Wage Income (2013), Table I.5.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ