Zdravotní pojištění: Kolik platíme, kolik čerpáme?

26.05.2014 | , Finance.cz
DANĚ


Zdravotní pojištění je v podstatě povinnou daní. Zatímco daň z příjmu fyzických osob někteří zaměstnanci a OSVČ neplatí a ještě obdrží daňový bonus, tak zdravotní pojištění se platí vždy. Sociální pojištění se platí pouze do ročního limitu, zdravotní pojištění se platí ze všech příjmů. Kolik na zdravotním pojištění platíme a kolik čerpáme?

Placení zdravotního pojištění je založeno na principu solidarity zdravých s nemocnými, což je jedním ze znaků vyspělých demokratických zemí světa. Většina občanů tedy platí na zdravotním pojištění více než kolik činí úhrady prostřednictvím zdravotní pojišťovny za zdravotní péči. Zdravotní péče je velmi nákladná. Náklady na zdravotnictví ve vyspělých zemích rostou rychleji než reálná ekonomika.

Zaměstnanci a zdravotní pojištění

Zaměstnanci odvádí na zdravotním pojištění 4,5 % ze své hrubé mzdy, dalších 9 % za ně odvádí zaměstnavatel. V souhrnu tedy zdravotní pojišťovna zaměstnance obdrží na bankovní účet 13,5 % z hrubé mzdy zaměstnance. Vypočtené zdravotní pojištění není možné snižovat daňovými slevami jako v případě daně z příjmu fyzických osob.

Pro názornost máme v přiložené tabulce uvedeno porovnání částky daně z příjmu fyzických osob a zdravotního pojištění u zaměstnance se dvěma dětmi v závislosti na výši mzdy. V sloupečku zdravotní pojištění je uvedena částka zdravotního pojištění, kterou obdrží zdravotní pojišťovna zaměstnance na bankovní účet (v souhrnu tedy 13,5 %).

Měsíční porovnání zdravotního pojištění a daně z příjmu fyzických osob (u zaměstnance se dvěma dětmi, dle legislativy roku 2014)

Hrubá mzda

Zdravotní pojištění

Daň z příjmu fyzických osob

10 000 Kč

1 350 Kč

-2 234 Kč

15 000 Kč

2 025 Kč

-1 289 Kč

20 000 Kč

2 700 Kč

-284 Kč

25 000 Kč

3 375 Kč

721 Kč

30 000 Kč

4 050 Kč

1 726 Kč

40 000 Kč

5 400 Kč

3 736 Kč

50 000 Kč

6 750 Kč

5 746 Kč

100 000 Kč

13 500 Kč

15 796 Kč

vlastní výpočet autora

Jak vidíme na výpočtech v přiložené tabulce, tak naprostá většina zaměstnanců uplatňujících daňové zvýhodnění na dvě děti zaplatí více na zdravotním pojištění než na dani z příjmu fyzických osob. Při výpočtu odvodů zdravotního pojištění placeného zaměstnancem je potřeba zohlednit i 9 % placených zaměstnavatelem. Zaměstnanci uplatňující daňové zvýhodnění na dvě děti s hrubou mzdou 20 tisíc Kč a méně nezaplatí na dani z příjmu fyzických osob nic, obdrží ještě daňový bonus, proto je v tabulce v sloupečku "daň z příjmu fyzických osob" uvedeno v těchto případech znaménko mínus.

U zdravotního pojištění není strop

U zdravotního pojištění není od roku 2013 zaveden strop, jako tomu bylo v předchozích letech. Zdravotní pojištění se platí ze všech příjmů, i velmi nadstandardních. Např. v roce 2012 se platilo zdravotní pojištění do maximálního vyměřovacího základu ve výši 1 809 864 Kč. Maximální vyměřovací základ platil pro zaměstnanci i OSVČ.

Např. zaměstnanec s ročním příjmem 2 400 000 Kč (200 000 Kč měsíčně) zaplatil za celý rok 2012 na zdravotním pojištění (včetně odvodu zaměstnavatele) 244 332 Kč (1 809 864 Kč x 13,5 %). Za rok 2013 i za rok 2014 zaplatí 324 000 Kč (13,5 % z 2 400 000 Kč).

OSVČ a zdravotní pojištění

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odvádí na zdravotním pojištění 13,5 % z vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu. Když je daňový základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak je potřeba zaplatit za rok zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu. I při velmi nízkém zisku musí všechny OSVČ na hlavní činnost zaplatit za celý rok 2014 na zdravotním pojištění minimálně 21 014 Kč (155 652 Kč x 29,2 %).

Kolik platí stát za státní pojištěnce?

Občané, kteří nejsou v registru zdravotní pojišťovny vedeni jako zaměstnanci nebo OSVČ, jsou buď státními pojištěnci (např. penzisté, studenti, ženy na rodičovské dovolené) nebo OBZP. Za státní pojištěnce platí zdravotní pojištění stát měsíčně ve výši 787 Kč. Kdo není ani zaměstnancem ani OSVČ ani státním pojištěncem, ten je v registru zdravotní pojišťovny veden jako OBZP a musí měsíčně platit zdravotní pojišťovně 1 148 Kč (13,5 % z minimální mzdy 8 500 Kč).

Jakou částku čerpáme na zdravotním pojištění?

Spočítat si, kolik tedy platíme na zdravotním pojištění není těžké. Zaměstnanci najdou tento údaj na výplatní pásce nebo si ho mohou sami spočítat. OSVČ, které si musí samy vyplnit "Přehled o příjmech a výdajích" a měsíčně platit povinné zálohy mají přesný přehled, kolik platí na zdravotním pojištění. Jak ale zjistit, kolik "stojíme" svoji zdravotní pojišťovnu? V jaké hodnotě čerpáme zdravotní péči? Stačí si požádat na své zdravotní pojišťovně o zaslaní "přehledu" o zdravotní péči za uplynulý rok. V uvedeném tiskopise jsou rozepsány náklady na zdravotní péči zaplacené příslušnou zdravotní pojišťovnou za minulý rok. Zdravotní pojišťovny jsou povinny jedenkrát za rok tento "přehled" svým klientům na základě jejich žádosti zdarma zaslat. Každý občan tak může mít názorný přehled, kolik na zdravotním pojištění platí a kolik čerpá.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ