Jak bohaté jsou české domácnosti?

05.06.2014 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Více peněz nám automaticky nezaručí vyšší osobní spokojenost, přesto si lze díky lepší finanční situaci plnit více přání (krásnou dovolenou, hezké bydlení, kvalitní studium pro děti). Z členských zemí OECD jsou nejbohatší americké, lucemburské a norské domácnosti. Jak bohatá je průměrná česká domácnost v porovnání s ostatními zeměmi?

Peníze hrají v životě občanů ve vyspělých zemích světa velkou roli. Občané, kteří mají dle svých měřítek dostatek peněz, se cítí svobodněji a finančně zajištěni, což se pozitivně projevuje na trávení volného času a životních výhledech do budoucna.

Životní úroveň občanů ve vyspělých zemích světa můžeme porovnávat i dle průměrného čistého příjmu domácností v paritě kupní síly, kdy jsou zohledněny cenové rozdíly zboží a služeb.

Čistý příjem domácností tvoří mzdy ze závislé činnosti (zaměstnání), zisky ze samostatné výdělečné činnosti, státní dávky (všechny druhy důchodů, rodičovský příspěvek, podpora v nezaměstnanosti, sociální dávky), kapitálové zisky nebo příjmy z pronájmu. Čisté příjmy domácností jsou tak vyšší než průměrná mzda.

Životní náklady se v zemích OECD liší

V přiložené tabulce máme uvedeny průměrné čisté roční příjmy domácností v členských zemích OECD v paritě kupní síly (PPP dolarech). Toto vyjádření zohledňuje i cenové odlišnosti v jednotlivých zemích a rozdílné daňové zatížení, proto je takové porovnání přesnější než v absolutních hodnotách.

V Chile nebo Mexiku jsou příjmy občanů citelně nižší než např. v Norsku, současně je zde však každodenní život "levnější", ceny zboží a služeb jsou nižší. Rovněž míra zdanění je oproti Norsku podstatně nižší. Proto je rozdíl v čistých příjmech domácnosti v paritě kupní síly v Mexiku a Chile než v Norsku nižší než při porovnání hrubých příjmů.

Ekonomika Mexika a Chile je na vzestupu

Mexiko i Chile mají společné, že celkové zdanění v těchto dvou zemích patří v rámci zemí OECD mezi nejnižší. Současně národní ekonomikám se v posledních letech daří, což se pozitivně projevuje i na růstu životní úrovně občanů. Obě země patří mezi nejbezpečnější, politicky stabilní země pro případné zahraniční investice v regionu.

Obě země mají navíc společné, že jsou zde nejvyšší rozdíly v životní úrovni domácností. Pětina nejbohatších domácností v Chile má roční čistý příjem 13krát vyšší než pětina nejchudších domácností, v Mexiku potom 12,7krát.

V evropských zemích jsou mnohem menší příjmové rozdíly mezi domácnostmi. Rozdíly v životní úrovni v evropských zemích jsou tak výrazně nižší. Česko patří mezi země s nejnižšími příjmovými rozdíly, příjem pětiny domácností s nejvyššími příjmy je vyšší 3,7krát než příjem pětiny domácností s nejnižšími příjmy. Dalšími zeměmi s nízkými příjmovými rozdíly jsou: Dánsko (3,6krát), Finsko (3,7krát), Norsko (3,7krát), Slovinsko (3,7krát) a Slovensko (3,9krát).

Američané jsou nejbohatší

Průměrný čistý příjem domácností je z členských zemí OECD nejvyšší v USA. Velmi pozitivně se na ekonomické vyspělosti USA projevuje vyšší míra akceptace rizika než v Evropě, vrozenější podnikavost občanů, vysoká flexibilita a podpora byznysu. Podnikatelské prostředí je příznivé, vysokou roli hraje podpora výzkumu, vývoje a inovací. USA jsou dle řady ekonomických studií považovány za nejvyspělejší zemi světa.

Nejvyšší roční příjem domácnosti v paritě kupní síly je v USA (39 531). Následuje Lucembursko (35 635), Norsko (32 093), Austrálie (31 197) a Švýcarsko (30 745).

Naopak nejnižší čisté příjmy jsou v Mexiku (12 850), Chile (13 762), Turecku (13 794) a Estonsku (14 382). Příjem v Česku (17 262) je vyšší než v ostatních východoevropských zemích, současně se rozdíl mezi průměrným čistým příjmem domácností v Česku a Portugalsku nebo Řecku v posledních letech snižuje.

Průměrný roční čistý příjem domácnosti (v zemích OECD, v PPP dolarech)

Země

Čistý příjem

(PPS)

Země

Čistý příjem

(PPS)

USA

39 531

Irsko

23 721

Lucembursko

35 635

Španělsko

22 799

Norsko

32 093

Island

22 415

Austrálie

31 197

Nový Zéland

21 773

Švýcarsko

30 745

Izrael

20 434

Německo

30 721

Slovinsko

19 692

Kanada

30 212

Řecko

19 095

Francie

29 322

Portugalsko

18 806

Rakousko

29 256

Korea

18 035

Belgie

27 811

Česko

17 262

Švédsko

27 546

Slovensko

17 228

Finsko

26 904

Polsko

16 234

Velká Británie

25 828

Maďarsko

15 240

Nizozemí

25 697

Estonsko

14 382

Dánsko

25 172

Turecko

13 794

Japonsko

25 066

Chile

13 762

Itálie

24 724

Mexiko

12 850

Pramen: OECD: Better Life Index, Income (2014)Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU