Kupní síla minimální mzdy ve světě

11.06.2014 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Minimální hodinová mzda v zemích Beneluxu je téměř 10krát vyšší než v Rumunsku nebo Bulharsku, při zohlednění cen zboží a služeb jsou rozdíly menší. Kde se za minimální mzdu žije nejlépe?

Hodinová minimální mzda je zavedena ve většině členských zemích EU. Správně nastavená minimální mzda plní motivační funkci na trhu práce. Porovnání minimální hodinové mzdy v paritě kupní síly je zajímavé, protože zohledňuje i cenové rozdíly v jednotlivých zemích.

  • V paritě kupní síly (PPS) jsou rozdíly ve výši minimální mzdy v členských zemích evropské unie nižší než při porovnání absolutních hodnot. Při porovnání zákonné minimální mzdy je minimálním mzda v Česku 5,7krát nižší než v Lucembursku, při porovnání zohlednění rozdílných cen zboží a služeb je minimální mzda v Lucembursku vyšší 3,4krát než v Česku. Minimální mzda je zákonem stanovena i v mimoevropských zemích (např. USA, Kanadě nebo Austrálii), tedy zemích s liberálnější pracovně-právní úpravou oproti evropským zemím.

Minimální mzda ovlivňuje i daně

Když je minimální mzda dobře nastavená v porovnání s průměrnou mzdou a sociálními dávkami, potom je důležitým motivačním faktorem, proč i dojíždět za prací za minimální mzdu. Minimální mzda má motivovat a přitom nebrzdit zaměstnavatele zvyšováním mzdových nákladů.

V západní Evropě se minimální mzda pohybuje okolo 40 % průměrné mzdy. Nastavení minimální mzdy je v Česku důležité např. i z daňového hlediska. Od výše minimální mzdy se odvíjí výše příjmu, který musí rodič mít, aby měl nárok na daňový bonus.

Na každé dítě je možné uplatnit daňové zvýhodnění ve výši 1 117 Kč měsíčně. V případě, že je vypočtená daň z příjmu fyzických osob nižší než daňové zvýhodnění, potom má rodič nárok na daňový bonus ve výši rozdílu daňového zvýhodnění a daně z příjmu, kdy rodič nezaplatí na dani z příjmu nic, ale ještě obdrží peníze od státu. Pro uplatnění daňového bonusu v roce 2014 je nutné mít roční příjem alespoň 51 000 Kč (8 500 Kč x 12 měsíců).

Nejvyšší minimální mzda je v Lucembursku

V přiložené tabulce máme uvedenu hodinovou minimální mzdu v zemích EU v roce 2014. Aby byly údaje snadno porovnatelné, tak je uvedena zákonná hodinová mzda v eurech v roce 2014 a hodinová minimální mzda v paritě kupní síly v roce 2014. Jak je z údajů v tabulce názorně vidět, tak rozdíly při zohlednění cen zboží a služeb mezi západní Evropou a východní Evropou jsou nižší než při porovnání zákonné hodinové minimální mzdy (po přepočtu na eura).

  • Zákonná hodinová mzda (v eurech) je nejvyšší v Lucembursku (11,10), Francii (9,53), Nizozemí (9,11), Belgii (9,10), Irsku (8,65) a Velké Británii (7,43). V těchto zemích je zákonná minimální mzda vyšší o desítky procent než v zemích na dalších místech. Nejnižší zákonná hodinová mzda je v Bulharsku (1,04), Rumunsku (1,14), Litvě (1,76), Lotyšsku (1,93), Česku (1,95) a Maďarsku (1,97). V zemích, kde není národní měnou, je výše hodinové mzdy v eurech ovlivněna aktuálním směnným kursem.
  • Hodinová mzda v paritě kupní síly (PPS) je nejvyšší v Lucembursku (9,02), Francii (8,71), Nizozemí (8,32), Belgie (8,22), Irsko (7,48), Velké Británie (7,13). Nejnižší hodinová minimální mzda v paritě kupní síly je v Rumunsku (2,04), Bulharsku (2,14) Estonsku (2,34) a Česku (2,68).

Jak je to v mimoevropských zemích?

Hodinová minimální mzda není stanovena pouze ve většině členských zemích Evropské unie, ale i ve vyspělých mimoevropských zemích světa. V některých zemích (např. USA a Kanadě) se výši minimální mzdy v jednotlivých národních státech liší, v tabulce je uvedena průměrná hodnota.

  • Nejvyšší hodinová minimální mzda (v eurech) je v Austrálii (11,88), Novém Zélandu (8,48), Kanadě (7,44), Japonsku (5,89) a USA (5,46). Nejnižší je naopak v Koreji (3,58), Argentině (2,48), Turecku (2,17) a Brazílii (1,15).
  • Při zohlednění cenových rozdílů jsou rozdíly nižší. Nejvyšší hodinová mzda v paritě kupní síly (PPS) je v Austrálii (8,64), Novém Zélandu (6,99), Kanadě (6,42), USA (5,89) a Japonsku (5,28). Nejnižší v Argentině (5,03), Koreji (4,77), Turecku (3,51) a Brazílii (1,42).

Hodinová minimální mzda v paritě kupní síly (rok 2014)

Země Minimální mzda (v PPS) Zákonná minimální mzda (v eurech)

Lucembursko

9,02

11,10 €

Francie

8,71

9,53 €

Nizozemí

8,32

9,11 €

Belgie

8,22

9,10 €

Irsko

7,48

8,65 €

Velká Británie

7,13

7,43 €

Malta

5,36

4,15 €

Slovinsko

5,30

4,56 €

Španělsko

4,08

3,91 €

Polsko

3,95

2,31 €

Řecko

3,58

3,35 €

Portugalsko

3,34

2,92 €

Chorvatsko

3,31

2,30 €

Maďarsko

3,24

1,97 €

Litva

2,75

1,76 €

Lotyšsko

2,69

1,93 €

Česko

2,68

1,95 €

Estonsko

2,34

2,13 €

Bulharsko

2,14

1,04 €

Rumunsko

2,04

1,14 €

Pramen: WSI (Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut)-Mindestlohndatenbank, Überblick Januar 2014

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU