I předčasný důchod může být správnou volbou

13.06.2014 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Při odchodu do předčasného důchodu je potřeba počítat s nižším starobním důchodem oproti řádnému důchodu. Rozdíl může být i čtvrtinový. Přesto může být odchod do předčasného důchodu správným rozhodnutím.

V roce 2014 je nutné pro splnění nároku na řádný starobní důchod získat dobu pojištění v rozsahu 30 let a dosáhnout důchodového věku. Důchodový věk závisí na roku narození a u žen se zohledňuje i počet vychovaných dětí.

  • Do předčasného důchodu je možné odejít, jestliže získal žadatel o důchodu dobu pojištění stejnou jako pro přiznání řádného starobního důchodu, v roce 2014 tedy v rozsahu 30 let. V následujících letech se potřebná doba pojištění každoročně o jeden rok zvyšuje a po roce 2018 bude nutné získat dobu pojištění v rozsahu 35 let.
  • Odejít do předčasného důchodu je možné u občanů, kteří mají důchodový věk nižší než 63 let o tři roky dříve. Lidé, kteří mají důchodový věk vyšší než 63 let mohou dle současné legislativy odejít v 60 letech. Nejdříve bude možné odejít do předčasného důchodu o 5 let dříve, této možnosti budou moci případně využití občané mající důchodový věk 65 let při dosažení 60 let.

Předčasný důchod je vždy nižší

Při volbě předčasného důchodu je potřeba počítat s tím, že předčasný důchod je vždy nižší než řádný důchod. I po následném dosažení řádného důchodového věku se předčasný důchod v žádném případě nepřepočítává. V posledních letech dochází každoročně ke změně výpočtu důchodu od ledna nového roku, pro některé občany bývá nový výpočet důchodu méně výhodný. Přesto platí, že je vždy výhodnější odejít do řádného důchodu až v lednu nového roku než v prosinci starého roku. Podpora předčasných důchodů na úkor řádného důchodu by byla proti logice věci. Krácení předčasného důchodu se provádí za každých 90 dní předčasnosti, přičemž platí, že čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím nižší měsíční důchod. Při odchodu do předčasného důchodu o tři roky dříve může být výsledný důchod nižší až o čtvrtinu, vždy samozřejmě záleží na konkrétní situaci, neboť výpočet důchodu je individuální záležitostí a vždy záleží na celém průběhu pojištění. S nižší penzí je však při odchodu do předčasného důchodu počítat.

Praktický příklad

Pro názornost si vypočítáme řádný starobní důchod a předčasné důchody (360 dní, 720 dní a 1 080 dní před dosažením řádného důchodového věku) u pana Zeleného. Základními vstupními údaji ve všech případech budou: osobní vyměřovací základ (průměrná mzda v současné hodnotě za odpracované roky 1986 až 2013) ve výši 23 960 Kč a získaná doba pojištění v rozsahu 40 let. Výpočet je proveden dle legislativy roku 2014.

Základní vstupní údaje pro všechny výpočty

Doba pojištění - 40 let
Osobní vyměřovací základ - 23 960 Kč

Text Měsíční důchod
Řádný důchod 11 147 Kč
Předčasný důchod (o 360 dní dříve) 10 619 Kč
Předčasný důchod (o 720 dní dříve) 9 915 Kč
Předčasný důchod (o 1 080 dní dříve) 9 034 Kč

vlastní výpočet autora

Kdy odejít do předčasného důchodu?

Velkou nevýhodou předčasného důchodu je samozřejmě nižší měsíční důchod. I přes nižší státní důchod však je předčasný důchod pro některé občany vhodným řešením jejich životní situace. Kdy může být předčasným důchod vhodným řešením? Např. při ztrátě zaměstnání a nemožnosti uplatnění na trhu práce, při zdravotních problémech, z rodinných důvodů, při velké stresové a fyzické zátěži v práci nebo touze mít konečně více času na své koníčky. Ve všech případech je samozřejmě potřeba odchod do předčasného důchodu zvážit s ohledem na výši předčasného důchodu a správně naplánovat termín odchodu do předčasného důchodu.

Co je dobré vědět o předčasném důchodu?

Občané, kteří si zvolí předčasný důchod, mají omezené možnosti příjmu, neboť v předčasném důchodu nesmí být příjem, ze kterého se platí sociální pojištění. To však neznamená, že předčasní důchodci nemohou mít vlastní příjem. Mohou např. pracovat na základě dohody o provedení práce, kde měsíční odměna nepřekročí 10 tisíc Kč. Do zákonného limitu se totiž z dohody o provedení práce neplatí sociální ani zdravotní pojištění. V případě zajímavé pracovní nabídky je možné zpět nastoupit do práce, ale po dobu výkonu práce nenáleží předčasný důchod a je potřeba nástup do práce oznámit na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Po dosažení řádného důchodového věku následně již žádná omezení nejsou. Každoročně se starobní důchody valorizují a od ledna se zvyšují, toto opatření se týká i předčasných důchodů. Každý rok v psychické pohodě se pozitivně projevuje na zdravotním stavu a radosti z důchodu. Proto někteří občané volí raději nižší měsíční příjem v předčasném důchodu než stresující a namáhavou práci. Při odchodu do předčasného důchodu je však vhodné mít vlastní úspory.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát