Jsou provize realitních kanceláří vysoké?

05.11.2004 | , Across reality
Domovská stránka


Zdají se Vám provize realitních kanceláří příliš vysoké? Přečtěte si v následujícím článku, jak jsou na tom ostatní státy Evropy nebo světa. Jsou provize srovnatelné nebo platíme víc?

Kdo kupoval nebo prodával nemovitost a využil služeb realitní kanceláře, tak jistě zná podmínky a výši provize realitní kanceláře. Pro ostatní uvedu několik základních údajů: provize realitní kanceláře je při prodeji nemovitosti 3-5% z kupní ceny nemovitosti a při nájmu 1-2 násobek měsíčního nájemného. Provizi většinou hradí kupující, ale na základě dohody a postupu prodávajícího resp. realitní kanceláře to může být prodávající nebo obě strany vždy půl. Výše provize se někomu může zdát vysoká jinému naopak nízká a každý na to jistě má svůj názor.

Mě zajímalo, jaká je situace v jiných státech a rád se s Vámi podělím o své zkušenosti. Podíváme se do zemí, kde trh s nemovitostmi má delší tradici, ale také do zemí bývalého východního bloku, kde ve většině případů trh s nemovitostmi začal fungovat až po pádu železné opony. Nejdříve se zaměříme na státy východní Evropy. 

Státy východní Evropy

Estonsko
V Estonsku je odměna realitní kanceláře ve výši 4-6% z ceny nemovitosti. Doba převodu nemovitosti trvá 1-2 měsíce. Nevyhnutelná – podobně jako u nás - je zde spolupráce s notáři. 

Maďarsko
V Maďarsku musíte mít licenci, abyste mohli provozovat realitní činnost. Licence je vydávána státním úřadem. Kodex realitních kanceláří v Maďarsku ukládá povinnost písemného kontraktu mezi klientem a kanceláří. Pevná výše provize – odměny realitní kanceláře - není stanovena a řídí se cenou, typem nemovitosti apod. Naopak pevně je stanovena odměna pro právníka za přípravu smlouvy a je ve výši 1% z kupní ceny.
 
Polsko
I v Polsku musíte vlastnit licenci na provozování realitní činnosti. Pro její získání je nezbytností střední škola a rekvalifikační kurz (garantován ministerstvem) se složením zkoušky realitního makléře (nutností je 70% úspěšnost odpovědí). V případě obdržení licence může makléř pracovat kdekoliv na území Polska. Stejně jako makléři je zde školena i část právníků přímo na problematiku realitních obchodů. Odměna realitního makléře se pohybuje mezi 2.5 – 3% z ceny nemovitosti a je vždy písemně stanovena. Výše odměny není omezena, ale je státem hlídána.

Rumunsko
V Rumunsku není vyžadována licence na provozování realitní činnosti, ale každý může absolvovat speciální školení a licenci získat. Zajímavostí je, že polovina realitních kanceláří je jen v hlavním městě (Bukurešť). Odměna realitní kanceláře se pohybuje mezi 4 až 6% z ceny nemovitosti. 

Rusko
V Rusku musíte projít 90hodinovým kurzem, abyste mohli pracovat v realitní kanceláři. Jedná se o státní licencované vzdělání a bez této licence nelze provozovat činnost realitní kanceláře. Podle posledních informací budou licence udělovány na 3 až 5 let a poté se budou muset opět obnovit. Odměna realitní kanceláře je placena po ukončení obchodu a to nejčastěji v hotovosti.

Ukrajina
Na Ukrajině dochází ke změnách velmi pomalu a největší změny v cenách proběhly až v roce 2003. V poslední dekádě změnilo bydliště na 80% populace a prodalo se na 500.000 nemovitostí. Realitní makléř nemusí vlastnit licenci.

Státy západní Evropy

Na druhou stranu je trh s nemovitostmi ve státech západní Evropy zavedený a v některých státech si lidé nedovedou představit nákup nemovitosti bez pomoci realitního makléře.

Dánsko
V Dánsku musí mít realitní makléř licenci, kterou získá po absolvování  4-leté večerní školy a 2 letech praxe. Dánsko nevyžaduje další navazující vzdělávání. Provize realitní kanceláře není omezena a platí ji prodávající. Pohybuje se mezi 2-4% ceny nemovitosti. Zajímavostí je, že 95% nemovitostí se kupuje na úvěr.

Finsko
Ve Finsku jsou realitní kanceláře centrálně registrované a všechny smlouvy musí být zkontrolovány a potvrzeny notářem. Provize realitní kanceláře je ve výši 4% z celkové kupní ceny a obsahuje všechny poplatky s převodem spojené (smlouva, notář.potvrzení apod.). Tato sazba je každoročně stanovena parlamentem a mění se v rozmezí 0.2-1.0%. Ve Finsku je přísná regulace pro stavby domů, která určuje jejich velikost, počet obchodů v lokalitě až po barvu a materiál fasády.

Francie
Trh s nemovitostmi je ve Francii nepřehledný a pouze 50% nemovitostí se realizuje s pomocí realitní kanceláře. Jen výjimečně dostane realitní kancelář exkluzivní smlouvu na prodej nemovitosti a jednu nemovitost nabízí mnoho prodejců. Ke klientovi se proto nedostávají přesné informace a aktuální nabídka. I pro tyto důvody trvá průměrný prodej 6 měsíců až 1 rok. Změnu přináší jak nové zákony, tak nárůst realitních kanceláří ze zahraničí (převážně z USA).

Irsko
Všechny realitní kanceláře musí mít licenci pro provozování své činnosti a tuto licenci musí obnovovat. Makléři musí být více než 18 let, musí být beztrestný a nesmí být zadlužený. Každá realitní kancelář musí mít složeno 10.000 € jako rezervu proti úpadku. Trh v Irsku je relativně malý, ale velmi stabilní. Naprostá většina smluv mezi prodávajícím a realitní kanceláří je exkluzivních. Prodávající také hradí provizi realitní kanceláře. Ve velkých městech to je 1.5-2.0% a na menších městech 2-3% z ceny nemovitosti. 

Itálie
V Itálii rozhoduje o licencích obchodní komora a makléř musí navštěvovat speciální kurzy. Odměnu realitní kanceláře platí prodávající i kupující a to každý polovinu. Celková výše provize se pohybuje mezi 4-6% kupní ceny. Smlouvy zde připravují specializovaní právníci a notáři.

Nizozemí
Kdo chce pracovat v realitní kanceláři, musí absolvovat kurz zakončený zkouškou a musí mít čistý rejstřík. Každý makléř se musí dále vzdělávat, aby mu nebyla odebrána licence. Realitní kancelář zastupuje pouze jednu stranu (prodávajícího nebo kupujícího), ale nikdy obě strany zároveň. Výše provize se pohybuje mezi 1.5-2.0% z kupní ceny a platí ji kupující.

Norsko
V Norsku je nutností licence, kterou získáte po 3 letech studia na vysoké škole a 2 letech praxe jako praktikant v realitní kanceláři. Odměnu realitní kanceláři platí kupující a její výše je 2-3% z ceny nemovitosti a její výše je  stanovena zákonem. V Norsku funguje cca 2000 kanceláří a až 80% nemovitostí se převádí s jejich pomocí.

Portugalsko
V Portugalsku musí realitní makléř absolvovat školení garantované ministerstvem. Odměnu realitní kanceláře hradí prodávající a je ve výši 3-5% z kupní ceny, ale je region od regionu rozdílná a v hlavním městě (Lisabon) je 5-7% z ceny nemovitosti. Poplatek notáři je ve výši 1.5% kupní ceny. Základem každého obchodu je tzv. předběžná smlouva. V Portugalsku podniká na 1200 realitních kanceláří.

Řecko
Každá realitní kancelář působící v Řecku musí mít licenci na provozovaní své činnosti s tím, že obchodník musí mít střední školu a členství v obchodní komoře. Odhadem v Řecku funguje 600-700 realitních agentur. Typickou výší odměny jsou 3-6% kupní ceny a dělí se mezi prodávající a kupující. Zatímco poplatky realitní kanceláři nejsou nijak vysoké, poplatky spojené s prodejem nemovitosti obsahují až 14 různých poplatků!

Španělsko
Místní trh s nemovitostmi je velmi regulovaný a to včetně tax a licencí realitních kanceláří. Vše prochází revizí jednou za 10-15 let. Typická výše provize je 3-5% z ceny nemovitosti, ale pokud jste cizinec a kupujete objekt k rekreaci, může to být až 10%.

Švédsko
Ve Švédsku je nutností držení státní licence pro provozování realitní činnosti. Realitní kancelář často zastupuje prodávajícího i kupujícího, ale provizi hradí prodávající. Typická výše provize je 5% z ceny nemovitosti a je regulována švédskou asociací realitních kanceláří. Realitní kancelář má možnost provést kontrolu finanční situace prodávajícího (zda není vedena exekuce apod.).

Velká Británie
Pokud chcete být realitním makléřem ve Velké Británii, nemusíte nijak studovat a vzdělávat se, ale pokud nedodržujete zákon, může být Vaše podnikání ukončeno. Až 90% všech obchodů je ve Velké Británii realizováno s pomocí realitní kanceláře. Existují zde 3 různé kontrakty s realitní kanceláří – v prvním případě pouze realitní kancelář rozhoduje, kdo jiný může nemovitost prodávat, ve druhém případě prodává nemovitost pouze jedna realitní kancelář a v posledním případě na prodeji pracuje více realitních kanceláří. Ve Velké Británii funguje na 15.000 realitních kanceláří, které nabízejí široké spektrum služeb (právní, úvěrové apod.). Všechny poplatky hradí prodávající a pro kupujícího jsou služby zdarma. Výše provize se pohybuje mezi 1-3%.

Svět

Austrálie
Každý makléř musí mít licenci pro provozování své činnosti a nutností je ukončené vzdělání na střední škole. Také se musí makléř dále vzdělávat. Odměny jsou regulovány a odlišují se dle státu/teritoria, pohybují se mezi 2-3% z ceny nemovitosti. Nemovitosti v soukromém vlastnictví se prodávají 2 způsoby: samostatným prodejem nebo v aukci (ne vždy se musí jednat o nedobrovolnou aukci).

Čína
I v Číně je vyžadována licence pro provoz realitní kanceláře a každý makléř musí projít 15-denním studiem. Čínský trh s nemovitostmi funguje velmi podobně jako jiné trhy a to včetně úvěrů na nemovitosti, ale zajímavostí je, že většina nemovitostí se kupuje v hotovosti.

Japonsko
V Japonsku jsou udělovány licence na provoz obchodu s nemovitostmi a nutností je střední škola, 2 roky praxe v obchodu a zdárné složení zkoušky. Každá realitní kancelář musí mít složeny peníze na tzv. depozitu a to pro případ krachu nebo závažného pochybení při zprostředkování obchodu. Provize realitní kanceláře je ve výši 3% a hradí ji kupující i prodávající. Výše provize je státem regulovaná.

Karibik (Jamaika, Dominikánská republika apod.)
V této oblasti jsou většinou vyžadovány licence. Obchodování bez licence je na Bahamách nezákonné, na Jamajce musíte absolvovat 160 hodinový kurz. Výše odměny se pohybuje kolem 5% z ceny nemovitosti.

Nový Zéland
Typickou sazbou realitní kanceláře je 3.5-4.0%.

Tato malá sonda nám ukazuje, že provize se celosvětově pohybují mezi 2-6% ceny nemovitosti a jsou tedy na podobné úrovni jako v České republice. A tak zjišťujeme, že hlavní rozdíly jsou v nutnosti licence nebo školení jednotlivých realitních makléřů.

Závěrem bych rád zdůraznil, že pro zákazníka není tím hlavním výše provize, ale spektrum a kvalita služeb, které si v provizi hradí a to si musí uvědomit každý realitní makléř. Novinkou je, že zákazník v České republice má možnost využít hypotéčního úvěru nebo úvěru ze st. spoření na úhradu provize realitní kanceláře.

Články ze sekce: Domovská stránkaPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.