Výdajový paušál: Ano či ne?

10.07.2014 | , Finance.cz
DANĚ


Řada osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) přemýšlí, zdali stanovit výdaje paušálem či nikoliv. Odpověď není jednoznačná, záleží na konkrétní situaci. Podívejme se s čím je potřeba u výdajových paušálů počítat.

Když jsou skutečné výdaje nižší než by byly výdaje stanovené paušálem, tak je výdajový paušál jasnou volbou. V takovém případě se z důvodu uplatnění paušálu snižuje celková daňová povinnost OSVČ. Výdajové paušály jsou však oblíbené i z dalších důvodů. Především pro svoji jednoznačnost, srozumitelnost, minimální administrativní požadavky a celkovou jednoduchost. Veškeré daňové povinnosti zvládne díky uplatnění výdajových paušálů řada OSVČ sama. A to je výhodné.

Jak se stanovují výdaje paušálem?

Všechny OSVČ mají v podstatě tři možnosti vedení veškeré povinné daňové agendy. Mohou vést účetnictví, daňovou evidenci nebo uplatnit výdaje paušálem. Vedení účetnictví je v některých případech povinné, většiny OSVČ se však tato možnost netýká. Výdajové paušály jsou nejjednodušší. Na konci roku stačí sečíst veškeré příjmy (v hotovosti nebo na účtech). Výdaje se následně stanoví procentem z příjmu dle vykonávané činnosti. Excel je tedy zcela dostačující.

Výdajové paušály v roce 2014

Z důvodu zvyšování výdajových paušálů jejich obliba do konce roku 2012 stoupala. Vždyť ještě v roce 2005 byly výdajové paušály 50 % (zemědělská výroba), 25 % (živnosti a ostatní podnikání) a 20 % (pronájem). V roce 2014 jsou výdajové paušály nastaveny na stejné úrovni jako v roce 2013. Ani pro rok 2015 se zatím neplánují procentní změny u výdajových paušálů. Jaké jsou výdajové paušály v roce 2014?

  • 80 % - příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a příjmy z řemeslných živnostní
  • 60 % - příjmy z ostatních živností
  • 40 % - příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním, příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů, zprostředkovatele kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona, rozhodce nebo příjmy z činnosti insolvenčního správce
  • 30 % - příjmy z pronájmu zařazeného v obchodním majetku a příjmy z pronájmu (§ 9 zákona o dani z příjmu)

A co nevýhody?

Hlavní výhody výdajových paušálů jsme si již zmínili. Od roku 2013 však dochází k legislativním změnám, které "nutí" řadu OSVČ přejít na daňovou evidenci. Výdajový paušál se pro ně stává nevýhodný. S čím je při uplatňování výdajových paušálů v roce 2014 počítat?

  • Nelze v daňovém přiznání uplatnit slevu na manželku s vlastními příjmy do 68 tisíc Kč za rok. Zejména pro mladé rodiny, kde je manželka na rodičovské dovolené (rodičovský příspěvek se do limitu nepočítá), je toto opatření finančně nepříjemné. Roční sleva na manželku (manžela) činí 24 840 Kč za rok.
  • Nenáleží daňové zvýhodnění na děti. Při stanovení výdajů paušálem není ani možné uplatnit daňové zvýhodnění na děti. Za celý rok je přitom možné na dítě uplatnit daňové zvýhodnění 13 404 Kč. Na dvě děti se jedná již o částku 26 808 Kč.
  • Je zaveden strop pro uplatnění 40% a 30% paušálů. Při 40% výdajovém paušálu jsou maximální výdaje 800 000 Kč. Při 30% výdajovém paušálu jsou maximální výdaje 600 000 Kč. Čím vyšší příjmy než 2 mil. Kč, tím se tedy efektivně snižuje skutečná sazba paušálu. Pro vysoké příjmy se tak stává paušál nevýhodný.

Živnostníci s dětmi a manželkou bez příjmů si musí důkladně propočítat, zdali pro ně není paušál finančně nevýhodný. Stejně tak OSVČ s vysokými příjmy. Při výpočtech je potřeba pamatovat na skutečnost, že výdajový paušál ovlivňuje nejenom, kolik se zaplatí na dani z příjmu fyzických osob, ale rovněž i na sociálním a zdravotním pojištění. Při poměřování výhod paušálu a daňové evidence se v praxi právě na povinné pojistné zapomíná.

Při přivýdělku výhody převažují

Řada občanů má dva a více příjmů. Mnoho zaměstnanců si přivydělává vlastní samostatnou činností. Když je daňový základ ze zaměstnání vyšší než z vlastní samostatné výdělečné činnosti, potom lze uplatnit daňovou slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti, přestože se uplatní pro přivýdělek z vlastní samostatné činnosti paušál. Pro přivýdělek je tedy pro svoji jednoduchost výdajový paušál zpravidla správnou volbou.

Jak to bude dál?

Výdajové paušály ulehčují samostatnou výdělečnou činnost. Příliš příznivé nastavení však snižuje státní daňový výnos. Proto se chystají další omezení u výdajových paušálů. Návrhů bylo na stole již několik. Prozatím poslední variantou je "zastropování" i u 60% a 80% výdajového paušálu. Počet OSVČ uplatňující výdaje paušálem bude klesat, neboť po důkladném propočítání se zjistí, že daňová evidence bude finančně výhodnější. Při nízkém rozdílu může převážit jednoduchost výdajových paušálů. Při vyšším finančním rozdílu se bude volit daňová evidence.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ