Kalkulačka výdajových paušálů 2024, 2023

OSVČ mohou podle zákona o daních z příjmů místo skutečných výdajů uplatnit tzv. výdajové paušály. Zatímco rok 2018 výrazně omezil výši výdajových paušálů, od roku 2019 se opět vrací výdajové paušály na původní výši a navíc je možné při jejich použití uplatnit jak slevu na manželku, tak také daňové zvýhodnění na vyživované dítě.

Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu, může od roku 2019 uplatnit výdaje ve výši

  • 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1600000 Kč,
  • 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1200000 Kč,
  • 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, příjmy z nájmu nemovitých věcí nebo bytů - dle § 9; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600000 Kč,
  • 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800000 Kč.
Způsob takto uplatněných výdajů nelze zpětně měnit a má se za to, že v částce výdajů jsou zahrnuty veškeré výdaje poplatníka vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů ze samostatné činnosti.

Kalkulačka výdajových paušálů vypočte výši výdajů procentem z příjmů, které můžete uplatnit podle oboru vašeho podnikání. Stačí zadat příjmy a vybrat zdroj těchto příjmů - z jaké činnosti / živnosti tyto příjmy pocházejí.
Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 99 krát


Související články: