Deset případů, kdy nemáte nárok na daňové slevy

30.07.2014 | , Finance.cz
DANĚ


Daňové slevy výrazným způsobem snižují daňovou povinnost. Uplatnění daňových slev však není automatické, musí být splněny zákonné podmínky. Podívejme se na vybraných deset případů, kdy si nelze snížit daňovou povinnost v roce 2014 o daňové slevy, přestože to tak na první pohled nevypadá.

Mezi nejrozšířenější a největší daňové slevy patří základní sleva na poplatníka (24 840 Kč za celý rok 2014), daňová sleva na manželku nebo manžela s vlastními příjmy do 68 tisíc Kč za rok (24 840 Kč za celý rok 2014) a daňové zvýhodnění na dítě (13 404 Kč na dítě za celý rok 2014).

Daňová povinnost zaměstnance uplatňujícího všechny tři výše uvedené daňové slevy (má dvě děti) může být za celý 2014 rok nižší o 76 488 Kč (24 840 Kč + 24 840 Kč + 26 808 Kč) než jeho pracovního kolegy, který nemá nárok na žádnou z uvedených daňových slev (pracující důchodce).

1) Pracující důchodce nemá nárok na slevu na poplatníka

V řádném důchodovém věku nejsou žádná omezení ohledně vlastního příjmu. Je možné mít libovolný příjem ze zaměstnání nebo podnikání. V roce 2014 nemá nárok na daňovou slevu na poplatníka výdělečně činný důchodce, který pobíral k 1. lednu 2014 starobní důchod. Slevu neuplatní penzista pracující v zaměstnání ani důchodce vykonávající samostatně výdělečnou činnosti. Daňová povinnost pracujících penzistů je tedy vyšší než jejich kolegů v předdůchodovém věku.

2) Partnerka bez příjmů

Přestože je partnerka (partner) bez vlastního příjmu a celou domácnost finančně "táhne" druhý z partnerů, tak výdělečně činný partner nemá nárok na daňovou slevu ve výši 24 840 Kč. Ze zákona vzniká nárok na daňovou slevu ve výši 24 840 Kč, když manžel nebo manželka má vlastní příjmy za rok 2014 do limitu 68 tisíc Kč. Na partnerku nebo družku není možné tuto daňovou slevu uplatnit.

3) Daňové zvýhodnění na děti uplatňuje druhý z rodičů

Daňové zvýhodnění výrazně finančně pomáhá rodinám s dětmi. Zaměstnanci mohou u svého zaměstnavatele uplatnit každý měsíc daňové zvýhodnění ve výši 1 117 Kč na každé dítě, např. 2 234 Kč na dvě děti. OSVČ splňující zákonné podmínky uplatní daňové zvýhodnění na děti v daňové přiznání. Daňové zvýhodnění však uplatňuje pouze jeden z rodičů. Když oba rodiče pracují, tak je potřeba se domluvit. Daňové zvýhodnění u svého zaměstnavatele uplatní pouze jeden z nich.

4) OSVČ s výdajovým paušálem a sleva na manželku

V daňovém přiznání za rok 2014 nemůže uplatnit daňovou slevu na manželku OSVČ stanovující výdaje paušálem. Přestože bude manželka na rodičovské dovolené s dvouletým synem nebo dcerkou a bude pobírat pouze rodičovský příspěvek, který se do limitu nepočítá, tak nevznikne živnostníkovi nárok na daňovou slevu na manželku. Uplatnění výdajů paušálem brání snížení daňové povinnosti o slevu na manželku (manžela) s vlastními příjmy do 68 tisíc Kč za celý rok 2014.

5) OSVČ s výdajovým paušálem a daňové zvýhodnění na děti

OSVČ stanovující výdaje paušálem si nemohou v daňovém přiznání za rok 2014 snížit daňovou povinnost o daňové zvýhodnění. Ani nemohou čerpat daňový bonus. Nárok na daňový bonus vzniká, když je vyčíslená daň z příjmu nižší než daňové zvýhodnění. Stanovení výdajů paušálů brání využití daňového zvýhodnění na děti. V případě, že může daňové zvýhodnění uplatnit druhý z manželů, protože např. je v zaměstnaneckém poměru, tak rodina o daňové zvýhodnění nepřijde.

6) Daňový bonus pouze při práci

Když je vyčíslená daň z příjmu nižší než daňové zvýhodnění, potom vzniká nárok na daňový bonus. V takovém případě se na dani z příjmu nezaplatí ničeho, ještě se obdrží peníze od státu. Zaměstnanci s nízkou hrubou mzdou a více dětmi mají díky daňovému bonusu vyšší čistou mzdu než hrubou mzdu. Nárok na daňový bonus však mají pouze občané, kteří mají příjmy podléhající dani z příjmu fyzických osob. Nezaměstnaní občané nemají na daňový bonus nárok. Nemají totiž vlastní příjmy, kde by bylo možné využít daňové zvýhodnění.

7) Nezaměstnaná manželka a daňová sleva

Pro účely nároku na daňovou slevu musí mít manželka (manžel) za rok 2014 vlastní příjem do limitu 68 tisíc Kč. Do vlastního příjmu se však započítává nejenom mzda ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti, ale rovněž podpora v nezaměstnanosti, peněžitý příspěvek v mateřství nebo nemocenská. V praxi se může stát, že s manželkou ukončil začátkem roku 2014 zaměstnavatel pracovní poměr. Manželka následně obdržela odstupné (bylo ujednáno v dohodě o ukončení pracovního poměru) a následně již dostává pouze podporu v nezaměstnanosti. Přestože během roku 2014 nepracovala, tak nebude možné slevu na dani uplatnit. Vlastní příjem překročil limit 68 tisíc Kč.

8) I při nízkém zisku manželky se nemusí sleva uplatnit

Pro účely uplatnění slevy na manželku (manžela) s příjmy do zákonného limitu 68 tisíc Kč se posuzuje roční příjem, nikoliv zisk. V případě, že samostatně výdělečně činná manželka má roční příjem 250 tisíc Kč, ale zisk 50 tisíc Kč, tak nelze daňovou slevu na manželku využít. Rozhodující je totiž roční příjem.

9) Na "věčné studeny" se daňové zvýhodnění neuplatní

Nárok na daňové zvýhodnění mají rodiče nejdéle do 26 let věku dítěte. Na "věčné studenty" starší 26 let bydlící stále u rodičů, kteří jsou pořád na rodičích finančně závislí, již daňové zvýhodnění uplatnit nelze.

10) Druh nemá nárok na daňové zvýhodnění na dítě partnerky

Nový přítel ženy nemůže uplatnit daňové zvýhodnění na její dítě. Ze zákona o dani z příjmu je možné uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící ve společné domácnosti, přičemž vyživovaným dítětem se rozumí dítě vlastní, osvojené, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů nebo vnuk a dítě nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DANĚ