Placení daně z příjmu není samozřejmostí

01.08.2014 | , Finance.cz
DANĚ


Vypočtenou daň z příjmu fyzických osob lze snižovat o daňové slevy. Z důvodu využití daňových slev nemusí v Česku platit daň z příjmu ani OSVČ a zaměstnanci s průměrným příjmem. Podívejme se na praktické výpočty. Jak je to v zahraničí?

Největšími ročními daňovými slevami pro rok 2014 jsou: sleva na poplatníka (24 840 Kč), sleva na manželku (manžela) s vlastními příjmy do 68 tisíc Kč za rok (24 840 Kč) a dále daňové zvýhodnění na dítě (13 404 Kč).

Daňovými slevami je možné snižovat daňovou povinnost až do nuly. V praxi tak mohou mít OSVČ a zaměstnanci i průměrnou mzdu a neplatí na dani z příjmu fyzických osob nic.

V případě, že je daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daňová povinnost, potom vzniká dokonce nárok na daňový bonus. Daňový bonus je rozdílem mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu. V případě daňového bonusu se nezaplatí na dani z příjmu nic, ještě se navíc obdrží daňový bonus.

Bezdětný živnostník neplatí daň z příjmu do zisku 165 600 Kč

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) neplatí na dani z příjmu fyzických osob za rok 2014 nic až do ročního zisku 165 600 Kč. Důvodem je uplatnění základní slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Pouze samostatně výdělečně činní penzisté, kteří k 1. lednu 2014 pobírali starobní důchod, nemohou v daňovém přiznání za rok 2014 uplatnit základní slevu na poplatníka.

Praktický příklad

OSVČ pan Novák má příjem za rok 2014 ve výši 414 000 Kč. Pan Novák stanovuje výdaje 60% paušálem. Kolik zaplatí na dani z příjmu za rok 2014?

Text

Částka

Roční příjem

414 000 Kč

Výdaj

248 400 Kč

(414 000 x 60 %)

Základ daně

165 600 Kč

(414 000 - 248 400)

Daň z příjmu

24 840 Kč

(165 600 x 15 %)

Sleva na poplatníka

24 840 Kč

Daň z příjmu fyzických osob

0 Kč

(24 840 - 24 840)

vlastní výpočet autora

OSVČ s manželkou na rodičovské dovolené a dvěma dětmi

Při uplatnění dalších daňových slev (především na manželku a daňové zvýhodnění na děti) lze mít poměrně vysoký roční zisk (nebo zaměstnanci hrubou mzdu) a přitom se neplatí na dani z příjmu fyzických osob nic. OSVČ s manželkou na rodičovské dovolené, která po celý rok pobírala pouze rodičovský příspěvek, který se do limitu 68 tisíc Kč nepočítá a dvěma dětmi, může mít roční zisk až 509 900 Kč a neplatí na dani z příjmu nic. Nárok na daňovou slevu na manželku a daňové zvýhodnění mají pouze OSVČ vedoucí daňovou evidenci.

Praktický příklad

OSVČ pan Šedý vede daňovou evidenci. Pan Šedý dosáhne za rok 2014 příjmu ve výši 909 900 Kč a výdaje má 400 000 Kč. Manželka pana Šedého je na rodičovské dovolené a pan Šedý má dvě děti. Kolik zaplatí na dani z příjmu pan Šedý?

Text

Částka

Roční příjem

909 900 Kč

Roční výdaj

400 000 Kč

Základ daně

509 900 Kč

(909 900 - 400 000)

Daň z příjmu

76 485 Kč

(509 900 x 15 %)

Sleva na poplatníka

24 840 Kč

Sleva na manželku

24 840 Kč

Daň po slevách

26 805 Kč

(76 485 - 24 840 - 24 840)

Daňové zvýhodnění

26 808 Kč

(13 404 Kč x 2 děti)

Daň z příjmu fyzických osob

0 Kč

(26 805 - 26 808)

vlastní výpočet autora

Pan Šedý nezaplatí na dani z příjmu fyzických osob nic. Nárok na daňový bonus mu nevznikne, neboť rozdíl mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní je pouze 3 Kč. Nárok na daňový bonus vzniká při rozdílu nad 100 Kč.

Při příjmu do limitu se daň neplatí ani v zemích OECD

Ve všech členských zemích OECD se do určitého příjmu neplatí daň z příjmu fyzických osob. V některých zemích je zavedena nulová sazba daně z příjmu, kdy v příjmu v prvním daňovém pásmu se daň z příjmu neplatí. Nulová sazba daně z příjmu je stanovena např. v Rakousku, Německu, Finsku, Francii, Švýcarsku, Lucembursku nebo v Austrálii. V Německu se za rok 2013 neplatila do ročního příjmu do 8 1 30 euro, v Rakousko do 11 000 euro, v Lucembursku 11 265 euro. V jiných zemích je, stejně jako v Česku, stanovena základní sleva na poplatníka (např. Kanada, Dánsko, Nizozemí). V ostatních členských zemích je stanovena nezdanitelná položka na poplatníka. Nezdanitelná položka nesnižuje sice přímo daňovou povinnost jako daňová sleva, ale snižuje daňový základ a tím i výslednou daňovou povinnost. Nezdanitelná položka je stanovena např. na Slovensku, USA, Velké Británii, Španělsku, nebo Portugalsku.

Daňovou povinnost je ve všech zemích OECD možné při splnění zákonných podmínek snižovat. I při stejném příjmu nebo zisku mohou mít dva občané různou daňovou povinnost v závislosti na množství využitých daňových slev.

Při mezinárodním srovnání patří Česko mezi země s nejlepšími daňovými podmínkami pro rodiny s dětmi. Daňová sleva na manželku a daňové zvýhodnění na děti jsou vysoké.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ