Mateřská v deseti číslech

18.08.2014 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Peněžitá podpora v mateřství (mateřská) je nemocenskou dávkou, která se pobírá během mateřské dovolené. Pro přiznání mateřské musí být splněny zákonné podmínky. Její výše závisí na dosahovaném příjmu v minulém období. Jakých důležitých deset čísel (hodnot) o mateřské je dobré znát?

V souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě příslušné zaměstnankyni mateřská dovolená po dobu 28 týdnů. Během mateřské dovolené se při splnění zákonných podmínek pobírá mateřská. Po skončení mateřské dovolené má zaměstnankyně nárok na rodičovskou dovolenou, kterou je možné pobírat v rozsahu, v jakém si požádají, nejdéle do věku dítěte 3 let. Podívejme se na vybraných deset čísel.

0 Kč

Přiznání mateřské není automatické. Musí být splněny zákonné podmínky: v době nástupu na mateřskou musí být žena účastna na pojištění a musí získat potřebnou dobu pojištění v posledních dvou letech. V praxi tak některé ženy podmínky pro výplatu mateřské nesplňují. Nejčastěji se jedná o ženy v evidenci na úřadu práce, studentky nebo podnikatelky, které si neplatí dobrovolné nemocenské pojištění.

Do 4 let

V praxi často dochází k situaci, že maminka čerpá mateřskou na první dítě a následně během rodičovské dovolené znovu otěhotní. V těchto případech není nutné mít obavy, že druhá mateřská budu nízká, protože neměla maminka během rodičovské dovolené vlastní příjem. Když se nastoupí na druhou mateřskou do 4 let věku předchozího dítěte, tak nemůže být mateřská na další dítě nižší než mateřská u předchozího dítěte.

Od 6. až 8. týdne

Na mateřskou dovolenou se nastupuje od šestého až osmého týdne před očekávaným dnem porodu. Vždy je potřeba vyplnit potřebnou písemnou žádost o mateřskou, kterou potvrzuje ošetřující gynekolog. Tento tiskopis se předává zaměstnavateli, který následně komunikuje s místně příslušnou OSSZ (Okresní správou sociálního zabezpečení).

12 kalendářních měsíců

Měsíční výše mateřské závisí na předchozím dosahovaném příjmu. Čím vyšší příjem, tím vyšší mateřská. Pro výpočet mateřské se zohledňuje příjem za předchozích 12 měsíců před měsícem, ve kterém žena nastoupila na mateřskou. Zohledňuje se však pouze příjem, ze kterého bylo odvedeno řádně sociální pojištění. Např. příjem z dohody o provedení práce s měsíční odměnou 10 tisíc Kč a méně nemá na výši mateřské vliv.

22 týdnů

Mateřskou mohou v některých případech pobírat i muži. Otec dítěte musí splňovat stejné zákonné podmínky jako matka dítěte a musí sepsat s matkou dítěte písemnou dohodu, že bude o dítě pečovat. Tato dohoda se překládá spolu s písemnou žádostí o mateřskou. Nejdříve může otec dítěte matku dítěte vystřídat od začátku 7. týdne po porodu. Otec dítěte tak může pobírat mateřskou 22 týdnů.

28 týdnů

Standardní délka pobírání mateřské i čerpání mateřské dovolené je 28 týdnů. Při vícečetném porodu se lhůta prodlužuje na 37 týdnů.

180 dní

Když není splněna podmínka účasti na pojištění v den nástupu na mateřskou, tak může nárok na mateřskou vzniknout, když se nastoupí na mateřskou v ochranné lhůtě. Zjednodušeně řečeno je žena pojištěna, když je v zaměstnaneckém poměru. Ochranná lhůta činí 180 dní. Když tedy např. skončí žena pracovní poměr sjednaný na dobu určitou a nastoupí na mateřskou do 180 dní po skončení tohoto pracovního poměru, potom bude mít nárok na mateřskou.

270 dní

Aby byla přiznána dávka nemocenského pojištění, tak je nutné, aby v předchozích dvou letech byla získána doba pojištění v rozsahu 270 dní. Jestliže není získána v posledních dvou letech doba pojištění v rozsahu 270 dní, tak nelze mateřskou pobírat. Krátká doba zaměstnání (např. půl roku v posledních dvou letech) je pro přiznání mateřské nedostačující.

13 830 Kč

Výpočet mateřské je poněkud složitější. Denní osobní vyměřovací základ se během výpočtu redukuje. Např. u hrubé mzdy (cca medián mzdy) 20 000 Kč činí měsíční mateřská 13 830 Kč. Podrobný výpočet mateřské je uveden v tabulce.

Text

Částka

Průměrná hrubá měsíční mzda

20 000 Kč

Neredukovaný denní vyměřovací základ

(20 000 Kč x 12 měsíců: 365 dní)

657,53 Kč

První redukční hranice

(do 865 Kč, ze 100 %)

657,53 Kč

Redukovaný denní vyměřovací základ

(zaokrouhleno)

658,00 Kč

Denní mateřská

(658 Kč x 70 %, zaokrouhleno)

461 Kč

Měsíční mateřská

(461 Kč x 30 dní)

13 830 Kč

vlastní výpočet autora

31 800 Kč

Vzhledem k výpočtové formuli je zákonem omezena maximální výše mateřské, která v roce 2014 činí 31 800 Kč. V přiložené tabulce máme proveden výpočet měsíční mateřské u průměrné hrubé mzdy za rozhodné období ve výši 78 800 Kč. Na maximální mateřskou tedy dosáhnou v roce 2014 zaměstnankyně s průměrnou mzdou v rozhodném období nad 78 800 Kč.

Text

Částka

Průměrná hrubá měsíční mzda

78 800 Kč

Neredukovaný denní vyměřovací základ

(78 800 Kč x 12 měsíců: 365 dní)

2 590,68 Kč

První redukční hranice

(do 865 Kč, ze 100 %)

865,00 Kč

Druhá redukční hranice

(od 865 Kč do 1 298 Kč, z 60 %)

259,80 Kč

Třetí redukční hranice

(od 1 298 Kč do 2 595 Kč, z 30 %)

387,81 Kč

Redukovaný denní vyměřovací základ

(865 Kč + 259,80 Kč + 387,81 Kč)

(zaokrouhleno)

1 513,00 Kč

Denní mateřská

(1 513 Kč x 70 %, zaokrouhleno)

1 060 Kč

Měsíční mateřská

(1 060 Kč x 30 dní)

31 800 Kč

vlastní výpočet autora

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY