Jak se zvyšují důchody?

01.10.2014 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Všechny důchody se každoročně zvyšují. Vždy od lednové splátky důchodu. Zvýšení důchodů probíhá automaticky. Není potřeba si nikde žádat. Jak stoupnou přiznané důchody v roce 2014 a dříve od lednové splátky důchodu v příštím roce?

Vždy od lednové splátky důchodu dochází k valorizaci všech státních penzí. Zvyšují se tedy starobní důchody (řádné i předčasné), pozůstalostní důchody (vdovské i sirotčí) i invalidní důchody (prvního, druhého a třetího stupně). Valorizace má zabránit snižování životní úrovně důchodců. Vlivem každoroční inflace by si všichni důchodci za svůj důchod koupili méně zboží a služeb.

I při valorizaci si mohou někteří důchodci reálně pohoršit. Každý občan má vlastní osobní inflaci, která závisí na spotřebních zvyklostech. Jaké zboží a služby se nakupují.

Každý státní důchod se skládá ze dvou částí: základní výměry a procentní výměry. Základní výměra je pro všechny důchody shodná. V roce 2014 činí základní výměra 2 340 Kč. Procentní výměra závisí na konkrétním průběhu. Čím vyšší příjmy a získaná doba pojištění, tím vyšší procentní výměra důchodu.

Valorizace od roku 2015

Návrh vyhlášky MPSV (Ministerstva práce a sociálních věcí) počítá se zvýšením všech státních důchodů přiznaných do konce prosince 2014 od lednové splátky důchodu. Všichni penzisté přitom nemusí plnit žádné administrativní úkony. Ke zvýšení měsíčního důchodu dojde úřední cestou. Základní výměra důchodu i procentní výměra důchodu se zvyšují rozdílně.

  • Návrh vyhlášky počítá se zvýšením základní výměry důchodu od lednové splátky o 60 Kč. Základní výměra by tedy stoupla z 2 340 Kč na 2 400 Kč. Základní výměra důchodu se tedy zvýší všem penzistům stejně.
  • Procentní výměra důchodu se zvyšuje o 1,6 %. Konkrétní nárůst procentní výměry se bude odvíjet od výše procentní výměry v roce 2014. Vše si ukážeme na praktickém příkladu.

Splnit podmínky pro důchod bude těžší

V posledních letech dochází každoročně ke změně výpočtu státního důchodu. Mění se i podmínky pro přiznání starobního důchodu. Pro přiznání starobního důchodu je nutné dosáhnout nejenom důchodového věku, ale je nutné získat i potřebnou dobu pojištění. V roce 2014 je potřeba pro přiznání důchodu získat dobu pojištění v rozsahu 30 let, v roce 2015 již 31 let. Nároky na přiznání státní starobní penze se tedy zpřísňují.

Praktický příklad

Paní Nováková pobírá v roce 2014 řádný starobní důchod ve výši 10 434 Kč. Jak vysoký důchod bude paní Nováková pobírat od lednové splátky důchodu?

Text

Částka

Celkový důchod v roce 2014

10 434 Kč

Základní výměra důchodu v roce 2014

2 340 Kč

Procentní výměra důchodu v roce 2014

8 094 Kč

(10 434 Kč - 2 340 Kč)

Základní výměra důchodu v roce 2015

2 400 Kč

Procentní výměra důchodu v roce 2015

8 224 Kč

(8 094 Kč x 1,016)

Celkový měsíční důchod v roce 2015

10 624 Kč

(2 400 Kč + 8 224 Kč)

Paní Nováková si měsíční polepší

190 Kč

(10 624 Kč - 10 434 Kč)

Procentní zvýšení důchodu

1,82 %

vlastní výpočet autora

Od lednové splátky důchodu v roce 2015 bude paní Nováková pobírat starobní důchod ve výši 10 624 Kč. Měsíční důchod paní Novákové se zvýší o 190 Kč. V přiložené tabulce níže máme uvedeny konkrétní výpočty zvýšení státní penze od lednové splátky důchodu. V absolutním vyjádření v korunách si více polepší penzisté s vyšším měsíčním důchodem. V procentním vyjádření si však více polepší penzisté pobírající nižší měsíční důchod. Důvodem je vysoké zvýšení základní výměry důchodu (o 60 Kč).

Nárůst státního důchodu od ledna 2015 (u vybraných důchodů, v Kč)

Důchod v roce 2014

Důchod v roce 2015

Nárůst v Kč

Nárůst v %

7 000 Kč

7 135 Kč

135 Kč

1,93 %

8 000 Kč

8 151 Kč

151 Kč

1,89 %

9 000 Kč

9 167 Kč

167 Kč

1,86 %

10 000 Kč

10 183 Kč

183 Kč

1,83 %

11 000 Kč

11 199 Kč

199 Kč

1,81 %

12 000 Kč

12 215 Kč

215 Kč

1,79 %

13 000 Kč

13 231 Kč

231 Kč

1,78 %

14 000 Kč

14 247 Kč

247 Kč

1,76 %

15 000 Kč

15 263 Kč

263 Kč

1,75 %

vlastní výpočty autoraPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKYPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.