Důchod v roce 2015, co je dobré vědět?

27.10.2014 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Důchodová legislativa prochází v Česku v posledních letech výraznými změnami. Rok 2015 není výjimkou. Oproti roku 2014 se opět mění výpočtová formule důchodu. S čím je potřeba při odchodu do důchodu v roce 2015 počítat?

Výpočet státního starobního důchodu ovlivňuje celý průběh pojištění. Při výpočtu důchodu platí, že čím vyšší příjmy v produktivním věku a vyšší získaná doba pojištění, tím vyšší měsíční starobní důchod.

Hodnotí se příjmy v letech 1986 až 2014

Základním vstupním údajem při výpočtu starobního důchodu je osobní vyměřovací základ, kterým je zjednodušeně řečeno průměrná měsíční mzda v současné hodnotě. Dřívější příjmy se přepočítávají koeficienty zohledňujícími inflaci, aby příjmy v jednotlivých letech byly porovnatelné. V roce 2015 se bude osobní vyměřovací základ odvíjet od příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2014. Z některých příjmů se sociální (důchodové) pojištění neodvádí, tyto příjmy do výpočtu osobního vyměřovacího základu nevstupují. Osobní vyměřovací základ se při výpočtu důchodu v roce 2015 počítá tedy z příjmů za 29 let. Několik příjmově horších let tedy ovlivní konečnou výši důchodu méně než by někteří občané čekali.

Pouze dvě redukční hranice

Osobní vyměřovací základ se při výpočtu měsíční státní penze redukuje. V roce 2014 jsou čtyři redukční hranice. V roce 2015 jsou již pouze dvě redukční hranice.

  • do 11 709 Kč se osobní vyměřovací základ započítává ze 100 %
  • od 11 710 Kč do 106 444 Kč se započítává z 26 %

Občané s vyššími příjmy si z důvodu výrazného rozšíření druhé redukční hranice při výpočtu důchodu v roce 2015 polepší. Někteří občané budou chtít odejít do starobního důchodu v roce 2015 a budou při sepisování žádosti o starobní důchod na místně příslušné OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení) uvádět datum přiznání důchodu ke zvolenému datu začátkem roku 2015. Budou mít však obavy sepsat žádost o starobní důchod koncem roku 2014, aby se jim starobní důchod nepočítal dle pravidel roku 2014. Tyto obavy jsou zbytečné. Rozhodující pro algoritmus výpočtu starobního důchodu není datum podání žádosti, ale požadované datum přiznání starobního důchodu. O důchod je totiž možné si zažádat 4 měsíce dopředu, aby byl dostatek času na potřebnou administrativu.

Nutné je získat dobu pojištění 31 let

Pro přiznání státního starobního důchodu je nutné získat potřebnou dobu pojištění a dosáhnout řádného důchodového věku. Potřebná doba pojištění se v posledních letech každoročně zvyšuje. Splnit podmínky pro přiznání starobního důchodu je tedy rok od roku těžší. Ještě v roce 2009 stačilo získat pro přiznání starobního důchodu 25 let pojištění, v roce 2014 bylo nutné získat dobu pojištění v rozsahu 30 let a příští rok již 31 let. Po roce 2018 bude zapotřebí získat dobu pojištění v rozsahu 35 let. V následujících letech bude tedy stoupat počet občanů, kteří nesplní podmínky pro přiznání starobního důchodu. V některých případech může být řešením dobrovolné důchodové pojištění.

Základní výměra důchodu 2 400 Kč

Všechny důchody v Česku (řádná starobní penze, předčasná penze, invalidní důchody, pozůstalostní důchody) se skládají ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměra důchodu je pro všechny penze shodná. V roce 2014 činí základní výměra důchodu 2 400 Kč. Takto vysokou základní výměru důchodu mají i občané s podprůměrnými příjmy i občané s nadprůměrnými příjmy. Existence základní výměry důchodu plní při výpočtu důchodu solidární funkci a je jedním z důvodů, proč mají lidé s nižšími příjmy relativně vysoký náhradový poměr (důchod versus příjem před odchodem do důchodu) a lidé s vysokými příjmy mají nízký náhradový poměr. Dalším důvodem je existence redukce při výpočtu důchodu.

  • Pro rok 2015 dochází při výpočtu důchodu v Česku k dalšímu posílení principu solidarity, neboť pro občany s vyššími příjmy bude výpočet důchodu v roce 2015 výhodnější než v roce 2014.
  • Nadále však budou mít, stejně jako v řadě vyspělých zemích světa, občané s nízkými příjmy relativně vysoký náhradový poměr při výpočtu důchodu. Penzisté, kteří splní podmínky pro přiznání starobního důchodu (především získají potřebnou dobu pojištění), by měli mít i při nízkých příjmech v produktivním věku dostatečně vysokou penzi, aby odchod do důchodu neznamenal propad do finanční chudoby.

Valorizují se pouze důchody přiznané do konce roku 2014

Důchody jsou v Česku vypláceny dopředu a od lednové splátky důchodu se všechny penze zvyšují. Valorizují se však všechny důchody přiznané do konce roku 2014. I když někteří občané odejdou do důchodu začátkem roku 2015, tak nemohou počítat s tím, že by se jim důchod v lednu 2015 zvyšoval.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY