Kde ve světě stoupá nejvíce kupní síla průměrné mzdy?

20.11.2014 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Průměrná mzda v paritě kupní síly zohledňuje i cenové rozdíly v jednotlivých zemích. Ve Švýcarsku nebo Norsku jsou nejvyšší mzdy na světě, ale v obou zemích je draho. Kde se žije nejlépe z členských zemí OECD? Kde rostou mzdy nejvíce?

Rozdíl u průměrné mzdy v paritě kupní síly mezi zeměmi je nižší než při porovnání průměrné mzdy v absolutní hodnotě. Podívejme se na průměrnou mzdu v paritě kupní síly v zemích OECD v letech 2008 až 2013. Porovnání životní úrovně v jednotlivých členských zemích OECD dle průměrné mzdy v paritě kupní síly je poměrně výstižné, neboť zohledňuje i odlišné ceny zboží a služeb v jednotlivých zemích.

Průměrná hrubá mzda x průměrná mzda v paritě kupní síly

V přiložené tabulce máme porovnanou průměrnou roční mzdu v absolutní hodnotě a v paritě kupní síly mezi Švýcarskem, kde jsou nejvyšší mzdy na světě, Českem a Mexikem, kde je průměrná mzda v paritě kupní síly nejnižší ze zemí OECD. Všechny údaje jsou za rok 2013 dle publikovaných údajů OECD, aby byla data mezi jednotlivými zeměmi porovnatelná. Přepočet na koruny je proveden aktuálním kursem ze dne 31. 10. 2014.

Země Průměrná hrubá roční mzda (v národní měně) Průměrná hrubá roční mzda (v Kč) Průměrná roční mzda v paritě kupní síly (v PPP dolarech)

Česko

298 770 Kč

298 770 Kč

22 460 $

Mexiko

97 941 MXN

161 184 Kč

12 501 $

Švýcarsko

88 161 CHF

2 029 426 Kč

64 298 $

Průměrná roční mzda v Česku je nižší 6,8krát (2 029 426 Kč: 298 770 Kč) než průměrná roční hrubá mzda ve Švýcarsku. Průměrná mzda v paritě kupní síly je v Česku nižší "pouze" 2,9krát (64 298 $: 22 460 $) než ve Švýcarsku. Průměrná roční mzda v Česku je vyšší 1,9krát (298 770 Kč: 161 184 Kč) než v Mexiku. V paritě kupní síly je průměrná mzda v Česku vyšší 1,8krát (22 460 $: 12 501 $) než v Mexiku. Rozdíly mezi členskými zeměmi OECD u průměrné mzdy v paritě kupní síly jsou nižší než u průměrných mezd v absolutní hodnotě.

Kde je průměrná mzda v paritě kupní síly nejvyšší?

Přestože jsou všechny členské země OECD vyspělé, tak jsou mezi jednotlivými zeměmi významné rozdíly v životní úrovni obyvatel, o čemž svědčí např. i výše průměrné mzdy v paritě kupní síly.

  • Za rok 2013 byla průměrná mzda v paritě kupní síly (v PPP dolarech) nejvyšší ve Švýcarsku (64 298 $), Norsku (59 548 $), Nizozemí (58 252 $), Lucembursku (57 591 $) a Belgii (56 171 $). Nejnižší kupní síla průměrné mzdy byla v Mexiku (12 501 $), Chile (18 989 $), Slovensku (19 716 $) a Estonsku (21 217 $).

Nejvyšší životní úroveň mají Švýcaři. Národní ekonomika "šlape" jako světoznámé švýcarské hodinky, na čemž profitují zaměstnanci i podnikatelé. Curych, Ženeva nebo Bern jsou města s nejvyššími příjmy na světě. Podmínky pro život a byznys jsou ve Švýcarsku výborné. Krásné životní prostředí, fungující veřejná správa, vysoká svoboda a demokracie a propracovaná infrastruktura.

Kde stoupá průměrná mzda v paritě kupní síly nejvíce?

V přiložené tabulce máme porovnanou hodnotu průměrné mzdy v paritě kupní síly v členských zemích OECD v letech 2008 a 2013. Nejvíce během těchto let stoupla průměrná mzda v paritě kupní síly v Chile (o 56 %), Turecku (o 37 %), Austrálii (o 29 %), Maďarsku (o 27 %), Polsku (o 26 %), Novém Zélandu (o 22 %), Belgii (o 21 %) a Švýcarsku (o 20 %). V Česku stoupla průměrná mzda v paritě kupní síly v uvedeném období o 17 %, což je 13. nejvyšší hodnota ze 34 zemí OECD uvedených v tabulce. Na Islandu a Řecku průměrná mzda v paritě kupní síly poklesla.

Nárůst průměrné roční mzdy v paritě kupní síly v zemích OECD

(v letech 2008 až 2013)

Země Nárůst (v %) Průměrná roční mzda v roce 2013 (v PPP dolarech) Průměrná roční mzda v roce 2008 (v PPP dolarech)

Chile

56%

18 989

12 186

Turecko

37%

29 436

21 431

Austrálie

29%

52 639

40 783

Maďarsko

27%

22 930

18 049

Polsko

26%

22 968

18 158

Nový Zéland

22%

36 381

29 866

Belgie

21%

56 171

46 592

Švýcarsko

20%

64 298

53 651

Portugalsko

20%

28 696

24 000

Slovensko

19%

19 716

16 559

Slovinsko

19%

29 528

24 858

Španělsko

19%

38 278

32 288

Česko

17%

22 460

19 117

Irsko

17%

40 175

34 208

Norsko

17%

59 548

50 709

Estonsko

16%

21 217

18 302

Itálie

16%

39 430

34 030

Francie

16%

43 984

38 062

Dánsko

15%

51 772

44 844

Rakousko

15%

50 322

43 705

Mexiko

15%

12 501

10 885

Finsko

15%

46 748

40 727

Německo

14%

57 818

50 514

Nizozemí

14%

58 252

51 222

Švédsko

13%

45 388

40 175

USA

12%

48 463

43 196

Kanada

12%

38 948

34 760

Japonsko

12%

47 771

42 654

Lucembursko

11%

57 591

51 912

Korea

10%

47 075

42 837

Izrael

5%

32 419

30 832

Velká Británie

0%

51 255

51 290

Island

-3%

44 883

46 397

Řecko

-6%

31 892

34 001

Pramen: OECD Tax Database, Part I. Taxation of Wage Income (2013), Table I.7.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU