Děti a daňová povinnost v Česku a v zemích OECD

03.12.2014 | , Finance.cz
DANĚ


Daňové zvýhodnění je efektivní finanční pomocí státu rodinám s dětmi. Daňové zvýhodnění snižuje vypočtenou daň z příjmu. Rodiči s nižšími příjmy vzniká nárok na daňový bonus. Kdy nezaplatí rodič s dvěma dětmi nic na dani a ještě obdrží daňový bonus? Jak se liší zdanění bezdětného zaměstnance a zaměstnance s dětmi v zemích OECD?

Nižší daňová povinnost pro rodiče s dětmi je skvělá rodinná politika. V Česku je finanční podpora rodin s dětmi v porovnání s ostatními zeměmi OECD jedna z nejvyšších. V roce 2014 činí daňové zvýhodnění na každé dítě 1 117 Kč. Daňové zvýhodnění snižuje vypočtenou daň z příjmu. Když je daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmu fyzických osob, tak má rodič nárok na daňový bonus. V tomto případě se neplatí na dani z příjmu fyzických osob nic, ještě se navíc obdrží peníze od státu. Pro uplatnění daňového zvýhodnění není potřeba vyplňovat žádné speciální formuláře nebo se dostavit na úřad. Zaměstnanci pouze předloží mzdové účetní kopii rodného listu dítěte.

Efektivní sazba daně z příjmu

V přiložené tabulce máme vypočtenou efektivní sazbu daně z příjmu fyzických osob u bezdětného zaměstnance s hrubou mzdou na úrovni 67 % průměrné mzdy a dále zaměstnance se dvěma dětmi s hrubou mzdou na úrovni 67 % průměrné mzdy. Protože na průměrnou mzdu řada zaměstnanců nedosáhne, neboť průměrná mzda je nadhodnocena příjmy nejlépe ohodnocených zaměstnanců, tak pro porovnání efektivní sazby daně z příjmu fyzických osob budeme počítat s hrubou mzdou na úrovni 67 % průměrné mzdy v dané zemi.

  • Efektivní sazba daně z příjmu fyzických osob je poměr mezi vypočtenou daní z příjmu fyzických osob a hrubou mzdou zaměstnance.
  • V Česku mají zaměstnanci s nižším příjmem uplatňující daňové zvýhodnění na děti dokonce zápornou efektivní sazbu daně z příjmu fyzických osob. Jedná se o zaměstnance inkasující daňový bonus od státu. Tito zaměstnanci nezaplatí na dani z příjmu fyzických osob nic, ještě od státu peníze obdrží.

Praktický výpočet v Česku

Průměrná mzda na první pololetí roku 2014 činila 25 159 Kč. Mzda ve výši 67 % průměrné mzdy je 16 857 Kč (67 % z 25 159 Kč). Výpočet efektivní sazby daně je proveden u bezdětného zaměstnance a zaměstnance se dvěma dětmi.

Text Bezdětný zaměstnanec Zaměstnanec se dvěma dětmi

Hrubá mzda

16 857 Kč

16 857 Kč

"Superhrubá mzda"

(zaokrouhleno na sta nahoru)

22 600 Kč
(16 857 Kč x 1,34)

22 600 Kč

(16 857 Kč x 1,34)

Daň z příjmu

3 390 Kč

(22 600 Kč x 15 %)

3 390 Kč

(22 600 Kč x 15 %)

Sleva na poplatníka

2 070 Kč

2 070 Kč

Daňové zvýhodnění

0 Kč

2 234 Kč

Daňová povinnost

1 320 Kč

(3 390 Kč - 2 070 Kč)

0 Kč

Daňový bonus

0 Kč

914 Kč

Efektivní sazba daně z příjmu

7,8 %

(1 320 Kč: 16 857 Kč)

- 5,4 %

(914 Kč: 16 857 Kč)

vlastní výpočet autora

Zaměstnanec s hrubou mzdou 16 857 Kč uplatňující daňové zvýhodnění na dvě děti obdrží daňový bonus 914 Kč. Jeho bezdětný kolega zaplatí na dani z příjmu fyzických osob 1 320 Kč. Efektivní sazba daně z příjmu se liší o 13 %. Důvodem je využití daňového zvýhodnění a čerpání daňového bonusu.

Nižší daň pro rodiče s dětmi v zemích OECD

Rodinná politika hraje významnou úlohu ve většině členských zemích OECD. Jednou z oblíbených finančních pomocí je právě nižší zdanění pro rodiny s dětmi. Pouze v Austrálii, Chile, Dánsku, Finsku, Islandu, Japonsku, Mexiku a Švédsku je efektivní sazba daně z příjmu shodná u bezdětného zaměstnance a zaměstnance se dvěma dětmi shodná. Nejvíce děti snižují daňovou povinnost v USA, Německu, Velké Británii, Česku, Maďarsku a Kanadě.

  • Nejvyšší efektivní sazbu daně z příjmu fyzických osob má zaměstnanec se dvěma dětmi pracující za mzdu ve výši 67 % průměrné mzdy v Dánsku (33,0 %), Islandu (22,5 %), Austrálii (17,2 %), Belgii (16,8 %), Finsku (15,8 %), Švédsku (15,2 %), Norsku (13,9 %), Estonsku (11,2 %). Nejnižší v USA, Česku, Velké Británii, Německu a Slovensku.
  • Bezdětný zaměstnanec mající mzdu ve výši 67 % průměrné mzdy v zemi má nejnižší efektivní sazbu daně z příjmu v Chile (0 %), Mexiku (0,7 %), Koreji (1,6 %), Izraeli (4,4 %), Nizozemí (5,6 %), Slovensku (5,8 %) a Polsku (6,0 %). Nejvyšší efektivní sazbu mají naproti tomu zaměstnanci v Dánsku (33 %), Islandu (22,5 %), Belgii (22,5 %), Norsku (17,7 %), Itálii (17,5 %), Austrálii (17,2 %), Maďarsku (16,0 %).

Efektivní daňová sazba u bezdětného zaměstnance a rodiče s dvěma dětmi

(ve vybraných zemích OECD, u mzdy ve výši 67 % průměrné mzdy, údaje za rok 2013)

Země zaměstnanec 2 děti zaměstnanec žádné dítě rozdíl v efektivní daňové sazbě

USA

-6,2

13,9

-20,1

Německo

-2,4

14,1

-16,5

Velká Británie

-3,1

12,0

-15,1

Česko*

-5,4

7,6

-13,0

Maďarsko

3,6

16,0

-12,4

Kanada

1,1

11,6

-10,5

Španělsko

3,1

12,0

-8,9

Itálie

9,5

17,5

-8,0

Slovensko

-1,8

5,8

-7,6

Lucembursko

1,7

9,0

-7,3

Slovinsko

0,0

6,4

-6,4

Polsko

0,0

6,0

-6,0

Švýcarsko

2,2

7,9

-5,7

Belgie

16,8

22,2

-5,4

Portugalsko

3,3

8,3

-5,0

Francie

7,6

12,6

-5,0

Irsko

3,8

8,6

-4,8

Estonsko

11,2

15,9

-4,7

Izrael

0,0

4,4

-4,4

Norsko

13,9

17,7

-3,8

Rakousko

7,2

10,2

-3,0

Nizozemí

3,2

5,6

-2,4

Turecko

9,8

11,1

-1,3

Korea

0,7

1,6

-0,9

Austrálie

17,2

17,2

0,0

Chile

0,0

0,0

0,0

Dánsko

33,0

33,0

0,0

Finsko

15,8

15,8

0,0

Island

22,5

22,5

0,0

Japonsko

6,1

6,1

0,0

Mexiko

0,7

0,7

0,0

Švédsko

15,2

15,2

0,0

Pramen: OECD, Taxing Wages 2014, Table I.4, Income tax, by family-type and wage level, 2013
* V Česku jsou uvedeny hodnoty za první pololetí roku 2014

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ