Norská rodina má měsíční příjem 100 tisíc Kč a je "chudá", kdo je v Evropě "chudý"?

05.12.2014 | , Finance.cz
DANĚ


Hranice "chudoby" se v evropských zemích liší. "Chudé" domácnosti v Norsku, Švýcarsku nebo Finsku jsou v porovnání s českými poměry bohaté. Jak vysoká je příjmová hranice "chudoby" v evropských zemích?

V EU se za "chudého" považuje domácnost mající veškeré příjmy nižší než 60 % mediánu mzdy. "Chudoba" v Evropě je díky propracované sociální politice relativní. "Chudí" Evropané neumírají hlady a žízní. Přesto se však cítí sociálně vyloučeni ze společnosti, neboť jejich životní úroveň je značně nižší než ostatních občanů v dané zemi. Rekreace je pro ně neznámým pojmem, drobné výdaje je mohou snadno dostat do dluhové pasti a musí obracet doslova každou korunu. Protože se při stanovení příjmové hranice posuzují příjmy v dané zemi, tak je finanční hranice "chudoby" v jednotlivých evropských zemích odlišná. Počet občanů žijících v "chudobě" je v členských zemích EU vzhledem k velmi propracované sociální politice mnohem nižší než v mimoevropských zemích světa. Česko přitom stojí na špici pomyslného žebříčku a míra "chudoby" je v Česku nejnižší ze zemí EU.

Hranice chudoby dle typu domácnosti

Finanční hranice "chudoby" se liší v závislosti na typu domácnosti. Čtyřčlenná rodina (dva dospělí a dvě děti) nemá hranici "chudoby" čtyřnásobně vyšší než jednotlivec. Vícečetná domácnost má společné náklady na bydlení, proto je hranice "chudoby" vyšší cca dvojnásobně. V přiložené tabulce máme uvedenu finanční hranici "chudoby" v evropských zemích za rok v eurech u jednotlivých typů domácností. První dospělý se započítává ze 100 %, další dospělý a děti starší 14 let z 50 % a děti mladší 14 let potom z 30 %.

Kdo je nejvíce postižen "chudobou"?

V evropských zemích jsou nejvíce "chudobu" postiženi osamělí důchodci, dlouhodobě nezaměstnaní občané odkázáni na sociální dávky a rodiny s více dětmi. Mezi "chudé" patří i jednotlivci pracující za nízkou mzdu. Správné nastavení minimální mzdy je velmi důležité a brání propadnutí do "chudoby". Vyspělé země světa podnikají legislativní opatření, aby pracující občané měli zaručenu vyšší životní úroveň než dlouhodobě nezaměstnaní a nežili v chudobě. V Česku se od 1. ledna 2015 zvyšuje minimální mzda z 8 500 Kč na 9 200 Kč měsíčně.

Která opatření snižují "chudobu"?

Všechna opatření podporující národní ekonomiku pomáhají zvyšovat životní úroveň občanů. Když se daří byznysu, tak je více volných pracovních míst a snižuje se míra nezaměstnanosti. Nízká nezaměstnanost snižuje počet "chudých" domácností. Důležité je i správné nastavení důchodového systému a nároky na pozůstalostní důchod, aby úmrtí manžela (manželky) neznamenal propad do "chudoby". Důležitou roli hraje i rodinná politika a finanční podpora rodin s dětmi - např. formou daňových slev, přídavků na děti.

Které domácnosti jsou "chudé" v Česku?

U všech evropských zemí v přiložené tabulce je uvedena hranice chudoby v eurech za rok dle publikace "Statistisches Jahrbuch 2014". Uvedená data si přepočítáme aktuálním kursem na koruny. Po přepočtu je jednotlivec v Česku "chudý", jestliže má čistý roční příjem, za který může nakupovat zboží a služby, do 129 036 Kč, bezdětní manželé do 193 554 Kč, rodina s jedním dítětem do 232 265 Kč, rodina se dvěma dětmi do 270 976 Kč a rodina se třemi dětmi do 309 686 Kč. Do příjmu se přitom započítávají všechny rodinné příjmy (tedy i např. nemocenské dávky, důchody, sociální dávky, podpora v nezaměstnanosti).

"Chudé" čtyřčlenné rodiny

Jak lze vidět z přiložené tabulky, tak finanční hranice "chudoby" je v evropských zemích značně rozdílná. Všechny hraniční částky v tabulce jsou uvedeny v eurech za rok. Důvodem jsou ekonomické a sociální rozdíly v jednotlivých zemích. Ve vyspělejších zemích je hranice "chudoby" vyšší. Čtyřčlenná rodina (dvě děti do 14 let) je v Norsku "chudá", když má měsíční příjem do 116 035 Kč. Naproti tomu v Rumunsku pouze do 6 134 Kč. Hranice "chudoby" v Norsku je tedy 18,9krát vyšší v Norsku než v Rumunku.

  • Evropské země s nejvyšší hranicí "chudoby" u čtyřčlenné rodiny jsou Norsku (116 035 Kč), Švýcarsko (114 205 Kč), Finsko (109 641 Kč), Francie (99 516 Kč), Lucembursko (95 001 Kč), Německo (94 649 Kč) a Dánsko (77 033 Kč).
  • Nejnižší hranice "chudoby" u čtyřčlenné rodiny je ve zmiňovaném Rumunsku (6 134 Kč), Bulharsku (8 290 Kč), Litvě (12 568 Kč), Lotyšsku (12 835 Kč), Maďarsku (13 775 Kč), Polsku (14 665 Kč) a Chorvatsku (15 664 Kč).

Finanční hranice "chudoby" v Evropě (roční příjem v euro)

Země Jednotlivec Manželský pár Rodina s jedním dítětem Rodina se dvěma dětmi Rodina se třemi dětmi

Norsko

24 023 €

36 035 €

43 241 €

50 448 €

57 655 €

Švýcarsko

23 644 €

35 466 €

42 559 €

49 652 €

56 746 €

Finsko

22 699 €

34 049 €

40 858 €

47 668 €

54 478 €

Francie

20 603 €

30 905 €

37 085 €

43 266 €

49 447 €

Lucembursko

19 668 €

29 502 €

35 402 €

41 303 €

47 203 €

Německo

19 595 €

29 393 €

35 271 €

41 150 €

47 028 €

Dánsko

15 948 €

23 922 €

28 706 €

33 491 €

38 275 €

Švédsko

14 832 €

22 248 €

26 698 €

31 147 €

35 597 €

Rakousko

13 084 €

19 626 €

23 551 €

27 476 €

31 402 €

Nizozemí

12 337 €

18 506 €

22 207 €

25 908 €

29 609 €

Belgie

12 035 €

18 053 €

21 663 €

25 274 €

28 884 €

Irsko

11 836 €

17 754 €

21 305 €

24 856 €

28 406 €

Island

11 617 €

17 426 €

20 911 €

24 396 €

27 881 €

Velká Británie

11 404 €

17 106 €

20 527 €

23 948 €

27 370 €

Kypr

10 156 €

15 234 €

18 281 €

21 328 €

24 374 €

Itálie

9 617 €

14 426 €

17 311 €

20 196 €

23 081 €

Slovinsko

7 273 €

10 910 €

13 091 €

15 273 €

17 455 €

Španělsko

7 182 €

10 773 €

12 928 €

15 082 €

17 237 €

Malta

6 869 €

10 304 €

12 364 €

14 425 €

16 486 €

Estonsko

5 987 €

8 981 €

10 777 €

12 573 €

14 369 €

Řecko

5 708 €

8 562 €

10 274 €

11 987 €

13 699 €

Portugalsko

4 994 €

7 491 €

8 989 €

10 487 €

11 986 €

Česko

4 675 €

7 013 €

8 415 €

9 818 €

11 220 €

Slovensko

4 156 €

6 234 €

7 481 €

8 728 €

9 974 €

Chorvatsko

3 243 €

4 865 €

5 837 €

6 810 €

7 783 €

Polsko

3 036 €

4 554 €

5 465 €

6 376 €

7 286 €

Maďarsko

2 852 €

4 278 €

5 134 €

5 989 €

6 845 €

Lotyšsko

2 657 €

3 986 €

4 783 €

5 580 €

6 377 €

Litva

2 602 €

3 903 €

4 684 €

5 464 €

6 245 €

Bulharsko

1 716 €

2 574 €

3 089 €

3 604 €

4 118 €

Rumunsko

1 270 €

1 905 €

2 286 €

2 667 €

3 048 €

Pramen: Destatis (Das Statistische Bundesamt) - Statistische Jahrbuch 2014,Kapitel InternationalesPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.