EU: Porovnání mezd a důchodů

12.12.2014 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Nejméně klesá životní úroveň odchodem do důchodu z členských zemí EU občanům v Lucembursku, nejvíce v Chorvatsku. Jak vysoké jsou české důchody oproti předchozímu příjmu v porovnání s ostatními členskými zeměmi EU?

Výpočet důchodu je složitý, neboť ho ovlivňuje celý produktivní život. Výpočtová formule je v jednotlivých členských zemích EU odlišná. Pro žádnou členskou zemi neplatí nějaký jednoduchý výpočet, že všichni důchodci mají měsíční penzi například ve výši 40 % příjmu od posledního zaměstnavatele. Situace je individuální a při výpočtu důchodu dochází k redukci.

Proč je zastoupen princip solidarity při výpočtu důchodu?

Zpravidla v členských zemích EU platí, že občané s nižšími příjmy mají relativně vyšší měsíční penzi (v porovnání s předchozím příjmem) než lidé s vyššími příjmy. Důvodem je skutečnost, aby odchod do důchodu neznamenal pro zaměstnance s nízkou hrubou mzdou "chudobu". Výpočet státní penze není tedy založen pouze na principu zásluhovosti, ale rovněž na principu solidarity. V každé zemi samozřejmě jiným způsobem a v jiném rozsahu.

Medián mzdy versus medián důchodu

Abychom mohli porovnat propad životní úrovně při odchodu do důchodu v členských zemích Evropské unie, tak v přiložené tabulce porovnáváme medián důchodu penzistů ve věku 65 let až 74 let s mediánem hrubé mzdy zaměstnanců ve věkové skupině 50 let až 59 let. Tato data jsou převzata z publikace "Statistische Jahrbuch 2014 (Das Statistische Bundesamt). V Česku činí náhradový poměr 55 %. Tato hodnota odpovídá cca mediánu důchodu ve výši 11 000 Kč a mediánu mzdy 20 000 Kč v daných věkových skupinách. Náhradový poměr v Česku je 12. nejvyšší z členských zemí EU.

Finanční rozdíly mezi důchody jsou nižší než u mezd

Medián mzdy (neboli střední hodnota) je nižší než průměrná mzda, neboť průměrná mzda je nadhodnocena mzdami zaměstnanců s nejvyšším ohodnocením. Nejrychleji rostou právě mzdy desetině zaměstnanců s nejvyšší hrubou mzdou. Příjmové nůžky se tedy v Česku, stejně jako ostatních členských zemí EU, rok od roku nepatrně rozevírají. Medián mzdy mnohem lépe odpovídá představě o běžné mzdě. Vlivem redukce při výpočtu důchodu je rozdíl mezi mediánem důchodu a průměrným důchodem malý.

Nejvyšší životní úroveň mají penzisté v Lucembursku

V přiložené tabulce se porovnává hrubý medián mzdy a hrubý důchod. Daňové podmínky se v jednotlivých zemích liší a závisí na konkrétní životní situaci každého občana. Jak vysoké daňové slevy nebo nezdanitelné položky uplatňuje. Dále se v evropských zemích liší daňová legislativa ohledně státních důchodů. Při porovnání hrubého mediánu důchodu a mediánu hrubé mzdy zjistíme, že nejvyšší náhradový poměr při odchodu do důchodu mají Lucemburčané (79 %), Rumuni (67 %), Francouzi (65 %), Italové, Rakušané, Poláci, Portugalci, Španělé a Maďaři (58 %). Nejnižší náhradový poměr mají Chorvati (36 %), Kypřané (39 %), Dánové a Bulhaři (42 %) a Irové (43 %).

Důchodové nároky stoupají

V členských zemích EU stoupá střední délka života 65letých občanů a klesá porodnost. Penzisté pobírají tedy důchod déle než v minulosti a současně stoupá počet penzistů vůči občanům v produktivním věku. Demografické změny jsou hlavním důvodem, proč ve vyspělých zemích světa dochází k legislativním změnám v oblasti státních důchodů a posiluje se vlastní zodpovědnost občanů za jejich životní úroveň v důchodu. V řadě zemí EU již nyní dosahuje podíl penzistů okolo 30 % ze všech obyvatel. Například v Litvě (32 %), v Estonsku Slovinsku (31 %), Lotyšsku (30 %), Belgii (30 %), Německu a Lucembursku (29 %).

Náhradový poměr u penzí v zemích EU (v %)

Země

Náhradový poměr

Země

Náhradový poměr

Lucembursko

79

Velká Británie

50

Rumunsko

67

Finsko

49

Francie

65

Lotyšsko

49

Itálie

58

Belgie

47

Rakousko

58

Německo

47

Polsko

58

Nizozemí

47

Portugalsko

58

Slovinsko

47

Španělsko

58

Malta

46

Maďarsko

58

Litva

45

Švédsko

56

Irsko

43

Slovensko

56

Bulharsko

42

ČR

55

Dánsko

42

Řecko

52

Kypr

39

Estonsko

50

Chorvatsko

36

Pramen: Destatis (Das Statistische Bundesamt) - Statistische Jahrbuch 2014,Kapitel Internationales

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY