Srážky ze mzdy v roce 2015

21.01.2015 | , Finance.cz
DANĚ


Zaměstnanci mající problémy řádně hradit své závazky musí počítat s rychlou exekucí ze mzdy. Věřitelé si své pohledávky důsledně hlídají a k exekuci ze mzdy přistupují velmi rychle. Kolik musí dlužníkovi zůstat z výplaty v roce 2015?

Každý úvěr je potřeba si dobře promyslet a propočítat jeho dopad na finanční hospodaření rodiny. Při finančním plánování je vhodné počítat i s horšími časy (např. dočasnou nezaměstnaností, prací za nižší příjem). Současně je potřeba řádně platit všechny platby. OSVČ např. povinné sociální a zdravotní pojištění nebo faktury. Nehrazení závazků totiž znamená finanční problémy. Věřitelé si své závazky rok od roku lépe hlídají. Od roku 2008 přistupují věřitelé mnohem rychleji k exekuci než v minulosti. Zaměstnanci nemají přitom šanci se srážkám ze mzdy pro neuhrazené pohledávky vyhnout. Samotná exekuce navíc výrazně prodražuje původní dluh.

Předcházejme exekuci

Při finančních problémech je tedy vhodné vždy učinit veškeré kroky a zkusit exekuci předejít. Například dohodnout s věřiteli přechodně nižší měsíční splátky nebo prodejem nějaké movité věci zajistit potřebné finance k úhradě dluhu. Než propadnout do kolotoče dluhů a exekucí je lepší např. prodat větší byt a pořídit menší a finanční rozdíl opět použít na neuhrazené pohledávky. Řešení je samozřejmě vždy individuální a záleží na konkrétní finanční situaci. Exekuční řízení provází rodinu zpravidla dlouhou dobu, znamená velký psychický tlak na celou rodinu. Proto je vhodné činit veškeré finanční kroky, aby k samotné exekuci nedošlo. Hrát "mrtvého brouka" se jednoznačně nevyplácí. Základem řešení neuhrazených pohledávek je včasná komunikace s věřiteli a hledají finančních řešení této nepříjemné situace.

Nezabavitelné minimum v roce 2015

Samotný výpočet srážek ze mzdy je z důvodu dílčího zaokrouhlování a dopočtů složitější. V praktických příkladech je tedy samotný postup zjednodušen. Při výpočtu srážek ze mzdy musí dlužníkovi vždy zůstat nezabavitelné minimum, jehož hranice se odvíjí od životního minima a normativních nákladů na bydlení. Rovněž se nezabavitelné minimum liší dle rodinné situace dlužníka. V přiložené tabulce máme uvedeny všechny důležité hranice pro výpočet srážek ze mzdy v roce 2015.

Text

Částka

Životní minimum jednotlivce

3 410 Kč

Normativní náklady na bydlení

5 767 Kč

Součet životního minima

a normativních nákladů na bydlení

9 177 Kč

(3 410 Kč + 5 767 Kč)

Nezabavitelné minimum na dlužníka

(dvě třetiny z částky 9 177 Kč)

6 118 Kč

(9 177 Kč x 2/3)

Nezabavitelné minimum na každou vyživovanou osobu

(čtvrtina z částky 6 118 Kč)

1 529,50 Kč

(6 118 Kč x 1/4)

Kolik musí zůstat ženatému dlužníkovi se dvěma dětmi?

(výsledek se zaokrouhluje na celá Kč nahoru)

10 707 Kč

(6 118 Kč + 3 x 1 529,50 Kč)

Postup při provádění srážek

Každému dlužníkovi musí zůstat nezabavitelné minimum, které se liší dle jeho rodinné situace. Ženatému dlužníkovi se dvěma dětmi musí zůstat 10 707 Kč, jak je vidět z tabulky. Vypočtená nezabavitelná částka se následně odečte od čisté mzdy. Rozdíl nad částku 9 177 Kč se sráží bez omezení. Třetina částky do 9 177 Kč je určena na úhradu pohledávky, druhá třetina slouží k úhradě přednostní pohledávky (u nepřednostní pohledávky zůstane dlužníkovi) a třetí třetina zůstane vždy dlužníkovi. Přednostními pohledávkami jsou např. výživné, dluh na dani, sociálním a zdravotním pojištění, náhrada škody ublížením na zdraví. Při více srážkách má vždy přednost výživné.

Praktický příklad

Zaměstnanec pan Černý má hrubou měsíční mzdu 21 300 Kč. Pan Černý je svobodný a bezdětný. Na pana Černého byla uvalena exekuce srážkou ze mzdy pro dlužnou nepřednostní pohledávku 220 000 Kč. Jaká částka bude zaměstnanci panu Černému exekučně sražena a jakou částku obdrží na svůj bankovní účet? Exekuce se provádí z čisté mzdy, proto je nutné vypočítat čistou mzdu pana Černého a následně provést exekuční srážky.

Text

Částka

Hrubá mzda pana Černého

21 300 Kč

Zdravotní pojištění

(zaokrouhleno na celá Kč nahoru)

959 Kč

(21 300 x 4,5 %)

Sociální pojištění

(zaokrouhleno na celá Kč nahoru)

1 385 Kč

(21 300 x 6,5 %)

"Superhrubá mzda"

(zaokrouhleno na celá sta nahoru)

28 600 Kč

(21 300 x 1,34)

Daň z příjmu fyzických osob

2 220 Kč

(28 600 x 15 %) - 2 070)

Čistá mzda

16 736 Kč

(21 300 - 959 - 1 385 - 2 220)

Nezabavitelné minimum

6 118 Kč

Čistá mzda po odečtení nezabavitelného minima

10 618 Kč

(16 736 - 6 118)

Hranice plně zabavitelného zbytku mzdy

9 177 Kč

Třetina plně zabavitelného zbytku mzdy

(zaokrouhleno dolů)

3 059 Kč

(9 177 Kč: 3)

Srážka ze mzdy pro dluh

4 500 Kč

(10 618 - 9 177 + 3 059)

Částka, kterou obdrží pan Černý na účet

12 236 Kč

(16 736 Kč - 4 500 Kč)

vlastní výpočet autora

Panu Černému bude exekučně sraženo z jeho mzdy 4 500 Kč a na účet pan Černý obdrží 12 236 Kč. V případě, že by pan Černý vyživoval tři osoby, potom by srážka činila 2 010 Kč a na bankovní účet by pan Černý obdržel 14 726 Kč.

Výše měsíčních srážek dle příjmu

U jednotlivých čistých mezd si vypočítáme měsíční srážku ze mzdy u bezdětného zaměstnance a zaměstnance vyživujícího 3 osoby. Vše dle legislativy roku 2015.

Měsíční čistá mzda

Měsíční srážka ze mzdy u zaměstnance

svobodný a bezdětný

ženatý a dvě děti

12 000 Kč

1 961 Kč

431 Kč

14 000 Kč

2 627 Kč

1 098 Kč

18 000 Kč

5 764 Kč

2 431 Kč

22 000 Kč

9 764 Kč

5 175 Kč

26 000 Kč

13 764 Kč

9 175 Kč

30 000 Kč

17 764 Kč

13 175 Kč

40 000 Kč

27 764 Kč

23 175 Kč

50 000 Kč

37 764 Kč

33 175 Kč

vlastní výpočet autora

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ