Korupce je nejnižší ve Skandinávii

26.01.2015 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Nejnižší korupce na světě je v zemích Skandinávie. Nízká míra korupce je příznivá pro celou společnost a pomáhá zdravému ekonomickému růstu. Česko v míře korupce za vyspělými zeměmi zaostává.

Transparency International každoročně sestavuje žebříček „korupce“. V přiložené tabulce máme uvedeny země na prvních dvaceti místech. Celkem bylo v publikaci za rok 2014 hodnoceno 175 zemí, Česku patří s výsledným indexem 51 celkové 53. místo na světě. Výsledný index se pohybuje od 0 do 100. Žebříčku korupce kralují země s nejvyšší životní úrovní. Zdravé ekonomické prostředí je pro rozvoj společnosti velmi důležité, proto je tak nutné činit veškeré legislativní kroky zabraňující korupci a razantně korupci trestat. Současně je velmi důležitý posun občanské společnosti, aby byla korupce z osobního hlediska nepřijatelná.

Co ovlivňuje pořadí?

Index korupce (CPI index) sestavovaný společností Transparency International definuje korupci jako zneužití veřejného vlivu pro osobní zisk. Hodnocení ovlivňují tedy korupční praktiky ve veřejném i soukromém sektoru. Index korupce je tedy kompletním ukazatelem, na jehož sestavení se podílí celá řada expertů. Vliv na konečné pořadí jednotlivých zemí má např. korupce veřejných činitelů, uplácení při veřejných zakázkách, zneužívání veřejných prostředků nebo legislativa trestající korupci.

Prim v hodnocení hrají jednoznačné severské země. Dánsko, Finsko, Švédsko, Norsko i Island najdeme v první dvanáctce nejúspěšnějších zemí. Minimální korupce má příznivý dopad na výborné hodnocení národních ekonomik daných zemích a oblibě mezi zahraničními investory.

Nízká korupce pomáhá kreativitě a inovaci

V zemích s nízkou korupcí není podnikatelské prostředí narušeno. Lepší hospodářské výsledky mají firmy podporující inovace, kreativitu a nové myšlenky. Veřejný sektor se chová hospodárně, což tlačí firmy v podnikatelském sektoru se chovat efektivně. Pravidla hry jsou pro všechny stejné, což výrazně stimuluje podnikatelský sektor k lepším výkonům (nižší ceně, lepším službám, vyšší kvalitě...). V zemích s vysokou mírou korupce je narušena spravedlnost, což má negativní vliv na ekonomický růst a každodenní život všech občanů. Peníze a vazby na zadavatele veřejných zakázek jsou důležitější než ekonomická výkonnost jednotlivých firem. Kde je vysoká korupce, tam je zpravidla i nižší důvěra občanů v politiky a fungování veřejné správy. Vyšší korupce rovněž podporuje šedou ekonomiku.

Jak si stojí Česko v hodnocení za rok 2014?

Dle výsledního CPI indexu za rok 2014 sestaveného společností Transparency International patří Česku až 53. místo na světě ze 175. hodnocených zemí světa. Lepší hodnocení má např. Barbados (17. místo), Chile (21. místo), Uruguay (21. místo), Bahamy (24. místo), Bhútán (30. místo), Botswana (31. místo), Portoriko (31. místo) nebo Kostarika (47. místo).

Z členských zemí EU je za rok 2014 vyšší míra korupce než v Česku pouze na Slovensku (54. místo), v Chorvatsku (61. místo), v Bulharsku (69. místo), v Řecku (69. místo), v Itálii (69. místo) a v Rumunsku (rovněž 69. místo).

Desítku zemí s nejvyšší mírou korupce na světě tvoří: Somálsko, KLDR, Súdán, Afghánistán, Jižní Súdán, Irák, Turkmenistán, Uzbekistán, Libye a Eritrea.

Míra korupce ve světě (CPI index 2014)

Pořadí

Země

Výsledný index

1

Dánsko

92

2

Nový Zéland

91

3

Finsko

89

4

Švédsko

87

5

Norsko

86

5

Švýcarsko

86

7

Singapur

84

8

Nizozemí

83

9

Lucembursko

82

10

Kanada

81

11

Austrálie

80

12

Německo

79

12

Island

79

14

Velká Británie

78

14

Belgie

78

16

Japonsko

76

17

Barbados

74

17

Hongkong

74

17

Irsko

74

17

USA

74

21

Chile

73

21

Uruguay

73

Pramen: Transparency International Corruption Perceptions Index 2014

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU