Kdy živnostník neuplatní daňové zvýhodnění na děti?

04.02.2015 | , Finance.cz
DANĚ


Daňové zvýhodnění na děti snižuje daňovou povinnost. V případě, že je vypočtená daň z příjmu nižší než daňové zvýhodnění, tak vzniká nárok na daňový bonus. Zaměstnanci uplatňují daňové zvýhodnění měsíčně. OSVČ jednou ročně v daňovém přiznání. Kdy nemají OSVČ za rok 2014 nárok na daňové zvýhodnění?

OSVČ vyčíslují svoji daňovou povinnost v daňovém přiznání. Většina OSVČ bude v březnu odevzdávat na finanční úřad daňové přiznání za rok 2014. Daňové zvýhodnění za rok 2014 činí 1 117 Kč měsíčně na každé dítě. Na dvě děti mohou živnostníci v daňovém přiznání uplatnit daňové zvýhodnění v souhrnné výši 26 808 Kč (1 117 Kč x 24 měsíců). Při narození dítěte v průběhu roku 2014 se uplatní daňové zvýhodnění v poměrné výši. Poprvé se uplatní za měsíc, kdy se dítě narodilo. Například při narození dítěte v srpnu 2014 se uplatní daňové zvýhodnění za celý rok 2014 ve výši 5 585 Kč (5 měsíců x 1 117 Kč).

Efektivní finanční pomoc

Daňové zvýhodnění je efektivní finanční státní podporou rodin s dětmi. Pro rok 2015 došlo ke zvýšení daňového zvýhodnění. Na druhé dítě činí 1 317 Kč, na třetí a další dítě dokonce 1 417 Kč za každý měsíc. Pro uplatnění daňového zvýhodnění není zřízen žádný speciální úřad a nevyplňuje se hromada papírů. Celá procedura je jednoduchá a velmi efektivní. Zaměstnanci doručí při narození dítěte mzdové účetní kopii rodného listu, OSVČ ji přiloží k daňovému přiznání. Rodiny s dětmi mají díky daňovému zvýhodnění vyšší čistý disponibilní příjem. Nepracující občané nemají příjem, u kterého by mohli daňové zvýhodnění uplatnit. Když je daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmu fyzických osob, tak vzniká nárok na daňový bonus. V takovém případě se nezaplatí nic na dani, ještě se dostanou peníze od státu. Z tohoto důvodu plní daňové zvýhodnění i důležitou motivační funkci, kdy se rodiči s dětmi vyplatí přijmout i hůře placenou práci. Z důvodu čerpání daňového bonus je následně čistá mzdy vyšší než hrubá mzda.

Podívejme se na vybraných 5 případů, kdy si OSVČ v daňovém přiznání za rok 2014 nesníží daňovou povinnost o daňové zvýhodnění na děti.

1) OSVČ stanovující výdaje paušálem

Všechny osoby samostatně výdělečné činné, které stanovují výdaje paušálem za rok 2014, nemohou uplatnit daňové zvýhodnění na děti. Výdajové paušály se pohybují od 30 % do 80 % dle vykonávané činnosti. OSVČ vedoucí účetnictví nebo daňovou evidenci mohou standardně daňové zvýhodnění na děti uplatnit jako zaměstnanci. Nepříjemné je toto zákonné opatření zejména pro OSVČ, jejichž manželka (manžel) nemá vlastní příjmy, ze kterých by bylo možné daňové zvýhodnění uplatnit. V praxi se jedná nejčastěji o situaci, kdy manželka (manžel) je na rodičovské dovolené, je dlouhodobě nezaměstnaný nebo pobírá invalidní důchod.

2) Daňové zvýhodnění uplatnila manželka (manžel)

Nárok na daňové zvýhodnění má pouze jeden z rodičů. Uplatnit daňové zvýhodnění na jedno dítě nemohou tedy oba rodiči. Když tedy uplatňuje daňové zvýhodnění během roku manželka (manžel) u svého zaměstnavatele a má tedy vyšší čistou měsíční mzdu, tak nemůže daňové zvýhodnění uplatnit ještě OSVČ v daňovém přiznání. Při rozvodu rodičů opět platí, že daňové zvýhodnění může uplatnit pouze jeden z nich. Musí být splněna podmínka společné domácnosti, proto rozvedený rodič žijící např. v jiném městě nemá na daňové zvýhodnění nárok.

3) Na děti družky

Druh nemůže uplatnit daňové zvýhodnění na nevlastní dítě. OSVČ žijící v jedné domácnosti s dítětem družky (druha) tedy nemá na daňové zvýhodnění nárok a nelze uvést daňové zvýhodnění na děti družky (druha) v daňovém přiznání. Výjimkou by byla situace, že by bylo druhovi dítě svěřeno do výchovy a výživy.

4) Studující dítě starší 26 let

Nárok na daňové zvýhodnění je možné uplatnit u studujícího dítěte do 26 let. Naposledy se tedy daňové zvýhodnění uplatní za měsíc, kdy dítě dosáhlo 26 let. Když tedy např. dítě dosáhlo 26 let v červnu 2014, tak se v daňovém přiznání uplatní daňové zvýhodnění ve výši 6 702 Kč (6 měsíců x 1 117 Kč).

5) Zaopatřené dítě

Aby OSVČ mohla v daňovém přiznání uplatnit daňové zvýhodnění, tak musí být splněna podmínka společné domácnosti a dítě musí být nezaopatřené. Když např. začne dítě po maturitě pracovat a bydlet v podnájmu, tak již není možné na dítě daňové zvýhodnění uplatnit, přestože je dítě mladší 26 let.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ