Pět výhod institutu spolupracující osoby

22.04.2015 | , Finance.cz
DANĚ


Podnikatelé a živnostníci nemohou zaměstnat svoji manželku. Řešením může být v některých případech spolupráce dle § 13 zákona o dani z příjmu. Podívejme se na vybraných 5 výhod, které rodině přináší spolupráce.

V ustanovení § 318 zákoníku práce je uvedeno, že základní pracovněprávní vztah nemůže být mezi manžely. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) nemohou tedy zaměstnat svoji manželku nebo manžela. V praxi je však možná spolupráce. V takovém případě jsou oba manželé vedeni u všech institucí jako OSVČ. V praxi je častější varianta, že spolupracující osobou je manželka, proto v textu budeme popisovat tuto možnost. Při spolupráci manžel převádí na svoji manželku jako spolupracující osobu část svých příjmů a výdajů.

  • Na manželku je možné převést dle legislativy nejvíce 50 % příjmů a výdajů. Částka, o kterou příjmy překračují výdaje, smí být za celý rok maximálně 540 000 Kč. Při spolupráci po část roku potom za každý započatý měsíc spolupráce maximálně 45 000 Kč.

Spolupráce má samozřejmě výhody i nevýhody. Pro některé rodiny je řešením, pro jiné nikoliv. Situace je individuální. Vždy je potřeba vše dobře promyslet. Podívejme se na 5 vybraných výhod spolupráce.

1) Spolupracující osoba nemusí mít živnostenské oprávnění

Spolupracující osoba musí být vedena na finančním úřadu, OSSZ a příslušné zdravotní pojišťovně jako OSVČ. Je potřeba splnit oznamovací povinnost. Spolupracující osoba však nemusí vlastnit živnostenské oprávnění pro danou činnost. Postačuje, že dané podmínky splňuje manžel. Spolupracující manželka může být pro účely placení povinného pojistného (sociálního a zdravotního pojištění) vedena jako OSVČ na hlavní činnost nebo OSVČ na vedlejší činnost. Vykonávaná činnost je považována za vedlejší, když je současně splněna některá ze zákonných podmínek, např. výkon zaměstnání, nárok na výplatu invalidního důchodu nebo starobního důchodu, nárok na rodičovský příspěvek, nárok na peněžitý příspěvek v mateřství, péče o závislou osobu nebo studium.

2) Daňová úspora

Rodinné daňové platby mohou díky spolupráci poklesnout. Když manželka nevyužívá v plné výši všechny daňové slevy a odpočty, tak se sníží celková částka placena na dani z příjmu fyzických osob. Nejvyšší daňové úspory rodina dosáhne, když je samostatná výdělečná činnost manželky považována jako vedlejší zdroj příjmů (např. je zaměstnaná nebo na rodičovské dovolené). Při vedlejší samostatné výdělečné činnosti se nemusí sociální pojištění platit do hrubého zisku do limitu. Za celý rok 2015 se neplatí z vedlejší samostatné výdělečné činnosti sociální pojištění do hrubého zisku ve výši 63 865 Kč.

3) Možnost uplatnění daňového zvýhodnění na děti

OSVČ stanovující výdaje paušálem nemohou uplatnit daňové zvýhodnění na děti. V rodině, kde je pro živnostníka výhodné stanovit výdaje paušálem a přitom manželka nemá příjem, ze kterého by uplatnila daňové zvýhodnění na děti, je spolupráce řešením, jak rodina může daňové zvýhodnění na děti uplatnit a případně čerpat i daňový bonus. Nárok na daňový bonus vzniká, když je daňové zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmu fyzických osob. Spolupracující osoba může daňové zvýhodnění využít, neboť nestavuje výdaje paušálem. Příjmy a výdaje jsou na spolupracující manželku převedeny v procentech z výsledků hospodaření manžela.

4) Vyřešení pojistného vztahu

Když je manželka delší dobu nezaměstnaná a vyčerpala již v plném rozsahu podpůrčí dobu, kdy pobírala podporu v nezaměstnanosti, tak je na úřadu práce bez finančního zajištění. Evidence na úřadu práce, kdy již nenáleží podpora v nezaměstnanosti, se do doby pojištění pro důchodové účely započítává do 55 let maximálně v rozsahu jednoho roku. Protože od roku 2019 bude nutné získat dobu pojištění v rozsahu 35 let pro přiznání státního důchodu, tak je potřeba věnovat získání potřebné době pojištění velkou pozornost již v produktivním věku. Řešením může být institut dobrovolného důchodového pojištění nebo právě spolupráce. Měsíční dobrovolné důchodové pojištění činí v roce 2015 částku 1 863 Kč. OSVČ na hlavní činnosti musí platit měsíčně minimálně 1 943 Kč na sociálním pojištění. Spolupracující osoba má při splnění zákonných podmínek v budoucnu i nárok na podporu v nezaměstnanosti. Díky pomoci manželovi nevypadne z pracovního tempa. Spolupráce nabízí mnohem lepší podmínky najít v budoucnu zaměstnání než evidence na úřadu práce. Hledat práci např. po dvouleté nebo tříleté evidenci na úřadu práce je složité.

5) Hlídání rodinné pokladny

Všichni živnostníci jsou rádi, když se mohou naplno věnovat své činnosti. Vždy je dobře, když papírování, daně, urgence, hlídání plateb a kontrolu faktur provádí někdo jiný. Jestliže je to manželka, tak jenom lépe. Vždyť se jedná o rodinné peníze, ke kterým má manželka zcela jiný vztah než zaměstnanec. Spolupráce v mnoha případech pomáhá lépe hlídat firemní a následně tedy i rodinné finance.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DANĚ