Lze si odchodem do důchodu polepšit?

11.05.2015 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Odchod do důchodu znamená zpravidla pokles životní úrovně. U každého občana však v různé míře, neboť výpočet důchodu je založen nejenom na principu zásluhovosti, ale i solidarity. Kteří žadatelé o důchod v roce 2015 si však finančně polepší?

Výpočet důchodu je individuální záležitostí. Konečná výše měsíčního důchodu závisí na celém průběhu pojištění. Při výpočtu důchodu v roce 2015 závisí měsíční výše řádného starobního důchodu na získané době pojištění a výši osobního vyměřovacího základu (tj. průměrné měsíční mzdě v současné hodnotě za roky 1986 až 2014).

Osobní vyměřovací základ může být nižší než minimální mzda

Při výpočtu důchodu může být osobní vyměřovací základ nižší než minimální mzda. Důvodů může být několik, podívejme se na tři nejčastější:

  • práce po dobu několika let na zkrácený měsíční úvazek s měsíční mzdou nižší než činí minimální měsíční mzda na plný úvazek;
  • mezery v pojištění, kdy z důvodu zprůměrování výdělků za hodnocené roky je výsledný osobní vyměřovací základ nižší než minimální měsíční mzda;
  • dlouhodobý výkon samostatné výdělečné činnosti, kdy je sociální (důchodové) pojištění placeno z minimálního vyměřovacího základu, který je nižší než minimální mzda.

Výše osobního vyměřovacího základu se počítá z hrubé mzdy, nikoliv z čisté mzdy. Proto je v praxi možné, že někteří občané mají vyšší důchod

Vysoká doba pojištění významně ovlivňuje výši důchodu

Většina občanů si myslí, že výši důchodu ovlivňují především příjmy, získanou dobu pojištění opomíjejí. Právě doba pojištění v celých ukončených letech ovlivňuje konečnou výši měsíčního státního důchodu více, než by se na první pohled zdálo. Do doby pojištění se přitom počítají nejenom odpracované roky, ale rovněž náhradní doby pojištění (např. péče o děti do 4 let věku, studium v zákonném rozsahu, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o závislou osobu).

Výpočtová formule zvýhodňuje nízké příjmy

Při výpočtu důchodu jsou zvýhodněni občané s nízkými příjmy, kteří mají vysoký náhradový poměr. Občané, kteří získají vysokou dobu pojištění, tj. po celý život řádně pracovali, i když za nízkou mzdu, mohou mít v důchodu vyšší životní úroveň než v produktivním životě. Odchodem do řádného starobního důchodu si dokonce polepší.

Jak porovnávat mzdu a důchod?

Z hrubé mzdy musí zaměstnanci odvést daň z příjmu fyzických osob, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Důchody jsou vypláceny v čistém. Důchody za rok 2015 podléhají zdanění pouze výjimečně. Pro porovnání životní úrovně před odchodem do důchodu a v penzi je tedy nutné porovnat čistou mzdu a výši důchodu.

Praktický příklad

Paní Černá odchází v roce 2015 do řádného starobního důchodu. Paní Černá získala dobu pojištění v rozsahu 43 let. Paní Černá tedy po celý produktivní život pracovala. Osobní vyměřovací základ za všechny odpracované roky má paní Černá na úrovni minimální mzdy letošního roku, čili ve výši 9 200 Kč. Paní Černá pracovala často na zkrácený úvazek nebo za mzdu okolo minimální mzdy. Nyní si porovnáme čistou mzdu paní Černé na začátku roku 2015 před odchodem do důchodu a výši státního důchodu.

1) Výpočet čisté mzdy paní Černé

Text Částka

Hrubá mzda

9 200 Kč

Zdravotní pojištění

(9 200 Kč x 4,5 %)

414 Kč

Sociální pojištění

(9 200 Kč x 6,5 %)

598 Kč

Superhrubá mzda

(9 200 Kč x 1,34)

(zaokrouhleno na sta nahoru)

12 400 Kč

Daň z příjmu fyzických osob

(12 400 Kč x 15 %)

1 860 Kč

Sleva na poplatníka

2 070 Kč

Záloha na daň z příjmu fyzických osob

(1 860 Kč - 2 070 Kč, max. do nuly)

0 Kč

Čistá mzda

(9 200 Kč - 414 Kč - 598 Kč)

8 188 Kč

vlastní výpočet autora

2) Výpočet důchodu paní Černé

Text Částka

Osobní vyměřovací základ

9 200 Kč

První redukční hranice

(do 11 709 Kč)

9 200 Kč

Základní výměra důchodu

2 400 Kč

Výpočtový základ

9 200 Kč

Zápočet za odpracované roky

(43 let x 1,5 %)

64,5

Procentní výměra důchodu

(9 200 Kč x 64,5 %)

5 934 Kč

Měsíční důchod

(2 400 Kč + 5 934 Kč)

8 334 Kč

vlastní výpočet autora

Jak jsme si názorně vypočítali, tak odchodem do starobního důchodu stoupne paní Černé životní úroveň o 146 Kč. V případě vyšší doby pojištění by byl rozdíl ještě vyšší. Občané s nízkými příjmy mohou mít při dostatečné době pojištění vyšší státní důchod než čistou mzdu před důchodem. Případně je pokles životní úrovně při odchodu do důchodu nízký.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY