Co je dobré vědět o dluzích u zdravotní pojišťovny v 10 bodech?

27.05.2015 | , Finance.cz
DANĚ


Všichni občané musí platit zdravotní pojištění své zdravotní pojišťovně. Neplacení zdravotního pojištění řádně a včas přináší finanční problémy. Zdravotní pojištění je povinnou daní a neplacení je sankciováno.

Každý občan s trvalým pobytem v Česku musí být u své zdravotní pojišťovny veden v jedné ze čtyř kategorií: zaměstnanec, OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná), státní pojištěnec (např. penzisté, děti, občané v evidenci na úřadu práce, příjemce rodičovského příspěvku) nebo OBZP (osoba bez zdanitelných příjmů). Za zaměstnance odvádí zdravotní pojištění zaměstnavatel, za státní pojištěnce stát. OSVČ a OBZP si musí každý měsíc sami platit zdravotní pojištění. Zdravotní pojištění musí být vždy řádně a včas placeno.

1) Dluhy jsou vymáhány

Všichni občané mající u své zdravotní pojišťovny nedoplatky na zdravotním pojištění musí počítat s tím, že zdravotní pojišťovny si rok od roku své pohledávky lépe hlídají. K exekučnímu vymáhání pravomocných dluhů dochází velmi rychle. Možnosti při vymáhání dluhů mají zdravotní pojišťovny poměrně široké. Vyhnout se vymáhání je téměř nemožné.

2) Dlužníci jsou zveřejňováni na internetu

Některé zdravotní pojišťovny pravidelně na internetu zveřejňují dlužníky s pravomocnými dluhy. Firmy nebo živnostníci mají díky zveřejnění dluhů na internetu horší situaci na trhu. Dlužníci jsou přitom snadno k nahlédnutí na internetových stránkách jednotlivých zdravotních pojišťoven. Např. VZP zveřejňuje plátce, jejichž celkový pravomocný dluh činí více než 300 tisíc Kč. Politika jednotlivých zdravotních pojišťoven se však liší.

3) Penále 0,05 % denně

Za každý den prodlení s placením zdravotního pojištění je předepsáno penále ve výši 0,05 % z dlužného pojistného. Z dlužné částky na pojistném na zdravotním pojištění ve výši 10 000 Kč je tedy předepsáno roční penále ve výši 1 825 Kč. Zdravotní pojišťovny přitom vymáhají exekučně nejenom dlužné pojistné, ale i penále.

4) Možnost uhrazení ve splátkách

Kdo má dluhy u své zdravotní pojišťovny, ten by měl rozhodně svoji situaci řešit. Při aktivní spolupráci je naděje, že zdravotní pojišťovny budou souhlasit s přijatelnými měsíčními splátkami dlužného zdravotního pojištění. Na úhradu dluhu ve splátkách není právní nárok, proto je vhodné vždy se zdravotní pojišťovnou komunikovat a mít snahu dluhy řešit.

5) Lze požádat o prominutí penále

Předepsané penále platebním výměrem nebo výkazem nedoplatků mohou zdravotní pojišťovny na základě písemné žádosti plátce v zákonné lhůtě prominout nebo částečně snížit. Základní podmínkou je, že je uhrazeno veškeré dlužné pojistné a žádost je podána včas. K opožděné žádosti nemůže být přihlédnuto a při dluzích na pojistném nemůže být penále nikdy ani částečně sníženo.

6) Promlčení dluhů nehrozí

Spoléhat se na promlčení dlužného pojistného a penále není v žádném případě rozumné. Ze zákona je promlčecí lhůta pro předepsání dlužného pojistného a penále desetiletá. Zdravotní pojišťovny mají dobře nastaveny kontrolní mechanismy, aby k promlčení zdravotního pojištění nedošlo.

7) Změnou zdravotní pojišťovny se dluhy nesmažou

Jedním ze základních práv všech pojištěnců u zdravotního pojištění je možnost volby zdravotní pojišťovny. Na trhu působí v současné době 7 zdravotních pojišťoven a zdravotní pojišťovnu je možné změnit vždy od 1. ledna nového roku. Změna zdravotního pojištění však nemá vliv na dluhy u staré zdravotní pojišťovny. V praxi je běžné, že je dlužník již u nové zdravotní pojišťovny, přičemž dluhy exekučně vymáhá stará zdravotní pojišťovna.

8) Hrát mrtvého brouka se nevyplácí

Než dojde k exekučnímu vymáhání dlužného pojistné a penále na zdravotním pojištění, tak klienti od své zdravotní pojišťovny obdrží několik písemností. Aktivní přístup je nutností, aby dluhy nepřerostly přes hlavu. Kdo hraje mrtvého brouka, tomu se celkové dluhy výrazně prodraží. Penále naroste a exekuční náklady výrazně zvýší celkovou dlužnou částku. Při finančních problémech je potřeba aktivní přístup a s pracovníky zdravotní pojišťovny komunikovat.

9) Důležitost plnění oznamovací povinnosti

Někteří občané se dostanou do problémů kvůli neplnění svých oznamovacích povinností. Údaje v databázi zdravotní pojišťovny neodpovídají skutečnosti. Vždy je proto potřeba oznamovat rozhodné skutečnosti pro placení zdravotního pojištění do 8 dní. Např. zahájení samostatné výdělečné činnosti, změnu samostatné výdělečné činnosti z hlavní na vedlejší, všechny skutečnosti pro zařazení do kategorie státních pojištěnců apod. Když není např. doloženo, že je pojištěnec státním pojištěncem, tak je automaticky veden jako OBZP s povinností placení zdravotního pojištění ve výši 1 242 Kč měsíčně.

10) Exekučně se vymáhají i pokuty

Za neplnění zákonných povinností udělují zdravotní pojišťovny pokuty. Např. za neodevzdání přehledu o příjmech a výdajích může zdravotní pojišťovna uložit živnostníkovi pokutu až do výše 50 000 Kč. I pokuty přitom vymáhají zdravotní pojišťovny exekučně. Neplnění zákonných povinností se tedy prodraží i z důvodu předepsání pokuty.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 10 krát

Články ze sekce: DANĚ