Dva příjmy a důchod

29.05.2015 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Každoročně stoupá počet občanů, kteří mají kromě mzdy ze zaměstnání ještě další příjem. Pro některé lidi je druhý příjem nutností, neboť pouze se mzdou rodina nevychází. Jiní zaměstnanci mají přivýdělek, aby si mohli dopřát vysněnou dovolenou nebo bydlení. Jak ovlivňují dva příjmy výši státního důchodu?

Výpočet státního důchodu v roce 2015 závisí na získané době pojištění a průměrné mzdě v současné hodnotě za odpracované roky. Průměrná měsíční mzda při výpočtu důchodu v roce 2015 se vypočítává z příjmů v letech 1986 až 2014. Dřívější příjmy se přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci. Do doby pojištění se započítávají odpracované roky a náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, péče o závislou osobu). Žádný rok nemůže být počítán pro důchodové účely jako dva roky. Zaměstnancům pracujícím na standardní pracovní smlouvu pro dva rozdílné zaměstnavatele se dané období souběžné práce počítá do doby pojištění vždy pouze jednou.

Co když se z příjmu neplatí sociální pojištění?

Výpočet důchodu závisí pouze na příjmech, ze kterých bylo zaplaceno sociální (důchodové) pojištění. Příjmy, ze kterých není zaplaceno sociální pojištění, nemají na výpočet státního důchodu vliv. Zaměstnanci, kteří mají druhý příjem plynoucí např. z dohody o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně, z pronájmu nebo z kapitálového majetku, by měli počítat s tím, že tyto příjmy výši průměrné mzdy za odpracované roky neovlivňují, neboť z těchto příjmů se neplatí sociální pojištění.

Praktický příklad 1)

Paní Nováková měla v letech 2013 a 2014 příjem ze zaměstnání vždy 23 000 Kč měsíčně v současné hodnotě. Současně si přivydělala každý měsíc na dohodu o provedení práce. Měsíční odměna byla 8 000 Kč v současné hodnotě. Vyměřovací základ paní Novákové za roky 2013 a 2014 bude 276 000 Kč (23 000 Kč x 12 měsíců). Příjem z dohody o provedení práce se nebude paní Novákové do výpočtu důchodu započítávat.

Praktický příklad 2)

Paní Veselá měla v letech 2012 až 2014 příjem ze zaměstnání měsíčně ve výši 20 000 Kč v současné hodnotě. Paní Veselá měla navíc ve všech třech letech příjem z pronájmu za celý rok ve výši 100 000 Kč. Vyměřovací základ paní Veselé za roky 2012 až 2014 bude vždy 240 000 Kč (20 000 Kč x 12 měsíců). Příjem z pronájmu dle § 9 zákona o důchodovém pojištění nebude mít vliv na výpočet státního důchodu paní Veselé.

Výkon samostatné výdělečné činnosti

Někteří zaměstnanci si přivydělávají samostatnou výdělečnou činností. Samostatná výdělečná činnost je vedlejším zdrojem příjmu. Výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti je zvýhodněn. Z příjmu do limitu se neplatí sociální pojištění. Za celý rok 2014 se neplatilo sociální pojištění do hrubého zisku 62 261 Kč. Pro rok 2015 je limitem částka 63 865 Kč. Když zaměstnanec z přivýdělku z vedlejší samostatné výdělečné činnosti neplatí sociální (důchodové) pojištění, tak se opět tento příjem nezapočítává do výpočtu státního důchodu, ať už starobního nebo invalidního.

Praktický příklad 3)

Zaměstnankyně paní Černá měla po celý rok 2014 měsíční mzdu 26 000 Kč. Současně paní Černá měla hrubý zisk (příjem - výdaj) ze samostatné výdělečné činnosti, kterou po celý rok 2014 vykonávala jako vedlejší zdroj příjmu ve výši 60 000 Kč. Paní Černé se při výpočtu důchodu v roce 2015 bude jako vyměřovací základ za rok 2014 počítat částka 312 000 Kč (26 000 Kč x 12 měsíců).

Dva příjmy a placení sociálního pojištění

V případě, že je z obou souběžných příjmů placeno sociální pojištění, tak se do vyměřovacího základu za daný rok počítají oba příjmy. Vyměřovací základ za daný rok je vyšší a z tohoto důvodu je následně vyšší i státní důchod. Rozhodně však neplatí, že občan pracující pro dva zaměstnavatele za stejnou hrubou mzdu má dvojnásobně vysoký státní důchod jako jeho kolega pracující za stejnou hrubou mzdu, ale pouze pro jednoho zaměstnavatele.

Praktický příklad 4)

Ve zjednodušeném příkladu budeme počítat, že pan Nový pracoval po celý produktivní život současně pro dva zaměstnavatele a jeho hrubá měsíční mzda byla vždy 21 500 Kč v současné hodnotě. Měsíční příjem pana Nového byl tedy 43 000 Kč (2 x 21 500 Kč) v současné hodnotě. Pan Nový získá dobu pojištění 41 let. Pan Kučera pracoval pro jednoho zaměstnavatele s hrubou mzdou 21 500 Kč a získá dobu pojištění 41 let. Pan Nový bude mít dle výpočtové formule důchodu roku 2015 měsíční důchod ve výši 14 605 Kč. Pan Kučera bude mít měsíční důchod 11 167 Kč.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKYPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.