Devět rozdílů mezi mateřskou a rodičovskou

01.06.2015 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Peněžitý příspěvek v mateřství (mateřská) i rodičovský příspěvek jsou významnými státními dávkami finančně zajišťující rodiče s malými dětmi. Mezi oběma dávkami je několik významných rozdílů. Jak se liší mateřská a rodičovský příspěvek?

Finanční zajištění mladých rodin s dětmi v Česku je při mezinárodním srovnání vysoké. Nejdříve zpravidla pobírá maminka mateřskou a následně rodičovský příspěvek. Podívejme se na vybraných devět odlišností obou dávek.

1) O dávku se žádá u jiných institucí

Mateřská je dávkou nemocenského pojištění. Rodičovský příspěvek je dávkou státní sociální podpory. Žádost o mateřskou potvrzuje ošetřující gynekolog a zaměstnankyně následně tento tiskopis předávají svému zaměstnavateli, který po doplnění rozhodných údajů pro výpočet předává tiskopis místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení. Rodičovský příspěvek se vyplácí po skončení výplaty mateřské. Vždy je nutné si o rodičovský příspěvek písemně zažádat na místně příslušném úřadu práce.

2) Nárok na rodičovský příspěvek je vždy

Pro přiznání mateřské musí být splněny zákonné podmínky. Mateřská není vyplácena automaticky. Na mateřskou nedosáhne např. nezaměstnaná maminka nebo živnostnice neplatící si dobrovolné nemocenské pojištění. Jeden z rodičů osobně pečující o dítě nejvýše do 4 let věku má nárok na rodičovský příspěvek. Doba pojištění nebo příjem není pro přiznání rodičovského příspěvku testován.

3) Mateřskou nedostane každá maminka

Aby vznikl zaměstnankyni nárok na mateřskou, tak ji musí v den nástupu na mateřskou trvat účast na nemocenském pojištění nebo je nutné nastoupit na mateřskou v ochranné 180denní lhůtě po skončení zaměstnaneckého poměru. Současně musí zaměstnankyně získat dobu pojištění v rozsahu 270 dní v posledních dvou letech. Živnostnice musí kromě stejné potřebné doby pojištění být ještě účastna na dobrovolném nemocenském pojištění 180 dní v období jednoho roku před porodem.

4) Rozdílná délka pobírání

Mateřská se pobírá během mateřské dovolené, která je stanovena na 28 týdnů, při vícečetném porodu na 37 týdnů. Mateřská se poskytuje od 6. až 8. týdne před očekávaným dnem porodu. U rodičovského příspěvku mají rodiče možnost volby délky jeho pobírání. Nejdéle je možné pobírat rodičovský příspěvek do 4 let věku dítěte. Čím kratší dobu je rodičovský příspěvek pobírán, tím je jeho měsíční částka vyšší. Čtyřletá varianta je povinná pro maminku, když ani jeden z rodičů nesplňuje podmínku pojištění.

5) Výše rodičovského příspěvku je stejná

Souhrnně činí rodičovský příspěvek 220 000 Kč. Když je pobírán kratší dobu, tak je jeho měsíční částka vyšší. Mateřská se liší. Výše měsíční mateřské se vypočítává z předchozího příjmu. Souhrnně obdržená částka mateřská za celou dobu závisí na výši mzdy a mezi jednotlivými maminkami se za 28 týdnů může lišit o desetitisíce korun.

6) Během rodičovského příspěvku se lze vystřídat

Mateřskou zpravidla pobírá po celou dobu maminka. Otec může na mateřskou nastoupit pouze ve speciálních případech. Při uzavření písemné dohody mezi rodiči může otec na mateřskou nastoupit nejdříve od začátku 7. týdne po porodu. Střídání rodičů během pobírání rodičovského příspěvku není ničím neobvyklým. Při vyřízení potřebné administrativy je možné provést změnu jedenkrát za tři měsíce.

7) Výběr délky čerpání rodičovského příspěvku

V praxi nejčastěji pobírají maminky rodičovský příspěvek do 3 let věku dítěte. Ze zákona má zaměstnankyně nárok na rodičovskou dovolenou u svého zaměstnavatele v rozsahu, v jakém si požádá, nejdéle právě do tří let věku dítěte. V praxi je však možné být na rodičovské dovolené tři roky a rodičovský příspěvek pobírat ve zrychlené verzi dva roky. Mateřská se vyplácí během mateřské dovolené a nelze mateřskou dovolenou prodloužit nebo zkrátit.

8) Příjem partnera může hrát roli při výběru délky rodičovského příspěvku

Na výpočet mateřské nemá vliv, jak vysokou mzdu má druhý z rodičů. Mateřská se vypočítává zpravidla z příjmu maminky. U rodičovského příspěvku tomu tak není. Pro možnost volby měsíční částky rodičovského příspěvku je možné uplatnit i příjem otce dítěte, aby maminka dosáhla na vyšší měsíční rodičovský příspěvek.

9) Maximální částky mateřské a rodičovského příspěvku

Maximálně může měsíční rodičovský příspěvek činit 11 500 Kč. Aby zpravidla maminka mohla pobírat takto vysoký rodičovský příspěvek, tak musí jeden z rodičů mít rozhodný příjem nad 16 500 Kč. Maximální měsíční mateřská v roce 2015 činí 32 640 Kč. Pro takto vysokou mateřskou je nutné mít rozhodný příjem nad 81 000 Kč měsíčně.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 16 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY