Základní daňová sleva v deseti bodech

12.06.2015 | , Finance.cz
DANĚ


Základní daňová sleva na poplatníka výrazným způsobem snižuje daňovou povinnost. Někteří občané neplatí z důvodu uplatnění slevy na poplatníka daň z příjmu. Kterých důležitých deset bodů je dobré vědět o základní daňové slevě na poplatníka?

Sleva na poplatníka snižuje vypočtenou daň z příjmu fyzických osob. Na výši sociálního pojištění a zdravotního pojištění však nemá žádný vliv. Sleva na poplatníka snižuje přímo vypočtenou daňovou povinnost, nikoliv pouze daňový základ jako je tomu v případě daňových odpočtů (např. zaplacených příspěvků na životním pojištění, penzijním připojištění, doplňkového penzijního spoření nebo odpočtů úroků z úvěru a bydlení).

1) Sleva je vždy stejná

Základní roční sleva na poplatníka činí 24 840 Kč. Pro všechny daňové poplatníky je stejná. Nerozlišuje se, zdali se jedná o studenta, zaměstnance nebo OSVČ. I pracující starobní důchodci mají nárok na stejnou daňovou slevu. Není rozhodující ani výše příjmu. Všichni daňoví poplatníci mají nárok na stejnou daňovou slevu.

2) Zaměstnanci uplatňují slevu měsíčně

Zaměstnanci mají nárok na měsíční slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč (24 840 Kč: 12 měsíců). Z důvodu uplatnění měsíční slevy na poplatníka je jejich daňová povinnost nižší. Přestože je tedy v Česku zavedena 15% sazba daně z příjmu fyzických osob, tak je právě z důvodu slevy na poplatníka skutečná efektivní sazba daně nižší, jak si vypočítáme na příkladu svobodného a bezdětného zaměstnance s hrubou mzdou 20 000 Kč.

Text

Částka

Hrubá mzda

20 000 Kč

Superhrubá mzda

26 800 Kč

(20 000 Kč x 1,34)

Daň z příjmu

4 020 Kč

(26 800 Kč x 15 %)

Sleva na poplatníka

2 070 Kč

Vypočtená daň z příjmu

1 950 Kč

(4 020 Kč - 2 070 Kč)

Efektivní sazba daně

9,75 %

(1 950 Kč: 20 000 Kč)

vlastní výpočet autora

3) OSVČ uplatní slevu v daňovém přiznání

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč v daňovém přiznání. OSVČ na rozdíl od zaměstnanců nemohou slevu na poplatníka uplatňovat na měsíční bázi. I když byla samostatná výdělečná činnost vykonávána po část roku, tak náleží daňová sleva v daňovém přiznání vždy v plném rozsahu.

4) Měsíčně pouze u jednoho zaměstnavatele

Někteří zaměstnanci pracují současně pro více zaměstnavatelů. Měsíční slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč však mohou zaměstnanci uplatnit pouze u jednoho zaměstnavatele. Nárok na slevu na poplatníka mají u zaměstnavatele, u kterého podepíší prohlášení k dani. Na stejný měsíc je možné mít podepsáno prohlášení k dani pouze u jednoho zaměstnavatele.

5) Při práci po část roku vzniká daňová vratka

Někteří zaměstnanci pracují pouze po část roku a neuplatní během roku slevu na poplatníka v plné výši, tedy v částce 24 840 Kč. V praxi se jedná zejména o penzisty, kteří odejdou v průběhu roku do důchodu, občany pracující nebo podnikající pouze po část roku a zbytek roku jsou na úřadu práce, studenty přivydělávající si pouze po část roku. Těmto občanům vznikne při podání daňového přiznání nárok na daňovou vratku, jestliže během roku zaplatili nějakou částku na dani z příjmu fyzických osob, neboť v daňovém přiznání uplatní základní slevu na poplatníka v plném rozsahu. Při splnění zákonných podmínek je možné, že daňový přeplatek bude zaslán na základě ročního zúčtování daně provedeném zaměstnavatelem.

6) Lze uplatnit i u dohod

Zaměstnanci přivydělávající si pouze na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce mohou rovněž u svého zaměstnavatele uplatnit základní slevu na poplatníka. Nárok na základní daňovou slevu vzniká i při práci na základě pracovních dohod. Opět platí, že je možné uplatnit měsíčně slevu na poplatníka pouze u jednoho zaměstnavatele.

7) U všech zdanitelných příjmů lze slevu uplatnit

Nárok na slevu na poplatníka nemají pouze zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné. Někteří občané mají během roku pouze příjmy z kapitálového majetku, pronájmu nebo z ostatních příjmů. V daňovém přiznání mohou uplatnit slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč i tito občané.

8) Zaměstnanec neplatí měsíčně daň do 10 290 Kč

Z důvodu uplatnění základní slevy na poplatníka nezaplatí zaměstnanci s měsíční hrubou mzdou do 10 290 Kč nic na dani z příjmu fyzických osob. Právě u hrubé mzdy 10 290 Kč si provedeme názorný výpočet.

Text

Částka

Hrubá mzda

10 290 Kč

Superhrubá mzda

(zaokrouhleno na sta nahoru)

13 800 Kč

(10 290 Kč x 1,34)

Daň z příjmu

2 070 Kč

(13 800 Kč x 15 %)

Sleva na poplatníka

2 070 Kč

Vypočtená daň z příjmu

0 Kč

(2 070 Kč - 2 070 Kč)

vlastní výpočet autora

9) OSVČ neplatí daň z příjmu do hrubého zisku 165 699 Kč

Osoby samostatně výdělečně činné nezaplatí na dani z příjmu fyzických osob nic do ročního hrubého zisku 165 699 Kč. Hrubý zisk je rozdílem mezi ročními příjmy a výdaji. V přiložené tabulce máme proveden praktický výpočet.

Text

Částka

Roční příjem

365 699 Kč

Roční výdaje

200 000 Kč

Hrubý zisk

165 699 Kč

(365 690 Kč - 200 000 Kč)

Základ daně

(zaokrouhleno na sta dolů)

165 600 Kč

Daň z příjmu

24 840 Kč

(165 600 Kč x 15 %)

Sleva na poplatníka

24 840 Kč

Daň z příjmu fyzických osob

0 Kč

(24 840 Kč - 24 840 Kč)

vlastní výpočet autora

10) Nemůže vzniknout daňový přeplatek

Někteří zaměstnanci a OSVČ nevyžijí v plném rozsahu slevu na poplatníka, protože jejich příjem je nižší - např. hrubá mzda 9 600 Kč nebo hrubý zisk za rok 143 000 Kč. Slevu na poplatníka je však možné uplatnit maximálně do nuly. Na základě uplatnění slevy na poplatníka nemůže vzniknout daňový přeplatek. To je rozdíl oproti daňovému zvýhodnění na děti. Když je daňové zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmu fyzických osob, potom vzniká nárok na daňový bonus. Při čerpání daňového bonusu se nezaplatí nic na dani z příjmu a ještě se peníze od státu obdrží.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát