Dohoda o provedení práce a státní důchody

03.07.2015 | , Finance.cz
DANĚ


Práce na dohodu o provedení práce je velmi oblíbená. Důvodem je jednoduchá administrativa a nižší zdanění u měsíční odměny do limitu. Práce na dohodu o provedení práce však není vždy výhodná, jak by se na první pohled zdálo. Zejména s ohledem na čerpání státního důchodu.

Z měsíční odměny 10 000 Kč a méně plynoucí z dohody o provedení práce se neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění. Povinné pojistné neplatí ani zaměstnavatel ani zaměstnanec. Současně nemusí zaměstnavatel zaměstnance pracujícího na základě dohody o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně nahlašovat u zdravotní pojišťovny jako zaměstnance. Oznamovací povinnosti vzniká pouze u měsíční odměny nad limit. Z měsíční odměny nad limit se již platí povinné pojistné platí. Do konce roku 2011 se neplatilo povinné pojistné z dohody o provedení práce nikdy, v těchto letech nevznikla při práci na dohodu o provedení práce účast na pojištění pro důchodové účely.

Lze pracovat pro více zaměstnavatelů současně

Pro jednoho zaměstnavatele je možné během roku pracovat na základě dohody o provedení práce v rozsahu 300 hodin. Přitom je možné během roku pracovat současně pro více zaměstnavatelů. I současně. Výhodná je práce na základě dohody o provedení práce zejména u měsíční odměny 10 000 Kč a méně. A to z důvodu minimální administrativy a nízkého zdanění. Když je měsíční odměna do limitu, tak však není vyřešen pojistný vztah občana na sociálním pojištění a zdravotním pojištění. To zjednodušeně řečeno znamená, že se taková práce nehodnotí pro výpočet důchodu, mateřské, ošetřovného, podpory v nezaměstnanosti a dále je občan v registru své zdravotní pojišťovny veden jako samoplátce, konkrétně osoba bez zdanitelných příjmů s nutností placení zdravotního pojištění ve výši 1 242 Kč měsíčně.

Státní důchody nejsou přiznány automaticky

Kdo pracuje dlouhodobě pro více zaměstnavatelů pouze na základě dohody o provedení práce s oficiální odměnou 10 000 Kč a méně, ten může mít problémy s přiznáním státního důchodu. Podívejme se na pět důvodů:

  • Pro přiznání státního důchodu je nutné získat potřebnou dobu pojištění. V roce 2015 je zapotřebí získat dobu pojištění v rozsahu 31 let. Potřebná doba pojištění se každoročně zvyšuje. Od roku 2019 bude potřeba získat dobu pojištění v rozsahu 35 let. Nedostatečná doba pojištění je důvodem, proč nemůže být státní důchod přiznán. Lidé pracující dlouhodobě na základě dohody o provedení práce mohou mít tedy problém potřebnou dobu pojištění získat.
  • Při dlouhodobé práci pouze na dohodu o provedení práce se nesplní ani podmínka potřebné doby pojištění pro přiznání invalidního důchodu. Někteří občané dlouhodobě v minulosti pracovali pouze na dohodu o provedení práce a měli zdravotní problémy, následně jim byla přiznána posudkovým lékařem invalidita prvního stupně, druhého stupně nebo třetího stupně, ale z důvodu nezískání potřebné doby pojištění jim nemohl být invalidní důchod vyplácen. Pro přiznání invalidního důchodu nestačí, aby byla přiznána invalidita, ale je nutné získat i potřebnou dobu pojištění, která se liší dle věku.
  • Pozůstalá manželka nemusí pobírat vdovský důchod. Aby vznikl nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi, tak zemřelý manžel musel pobírat starobní důchod nebo invalidní důchod nebo ke dni úmrtí splnit podmínku pro přiznání starobního důchodu nebo invalidního důchodu. Když např. zemřelý manžel (45 let) pracoval dlouhodobě pouze na základě dohody o provedení práce s odměnou do limitu, tak nesplní ke dni úmrtí podmínku pro přiznání invalidního důchodu a vdově nevznikne nárok na vdovský důchod.
  • Děti mohou být bez sirotčího důchodu. Obdobná situace jako u vdovského důchodu je i u sirotčího důchodu, i když zde jsou nároky na získání potřebné doby pojištění mírnější. Přesto při dlouhodobé práci na základě dohody o provedení práce nemusí pozůstalým dětem vzniknout nárok na sirotčí důchod po zemřelém rodiči.
  • Státní důchody jsou nižší. I když je splněna potřebná doba pojištění, protože se pracovalo na dohodu o provedení práce kratší dobu, tak je z důvodu práce na dohodu o provedení práce měsíční státní důchod nižší. Výši všech státních důchodů ovlivňují pouze příjmy, ze kterých bylo odvedeno důchodové pojištění, což není u měsíční odměny z dohody o provedení práce do limitu splněno.

Minimální dobrovolné důchodové pojištění 1 863 Kč

Řešením může být účast na dobrovolném důchodovém pojištění. Přihlášku k dobrovolnému důchodovému pojištění je však v tomto případě potřeba podat ihned. Zpětně neomezeně je možné dobu pojištění dopojistit formou dobrovolného důchodového pojištění jenom za období studia a období evidence na úřadu práce, kdy se již evidence na úřadu nezapočítává do doby pojištění jako náhradní doba pojištění. V roce 2015 činí minimální dobrovolné důchodové pojištění 1 863 Kč měsíčně. Je samozřejmě možné platit na dobrovolném důchodovém pojištění i více za účelem vyššího státního důchodu. Přihlášku k dobrovolnému důchodovému pojištění je potřeba podat na místně příslušné OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení). Dohoda o provedení práce by měla primárně sloužit pro přivýdělek zaměstnanců, studentů, důchodců, OSVČ, žen na rodičovské dovolené.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: DANĚ