OECD: Minimální mzda pod lupou

08.07.2015 | , Finance.cz
DANĚ


Z členských zemí OECD si nejvíce koupí zaměstnanec pracující za minimální mzdu v Austrálii, kde je hodinová minimální mzda obdržená na účet v paritě kupní síly vyšší 3,36krát než v Česku. Podívejme se na čísla o minimální mzdě ve vyspělých zemích světa.

Minimální mzda je legislativou stanovena ve většině členských zemích OECD, konkrétně ve 26 z 34 členských zemí. Země, kde je minimální mzda legislativou stanovena, zvyšují minimální mzdu pravidelně, zpravidla každoročně, aby minimální mzda dosahovala požadovaného poměru k průměrné mzdě nebo mediánu mzdy. Od roku 1990 zavedlo minimální mzdu 9 členských zemí OECD. V roce 1991 Slovensko a Česko, v roce 1992 Lotyšsko, v roce 1993 Estonsko, v roce 1995 Slovinsko, v roce 2000 Irsko, Velká Británie, Izrael a v roce 2015 Německo.

Kde není minimální mzda zavedena?

Minimální mzda ze zemí OECD není stanovena pouze ve Švédsku, Norsku, Dánsku, Finsku, Islandu, Rakousku, Itálii a Švýcarsku. V severských zemích však je minimální mzda zpravidla sjednána v kolektivních smlouvách a její úroveň je na vyšší úrovni než by bylo sjednáno celonárodní legislativou. Například v Rakousku je nepřímo stanovena platovými tarify pro některé činnosti. Minimální mzda představuje určitou ochranu zaměstnance a při správném nastavení plní důležitou motivační funkci, neboť i pomocná práce za minimální mzdu zaručuje vyšší životní standart než při pobírání sociálních dávek.

Hodinová minimální mzda v EU

Hodinová minimální mzda se výrazně liší i v evropských zemích. V roce 2015 se pohybuje v členských zemích EU, kde je minimální hodinová mzda stanovena zákonem, od 11,12 EUR za hodinu v Lucembursku po 1,06 EUR za hodinu v Bulharsku. V absolutní hodnotě je hrubá minimální mzda v Lucembursku vyšší 5,5krát než v Česku. Při porovnání čisté hodinové mzdy v paritě kupní síly, kterou máme uvedenu v tabulce, je minimální mzda vyšší v Lucembursku 3,3krát než v Česku. Zboží a služby jsou v Česku levnější než v Lucembursku.

Z členských zemí EU je v roce 2015 nejvyšší hodinová minimální mzda v Lucembursku (11,12 EUR = 303 Kč), Francii (9,61 EUR = 262 Kč), Nizozemí (9,21 EUR = 251 Kč), Velké Británii (6,50 GBP = 250 Kč), Belgii (9,10 EUR = 248 Kč), Irsku (8,65 EUR = 236 Kč) a Německu (8,50 EUR = 232 Kč).

Uprostřed pomyslné tabulky najdeme Slovinsko (4,57 EUR = 124 Kč), Maltu (4,16 EUR = 113 Kč), Španělsko (3,93 EUR = 107 Kč), Řecko (3,35 EUR = 91 Kč), Portugalsko (3,04 EUR = 83 Kč), Polsko (10,12 = 66 Kč), Estonsko (2,34 EUR = 64 Kč), Chorvatsko (17,51 HRK = 63 Kč), Slovensko (2,18 EUR = 59 Kč), Lotyšsko (2,17 EUR = 59 Kč) a Česko (55 Kč).

Nižší hodinová minimální mzda než 2 EUR za hodinu je v Maďarsku (604 HUF = 52 Kč), Litvě (1,82 EUR = 50 Kč), Rumunsku (5,78 RON = 35 Kč) a Bulharsku (2,08 BGN = 29 Kč). Nejvíce zaměstnanců pracuje za minimální mzdu z členských zemí Evropské unie v Lucembursku a Lotyšsku, přibližně každý sedmý zaměstnanec.

Čistá minimální mzda v paritě kupní síly

V přiložené tabulce máme uvedenu čistou hodinovou minimální mzdu, tedy po zaplacení povinných daní ze mzdy (daně z příjmu a povinného pojistného) v paritě kupní síly v členských zemích OECD. Mimo Německa, kde byla minimální mzda legislativou stanovena od letošního roku, jsou uvedeny hodnoty za rok 2013. Uvedené hodnoty v tabulce dobře slouží pro porovnání životní úrovně zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu, neboť zohledňuje i rozdílné zdanění a ceny zboží a služeb v dané zemi. Rozdíly mezi jednotlivými zeměmi jsou nižší než při porovnání minimální mzdy v absolutní hodnotě.

Minimální mzda versus medián mzdy

Přístupy jednotlivých vlád k nastavení minimální mzdy se liší. V USA, Mexiku, Japonsku, ale i Česku nebo Estonsku dosahuje minimální mzda přibližně 40 % a méně mediánu mzdy. Naproti tomu ve Francii, Slovinsku, Turecku nebo Chile dosahuje minimální mzda 60 % a více mediánu mzdy. Více než 50 % mediánu mzdy dosahuje minimální mzda ještě na Novém Zélandu, Izraeli, Portugalsku, Austrálii, Maďarsku a Belgii.

Čistá hodinová minimální mzda v zemích OECD (v paritě kupní síly, za rok 2013)

Země

Čistá hodinová

minimální mzda

v paritě kupní síly

Země

Čistá hodinová

minimální mzda

v paritě kupní síly

Austrálie

9,54 $

Španělsko

5,37 $

Lucembursko

9,24 $

Slovinsko

5,14 $

Belgie

8,57 $

Izrael

4,87 $

Irsko

8,46 $

Řecko

4,42 $

Francie

8,24 $

Portugalsko

4,41 $

Nizozemí

8,20 $

Polsko

3,59 $

Nový Zéland

7,55 $

Turecko

3,49 $

Německo

7,19 $

Slovensko

2,99 $

Kanada

7,18 $

Česko

2,84 $

Velká Británie

7,06 $

Maďarsko

2,58 $

USA

6,26 $

Estonsko

2,49 $

Korea

5,85 $

Chile

2,22 $

Japonsko

5,52 $

Mexiko

1,01 $

Pramen: OECD, Minimum wages after the crisic, Net minimum wages (US dollars per hour after taxes, at purchasing power parities)Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ