OECD: Minimální mzda pod lupou

08.07.2015 | , Finance.cz
DANĚ


Z členských zemí OECD si nejvíce koupí zaměstnanec pracující za minimální mzdu v Austrálii, kde je hodinová minimální mzda obdržená na účet v paritě kupní síly vyšší 3,36krát než v Česku. Podívejme se na čísla o minimální mzdě ve vyspělých zemích světa.

Minimální mzda je legislativou stanovena ve většině členských zemích OECD, konkrétně ve 26 z 34 členských zemí. Země, kde je minimální mzda legislativou stanovena, zvyšují minimální mzdu pravidelně, zpravidla každoročně, aby minimální mzda dosahovala požadovaného poměru k průměrné mzdě nebo mediánu mzdy. Od roku 1990 zavedlo minimální mzdu 9 členských zemí OECD. V roce 1991 Slovensko a Česko, v roce 1992 Lotyšsko, v roce 1993 Estonsko, v roce 1995 Slovinsko, v roce 2000 Irsko, Velká Británie, Izrael a v roce 2015 Německo.

Kde není minimální mzda zavedena?

Minimální mzda ze zemí OECD není stanovena pouze ve Švédsku, Norsku, Dánsku, Finsku, Islandu, Rakousku, Itálii a Švýcarsku. V severských zemích však je minimální mzda zpravidla sjednána v kolektivních smlouvách a její úroveň je na vyšší úrovni než by bylo sjednáno celonárodní legislativou. Například v Rakousku je nepřímo stanovena platovými tarify pro některé činnosti. Minimální mzda představuje určitou ochranu zaměstnance a při správném nastavení plní důležitou motivační funkci, neboť i pomocná práce za minimální mzdu zaručuje vyšší životní standart než při pobírání sociálních dávek.

Hodinová minimální mzda v EU

Hodinová minimální mzda se výrazně liší i v evropských zemích. V roce 2015 se pohybuje v členských zemích EU, kde je minimální hodinová mzda stanovena zákonem, od 11,12 EUR za hodinu v Lucembursku po 1,06 EUR za hodinu v Bulharsku. V absolutní hodnotě je hrubá minimální mzda v Lucembursku vyšší 5,5krát než v Česku. Při porovnání čisté hodinové mzdy v paritě kupní síly, kterou máme uvedenu v tabulce, je minimální mzda vyšší v Lucembursku 3,3krát než v Česku. Zboží a služby jsou v Česku levnější než v Lucembursku.

Z členských zemí EU je v roce 2015 nejvyšší hodinová minimální mzda v Lucembursku (11,12 EUR = 303 Kč), Francii (9,61 EUR = 262 Kč), Nizozemí (9,21 EUR = 251 Kč), Velké Británii (6,50 GBP = 250 Kč), Belgii (9,10 EUR = 248 Kč), Irsku (8,65 EUR = 236 Kč) a Německu (8,50 EUR = 232 Kč).

Uprostřed pomyslné tabulky najdeme Slovinsko (4,57 EUR = 124 Kč), Maltu (4,16 EUR = 113 Kč), Španělsko (3,93 EUR = 107 Kč), Řecko (3,35 EUR = 91 Kč), Portugalsko (3,04 EUR = 83 Kč), Polsko (10,12 = 66 Kč), Estonsko (2,34 EUR = 64 Kč), Chorvatsko (17,51 HRK = 63 Kč), Slovensko (2,18 EUR = 59 Kč), Lotyšsko (2,17 EUR = 59 Kč) a Česko (55 Kč).

Nižší hodinová minimální mzda než 2 EUR za hodinu je v Maďarsku (604 HUF = 52 Kč), Litvě (1,82 EUR = 50 Kč), Rumunsku (5,78 RON = 35 Kč) a Bulharsku (2,08 BGN = 29 Kč). Nejvíce zaměstnanců pracuje za minimální mzdu z členských zemí Evropské unie v Lucembursku a Lotyšsku, přibližně každý sedmý zaměstnanec.

Čistá minimální mzda v paritě kupní síly

V přiložené tabulce máme uvedenu čistou hodinovou minimální mzdu, tedy po zaplacení povinných daní ze mzdy (daně z příjmu a povinného pojistného) v paritě kupní síly v členských zemích OECD. Mimo Německa, kde byla minimální mzda legislativou stanovena od letošního roku, jsou uvedeny hodnoty za rok 2013. Uvedené hodnoty v tabulce dobře slouží pro porovnání životní úrovně zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu, neboť zohledňuje i rozdílné zdanění a ceny zboží a služeb v dané zemi. Rozdíly mezi jednotlivými zeměmi jsou nižší než při porovnání minimální mzdy v absolutní hodnotě.

Minimální mzda versus medián mzdy

Přístupy jednotlivých vlád k nastavení minimální mzdy se liší. V USA, Mexiku, Japonsku, ale i Česku nebo Estonsku dosahuje minimální mzda přibližně 40 % a méně mediánu mzdy. Naproti tomu ve Francii, Slovinsku, Turecku nebo Chile dosahuje minimální mzda 60 % a více mediánu mzdy. Více než 50 % mediánu mzdy dosahuje minimální mzda ještě na Novém Zélandu, Izraeli, Portugalsku, Austrálii, Maďarsku a Belgii.

Čistá hodinová minimální mzda v zemích OECD (v paritě kupní síly, za rok 2013)

Země

Čistá hodinová

minimální mzda

v paritě kupní síly

Země

Čistá hodinová

minimální mzda

v paritě kupní síly

Austrálie

9,54 $

Španělsko

5,37 $

Lucembursko

9,24 $

Slovinsko

5,14 $

Belgie

8,57 $

Izrael

4,87 $

Irsko

8,46 $

Řecko

4,42 $

Francie

8,24 $

Portugalsko

4,41 $

Nizozemí

8,20 $

Polsko

3,59 $

Nový Zéland

7,55 $

Turecko

3,49 $

Německo

7,19 $

Slovensko

2,99 $

Kanada

7,18 $

Česko

2,84 $

Velká Británie

7,06 $

Maďarsko

2,58 $

USA

6,26 $

Estonsko

2,49 $

Korea

5,85 $

Chile

2,22 $

Japonsko

5,52 $

Mexiko

1,01 $

Pramen: OECD, Minimum wages after the crisic, Net minimum wages (US dollars per hour after taxes, at purchasing power parities)

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ