Kdy má rodina nárok na daňový bonus i přídavky na děti?

05.08.2015 | , Finance.cz
DANĚ


Rodiny s dětmi jsou státem finančně podporovány formou porodného, přídavků na děti nebo daňového zvýhodnění na děti. Vždy je však nutné splnit zákonné podmínky. Na přídavky na děti a daňový bonus však dosáhnou často jiné rodiny.

Porodné je jednorázovou dávkou, na kterou mají nárok rodiny s rozhodným příjmem do 2,7násobku životního minima. Porodné činí 13 000 Kč na první dítě a 10 000 Kč na druhé dítě. Přídavky na děti nebo daňový bonus může rodina pobírat dlouhodobě.

Kdo nemá nárok na přídavky na děti?

Přídavky na děti mohou pobírat pouze rodiny s rozhodným příjmem do 2,4násobku životního minima. Rodiny s vyšším příjmem tedy nemají nárok na přídavky na děti. V praxi tedy nejčastěji přídavky na děti pobírají rodiny, kde pracuje pouze jeden z manželů nebo partnerů a souhrnný rodinný příjem je nízký. Pro účely přídavku na děti se posuzuje čistá mzda vyplácena zaměstnavatelem na bankovní účet, tedy hrubá mzda po odečtení všech povinných daňových plateb (na sociálním pojištění, zdravotním pojištění a dani z příjmu). Přídavky na děti činí 500 Kč na dítě do 6 let, 610 Kč ve věku od 6 let do 15 let nebo 700 Kč na dítě ve věku od 15 let do 26 let. Rodiče se dvěma dětmi do 6 let s rozhodným příjmem do limitu mohou pobírat přídavky na děti v souhrnné výši 1 000 Kč. V přiložené tabulce máme vypočítané vybrané finanční limity, kdy vzniká nárok na přídavky na děti v závislosti na rodinné situaci.

Text

Limit pro nárok

na přídavky na děti

Samoživitelka a jedno dítě (5 let)

11 712 Kč

Samoživitelka a jedno dítě (9 let)

12 672 Kč

Samoživitelka a dvě děti (5 let a 9 let)

16 848 Kč

Dva dospělí a 1 dítě (5 let)

18 504 Kč

Dva dospělí a 1 dítě (9 let)

19 464 Kč

Dva dospělí a 2 děti (5 let a 9 let)

23 640 Kč

Dva dospělí a 3 děti (2 roky, 4 roky a 9 let)

27 816 Kč

Dva dospělí a 3 děti (5 let, 9 let a 16 let)

29 520 Kč

Co je to daňový bonus?

Vždy jeden z rodičů může uplatnit daňové zvýhodnění na děti a snížit vypočtenou daň z příjmu fyzických osob. Když je daňové zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmu fyzických osob, tak vzniká dokonce nárok na daňový bonus ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu fyzických osob. Zaměstnanci uplatňují daňové zvýhodnění měsíčně. OSVČ, které nestanovují výdaje paušálem, uplatní daňové zvýhodnění jednou za rok v daňovém přiznání. Měsíční daňové zvýhodnění na první dítě činí 1 117 Kč, na druhé dítě 1 317 Kč a na třetí a každé dítě 1 417 Kč.

Praktický příklad

Paní Černá je samoživitelka a má dvě děti. Hrubá mzda paní Černé je 14 500 Kč. Jak vysokou čistou mzdu paní Černá má a jak vysoký daňový bonus obdrží?

Text

Částka

Hrubá mzda

14 500 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem

(14 500 Kč x 4,5 %)

653 Kč

Sociální pojištění placené zaměstnancem

(14 500 Kč x 6,5 %)

943 Kč

Superhrubá mzda

(14 500 Kč x 1,34, zaokrouhleno na sta nahoru)

19 500 Kč

Daň z příjmu fyzických osob

(19 500 Kč x 15 %)

2 925 Kč

Sleva na poplatníka

2 070 Kč

Daň po slevě

(2 925 Kč - 2 070 Kč)

855 Kč

Daňové zvýhodnění

(1 117 Kč +  1 317 Kč)

2 434 Kč

Daňový bonus

(2 434 Kč - 855 Kč)

1 579 Kč

Čistá mzda

(14 500 Kč - 653 Kč - 943 Kč + 1 579 Kč)

14 483 Kč

Paní Černá bude mít čistou mzdu, kterou dostane na účet ve výši 14 483 Kč. Na dani z příjmu fyzických osob nezaplatí nic, ještě obdrží daňový bonus ve výši 1 579 Kč.

Přídavky na děti a daňový bonus při práci za minimální mzdu

Současně pobírat přídavky na děti a daňový bonus mohou zpravidla pouze rodiny, kde alespoň jeden z rodičů pracuje za nízkou mzdu. Nepracující rodiče pobírají pouze přídavky na děti a když oba rodiče pracují, tak zpravidla uplatňují pouze daňové zvýhodnění na děti. Do započitatelného příjmu pro nárok na přídavky na děti se daňový bonus nezapočítává. V praxi tedy nemůže dojít k situaci, že z důvodu čerpání daňového bonusu nevznikne nárok na přídavky na děti.

Základní rozdíl mezi přídavky a daňovým zvýhodněním

Na přídavky na děti mají nárok rodiny s nízkým příjmem, přídavky na děti čerpají i rodiny, kde dlouhodobě ani jeden z manželů nebo partnerů nepracuje. Daňové zvýhodnění může uplatnit pouze výdělečně činný rodič. Veškerá agenda spojená s čerpáním daňového zvýhodnění je jednodušší a levnější. Pro čerpání daňového zvýhodnění stačí, aby jeden z rodičů předložil mzdové účetní svého zaměstnavatele kopii rodných listů dětí a zpravidla i čestné prohlášení druhého z manželů, že daňové zvýhodnění neuplatňuje, neboť daňové zvýhodnění může uplatnit vždy pouze jeden z rodičů. OSVČ uplatní daňové zvýhodnění v daňovém přiznání. Naproti tomu o přídavky na děti je nutné si písemně zažádat na předepsaném formuláři na příslušném úřadu práce. Současně je potřeba doložit příjmy, jejichž výše musí být do limitu. Naproti tomu daňové zvýhodnění mohou čerpat všechny rodiny, kde alespoň jeden z rodičů pracuje nebo vykonává samostatnou výdělečnou činnost bez ohledu na výši příjmu.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ