Výdajové paušály v osmi bodech

11.09.2015 | , Finance.cz
DANĚ


Osoby samostatně výdělečně činné mohou vést daňovou evidenci nebo stanovit výdaje paušálem. Nelze jednoznačně určit, která varianta je výhodnější, vždy záleží na konkrétní situaci. Podívejme se, co je dobré vědět o výdajových paušálech.

Nejsložitější a nejnáročnější je vedení účetnictví, které je v některých zákonných případech povinné, naprostá většina osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) však stojí před rozhodnutím, zdali daňovou evidenci nebo paušál.

1) Výdajový paušál se liší dle činnosti

OSVČ si nemohou libovolně určit, jak vysoký výdajový paušál budou uplatňovat. Sazby výdajových paušálů se liší dle vykonávané činnosti. U zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a příjmů z řemeslných živnostní je 80% výdajový paušál, u ostatních živnostní 60% výdajový paušál, u jiného podnikání 40% výdajový paušál a u pronájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu 30% výdajový paušál.

2) Paušál zahrnuje všechny výdaje

Velkou výhodou paušálu je jeho jednoduchost. Příjmy se doloží z evidence a výdaje se uplatní příslušným procentem. V paušálu jsou však již všechny výdaje. Vypočtený hrubý zisk (příjem - výdaje paušálem) není možné ještě dodatečně snižovat o nějaké jiné výdaje (např. paušálem na auto). Ve výdajovém paušálu jsou již všechny výdaje související s výkonem samostatné výdělečné činnosti.

3) Od paušálu se odvíjí všechny daňové povinnosti

Když je výdajový paušál vyšší než skutečné výdaje, tak z důvodu uplatnění výdajového paušálu dochází k úspoře na povinných daních. Dosažený hrubý zisk je základním vstupním údajem pro výpočet daně z příjmu fyzických osob, sociálního pojištění i zdravotního pojištění. Paušál tedy neovlivňuje pouze vypočtenou daň z příjmu, ale i povinné pojistné. S tím je rovněž potřeba počítat při rozhodování, zdali paušál nebo daňovou evidenci.

4) Příjmy je možné vést v excelu

Při vedení výdajů paušálem musí OSVČ důkladně vést veškeré příjmy, ať už v hotovosti nebo na bankovním účtu. Není potřeba mít nějaký náročnější software, veškerou administrativu je možné zvládnou pomocí excelu. V evidenci v excelu se prokážou veškeré příjmy a výdaje se stanoví příslušným paušálem.

5) Nelze uplatnit slevu na manželku

OSVČ stanovující výdaje paušálem nemohou v daňovém přiznání k dani z příjmu fyzických osob uplatnit slevu na manželku s vlastními příjmy do limitu. Roční sleva na manželku s ročními příjmy do 68 tisíc Kč přitom činí 24 840 Kč. Tato částka snižuje přímo daňovou povinnost, proto je její uplatnění velmi významné. Živnostníci, jejichž manželka nemá vlastní příjmy do limitu, by měli důkladně zvážit, zdali není pro ně výhodnější daňová evidence. Typickým příkladem je, když je manželka na rodičovské dovolené, neboť pobírání rodičovského příspěvku se do limitu nepočítá.

6) Daňové zvýhodnění na děti nelze uplatnit

Na každé vyživované dítě je možné uplatnit daňové zvýhodnění. Na první dítě činí za celý rok 13 404 Kč, na druhé dítě 15 804 Kč a na třetí a další dítě 17 004 Kč. Když je daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmu fyzických osob, potom vzniká nárok na daňový bonus ve výši rozdílu daňového zvýhodnění a vypočtené daně z příjmu. Osoba samostatně výdělečně činná stanovující výdaje paušálem přitom nemůže uplatnit daňové zvýhodnění na děti. Pokud daňové zvýhodnění může uplatnit druhý z rodičů, např. protože pracuje, tak to nemá finanční vliv na hospodaření rodiny. Daňové zvýhodnění může uplatnit vždy pouze jeden z rodičů.

7) Je stanoven strop pro paušály

Od roku 2015 je stanoven pro všechny výdajové paušály strop. Maximální limit je zaveden pro roční příjmy ve výši 2 000 000 Kč. OSVČ s příjmem do limitu tedy uplatní výdaje paušálem, jak jsou zvyklé. Pro příjmy nad limit je zaveden strop, konkrétně 600 000 Kč (2 000 000 Kč x 30 %) pro 30% výdajový paušál, 800 000 Kč (2 000 000 x 40 %) pro 40% výdajový paušál, 1 200 000 Kč (2 000 000 Kč x 60 %) pro 60% výdajový paušál a 1 600 000 Kč (2 000 000 Kč x 80 %) pro 80% výdajový paušál. Např. živnostník s ročním příjmem 3 000 000 Kč uplatňující 60% výdajový paušál bude mít hrubý zisk 1 800 000 Kč (3 000 000 Kč - strop 1 200 000 Kč).

8) Přivýdělek a paušál

Zaměstnanec přivydělávající si samostatnou výdělečnou činností může v daňovém přiznání uplatnit slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti, když je základ daně ze zaměstnání větší než základ daně ze samostatné výdělečné činnosti. Předpokládáme, že zaměstnanec má příjmy pouze dle § 6 a dle § 7 zákona o dani z příjmu. Pro přivýdělek je tedy stanovení výdajů paušálem výhodné.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DANĚ