Trendem v západní Evropě jsou zkrácené úvazky

13.11.2015 | , Finance.cz
DANĚ


Jedním ze znaků zvyšování životní úrovně v západoevropských zemích je stoupající obliba zkrácených úvazků. V Nizozemí pracuje přes 60 % žen méně než 30 hodin týdně. Ve východoevropských zemích je to podstatně méně, proč?

Mezi evropskými zeměmi jsou značné rozdíly v míře zaměstnanosti na zkrácený úvazek. V přiložené tabulce máme uveden počet mužů a žen ve věku 15 let až 64 let pracujících na zkrácený úvazek v evropských zemích v roce 2013. Za zkrácený úvazek se považuje práce na méně než 30 hodin týdně. Pro některé zaměstnance je práce na zkrácený úvazek ideálem, neboť mají více času na rodinu a koníčky. V Česku pracuje na zkrácený úvazek 7,2 % žen a 1,9 % mužů, což jsou v rámci zemí EU nízké hodnoty.

V Nizozemí jsou zkrácené úvazky velmi oblíbené

Dokonce v osmi západoevropských zemích pracuje 30 % a více žen na zkrácený úvazek. Nejvíce žen na zkrácený úvazek pracuje v Nizozemí (60,7 %), Švýcarsku (45,7 %), Velké Británii (37,6 %), Německu (37,3 %), Irsku (35,7 %), Rakousku (32,8 %), Itálii (32,7 %) a Belgii (31,2 %). V šesti západoevropských zemích pracuje více než 10 % mužů na zkrácený úvazek. Nejvíce potom v Nizozemí (17,5 %), Dánsku (13,3 %), Irsku (12,6 %), Islandu (10,9 %), Velké Británii (10,6 %) a Norsku (10,2 %). Ve východoevropských zemích pracuje na zkrácený úvazek výrazně méně občanů, u mužů je práce na zkrácený úvazek ve východní Evropě výjimečná a u žen se pohybuje do 12 %. Nejméně zaměstnanců pracuje na zkrácený úvazek v Rumunsku a Bulharsku. Ekonomická vyspělost tedy výrazně ovlivňuje rozšířenost práce na zkrácený úvazek.

Výhody práce na zkrácený úvazek

Ve všech evropských zemích pracuje na zkrácený úvazek více žen než mužů. Větší rozšířenost práce na zkrácený úvazek u žen je jedním z důvodů vyšší průměrné hodinové mzdy mužů oproti ženám. Mzdové ohodnocení u zkrácených úvazků je nižší než u plných úvazků. Zkrácený úvazek je pro ženy v západní Evropě možností, jak skloubit péči o rodinu i kariéru. Pro zaměstnavatele je nabízení práce na zkrácený úvazek možností, jak získat do firmy talentované odbornice, které z různých důvodů nemohou v současnosti pracovat na plný úvazek. Jakmile to situace dovolí, tak je následně snadné přejít na plný úvazek. Produktivita práce zaměstnance, který sám chce pracovat na zkrácený úvazek je mnohdy vysoká, neboť zaměstnanec pracuje s větší chutí a elánem.

Zkrácené úvazky zvyšují zaměstnanost

Rovněž je rozšířenost zkrácených úvazků pozitivní pro vyšší zaměstnanost občanů v předdůchodovém věku, kteří mají dostatek potřebných zkušeností, ale z různých důvodů (zpravidla zdravotních) nemohou nebo nechtějí již pracovat na plný úvazek. Zaměstnavatelé nabízející práci na zkrácený úvazek mohou získat do svých řad odborníky, kteří z různých důvodů preferují práci na zkrácený úvazek. Pro národní ekonomiku je rozšíření práce na zkrácený úvazek výhodné, neboť snižuje nezaměstnanost, když stejný objem práce musí vykonat více zaměstnanců.

Práce na zkrácený úvazek není pro všechny

by i mnozí Východoevropané pracovali rádi na zkrácený úvazek, tak si mnohdy rodinných rozpočet nemůže dovolit, aby jeden z manželů pracoval za nižší mzdu na zkrácený úvazek. Práce na zkrácený úvazek totiž znamená nižší měsíční příjem než při práci na plný úvazek. Životní úroveň ve východní Evropě je nadále nižší než v západní Evropě, a proto si z ekonomických důvodů může práci na zkrácený úvazek dovolit výrazně méně zaměstnanců.

Počet zaměstnanců pracujících na zkrácený úvazek (méně než 30 hodin týdně, v %)

Země

Ženy

Muži

Nizozemí

60,7

17,5

Švýcarsko

45,7

9,8

Velká Británie

37,6

10,6

Německo

37,3

7,6

Irsko

35,7

12,6

Rakousko

32,8

6,8

Itálie

32,7

7,8

Belgie

31,2

6,1

Norsko

28,1

10,2

Lucembursko

27,5

4,6

Island

24,6

10,9

Dánsko

24,1

13,3

Španělsko

23,3

7,2

Francie

22,2

5,8

Malta

20,3

5,4

Švédsko

17,0

8,6

Finsko

15,9

8,3

Řecko

15,6

6,4

Kypr

12,8

6,0

Portugalsko

12,0

6,3

Polsko

11,2

3,9

Litva

10,5

5,0

Slovinsko

10,4

5,7

Estonsko

9,7

4,2

Lotyšsko

9,3

5,0

Česko

7,2

1,9

Maďarsko

5,9

2,9

Chorvatsko

4,9

3,2

Rumunsko

4,7

2,4

Bulharsko

2,6

1,4

Pramen:Statistisches Jahrbuch 2015, Kapitel Internationales, (Das Statistische Bundesamt BRD)Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát