Ústavní soud k posuzování majetkových poměrů při návrhu na zvýšení výživného

18.11.2015 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Při soudním sporu o zvýšení výživného by měly soudy komplexně posuzovat majetkové poměry povinné osoby a řádně provést dokazování k zajištění spravedlivého rozhodnutí. Návrh na zvýšení výživného byl předmětem sporu, který rozhodoval Ústavní soud a jehož rozhodnutí si dnes představíme k tématice vymáhání výživného.

Soudní spory o zvýšení výživného jsou poměrně časté a každá ze stran má taktiku k prosazení svých argumentů. Bohužel namísto dohody rozvedených rodičů o dobrovolném zvýšení výživného svým dětem, rozhoduje soud rozsudkem, kdy jedna ze stran se bude obvykle cítit jako vítěz a druhá jako poražená.

Máte soudem stanovené výživné, avšak protistrana výživné nehradí? Může být dlužníkovi zabaveno řidičské oprávnění nebo zahájeno trestní stíhání v případě nehrazení výživného? Více se dočtete v článku: Vymáhání dlužného výživného.

Soudní spory o zvýšení výživného

Spor, který v konečném stádiu rozhodoval Ústavní soud, projednával případ, kdy nezletilé děti byly rozsudkem soudu svěřeny po rozvodu do výchovy matky a otec byl povinen přispívat na jejich výživu částkou ve výši 1.500,- Kč měsíčně na každé z nich. Matka později podala návrh na zvýšení tohoto výživného s odůvodněním, že musela vyklidit nemovitost otce a sobě a dětem zajistit bydlení, jelikož otec odmítal s nimi uzavřít nájemní smlouvu a soužití s otcem bylo konfliktní. Otec s argumentací matky nesouhlasil.

Soud prvního stupně zvýšil výživné na 5.500,- Kč měsíčně pro každé z nezletilých dětí pro podstatnou změnu poměrů s ohledem na vystěhování matky s dětmi z nemovitosti otce. Soud prvního stupně v rámci dokazování dovodil, že stanovená výše výživného vychází ze schopností, možností a majetkových poměrů otce, přičemž otec by mohl po odchodu matky s dětmi část nemovitosti pronajímat.

Otec podal proti rozsudku odvolání, které odůvodnil zejména tím, že jeho jediným reálným příjmem je invalidní důchod, další příjmy jsou pouze nahodilé a volný byt lze pronajímat pouze po jednotlivých pokojích. Odvolací soud změnil rozsudek soudu prvního stupně a stanovil výživné pro každé z nezletilých dětí na částku 2.500,- Kč měsíčně. Odvolací soud došel k závěru, že hlavním příjmem otce je invalidní důchod a ostatní příjmy jsou pouze nahodilé vzhledem k jeho zdravotnímu stavu.

Ústavní stížnost k návrhu na zvýšení výživného

Proti rozsudku odvolacího soudu podaly nezletilé děti jakožto stěžovatelky ústavní stížnost. Stěžovatelky poukazovaly, že odvolací soud nedostatečně zhodnotil celkovou majetkovou a životní situaci otce, jelikož příjmy otce jsou údajně vyšší, než otec dokládá. Stěžovatelky dále argumentovaly, že otec se účastnil dovolené v Jižní Americe, kdy z příjmů uváděných v soudním řízení by si otec nemohl dovolit takovou dovolenou a zároveň vytýkaly odvolacímu soudu, že neustanovil znalce nebo se nedotázal realitních kanceláří ve věci tržního nájemného volného bytu.

Jak je to s náklady neúspěšné exekuce při vymáhání dlužné exekuce? Více se dočtete na: - link Vymáhání výživného: Kdo hradí náklady neúspěšné exekuce?

Nález Ústavního soudu

Ústavní soud vyhověl ústavní stížnosti a zrušil rozsudek odvolacího soudu. Ústavní soud v rámci svého odůvodnění rozhodnutí uvedl, že odvolací soud vycházel pouze ze zjištěných příjmů otce, aniž by zhodnotil jeho celkové majetkové poměry a možnosti, kdy odvolací soud dostatečně nezhodnotil skutečnost, že otec nezletilých dětí je vlastníkem nemovitosti, která mohla mít hodnotu několika milionů. Ústavní soud tedy dovodil, že odvolací soud neposoudil veškeré hlediska potřebná k posouzení majetkových poměrů otce.

K tomuto Ústavní soud: „Jak ostatně potvrdil Krajský soud v Praze i ve svém vyjádření k ústavní stížnosti, vědomě nevzal v potaz skutečnost, že otec nezletilých je majitelem nemovitosti. Z obsahu spisu, konkrétně z vyjádření otce (č. l. 157), jednoznačně zaznělo, že předmětný "dům byl pojištěn v roce 2005 na 5 mil. Kč a pojistka v této výši nadále trvá". Z pohledu dopadu na meritum věci tedy nešlo o zanedbatelnou částku. Z odůvodnění rozsudku odvolacího soudu však nijak nevyplynulo, proč nepokládal na rozdíl od soudu prvního stupně za významné, vzhledem k velikosti a k předpokládané výši ceny nemovitosti, objasnit její hodnotu a posoudit možný výnos z jejího využití efektivním způsobem.“

Kompletní znění citovaného nálezu Ústavního soudu naleznete pod sp. zn.: II.ÚS 671/09 na jeho webových stránkách www.usoud.cz. Budete-li řešit případ návrhu na zvýšení výživného, lze jedině doporučit konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to zejména s ohledem na neustálý vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0.5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY