Sociální systém Finska

30.12.2015 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Finsko patří mezi země s nejpropracovanější sociální politikou. V případě nemoci, mateřské dovolené, důchodu nebo nezaměstnanosti patří zajištění občanů mezi nejlepší na světě. Aktuálně pověřená skupina odborníku pracuje ve Finsku na zjednodušení sociálního systému a zavedení jednotného měsíčního příjmu.

Finská ekonomika těží z vysokých investic do vývoje a rozvoje, orientace na produkty s vysokou přidanou hodnotou a zlepšování podnikatelských podmínek s důrazem na osobní a ekonomickou svobodu. Prosperující ekonomika se odráží i na vysoké životní úrovni občanů a štědrém sociálnímu systému. Finsko najdeme na předních místech ve většině renomovaných studiích hodnotících životní úroveň lidí v dané zemi, např. v žebříčku "Legatum Prosperity Index 2015" jsou ve Finsku deváté nejlepší podmínky k životu na světě, ve studii bylo hodnoceno celkem 142 zemí světa dle vyspělosti domácí ekonomiky, materiálního blahobytu občanů, osobní svobody občanů nebo úrovně po zdravotní a sociální stránce.

Jak vysoké jsou sociální dávky ve Finsku?

Propracovaný sociální systém je náročnější na daňové zdroje, proto je celkové zdanění ve Finsku v porovnání s ostatními vyspělými zeměmi světa nadprůměrné. Sociální systém ve Finsku je rozsáhlý, blíže si pro názornost představíme jen dávky pro rodiny s dětmi (dle publikace KELA "Guide to benefits supplement 2015"):

  • Peněžní příspěvek při narození dítěte činí 140 euro, matky dvojčat mají nárok na trojnásobek. Mateřská se odvíjí od výše předchozího příjmu, výpočet je příznivější než v Česku. Minimálně mateřská činí 24,02 euro denně.
  • Měsíční částka přídavků na děti činí 95,75 euro na první dítě, 105,80 euro na druhé dítě, 135,01 euro na třetí dítě, 154,64 euro na čtvrté dítě a 174,27 euro na pátá a každé další dítě. Nárok na přídavky na děti do 17 let mají všechny rodiny, rodinný příjem není testován.
  • Rodina se dvěma dětmi předškolního věku může čerpat při splnění zákonných podmínek měsíční příspěvek až 174,38 euro měsíčně na každé dítě. Dále 244,18 euro měsíčně, pokud rodič (zpravidla matka dítěte) nepracuje více než 22,5 hodiny týdně nebo ne více než 60 % času na plný úvazek nebo 162,78 euro měsíčně, když rodič pracuje více než 22,5 hodiny týdně a více než 60 % plného úvazku, ale ne více než z 80 % plného úvazku. Podpora zkrácených úvazků je velmi pozitivní, 16 % všech žen pracuje na zkrácený úvazek, u maminek s malými dětmi je toto procento velmi vysoké.
  • Speciální příspěvek pro rodiče nemocného dítěte. Tento příspěvek se poskytuje od výše příjmu rodiče, minimálně musí být 24,02 euro denně. Příspěvek může být vyplácen na základě rozhodnutí lékaře současně oběma rodičům.
  • Rodiny s malými dětmi mohou čerpat ještě další sociální dávky v závislosti na konkrétní životní situaci, poměrně vysoké mohou být dávky související s bydlením nebo příspěvky v souvislosti péče o dítě s dlouhodobými zdravotními problémy.

Bude zaveden jednotný sociální příjem?

V současné době pověřená skupina odborníků pracuje ve Finsku na zjednodušení systému, jedním z pracovních návrhů je i zavedení tzv. základního měsíčního příjmu pro všechny občany. Výzkumu se účastní odborníci z celé řady organizací a univerzit pod vedením KELA (instituce sociálního pojištění ve Finsku). Cílem projektu je zjednodušení stávajícího sociálního modelu, zvýšení motivace lidí k práci, snížení povinné administrativy a zefektivnění rozsáhlého systému státních dávek. Předběžná studie pracuje se zavedením univerzálního základního příjmu, počítá se s částkou okolo 1 000 euro měsíčně. Jedná se prozatím pouze o návrhy, nejdříve by mohly být výsledky pracovní skupiny být začleněny do příslušné legislativy dle stávajícího harmonogramu v roce 2017. Zdali ke změně sociálního systému dojde a v jakém rozsahu, to bude záviset na finančním vyhodnocení celé studie a aktuální politické situaci.

V jednoduchosti je krása

Případné zjednodušení sociálního modelu ve Finsku by mohlo být inspirativní i pro další vyspělé evropské země. Jednoduchý a funkční státní sociální systém při zachování finanční udržitelnosti v rámci ekonomických možností země by byl přínosný nejenom pro státní pokladnu všech evropských zemí, ale v konečném důsledku i pro občany, neboť by se snížilo riziko zneužívání sociálních dávek.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY