Výpočet srážek ze mzdy v roce 2016

26.01.2016 | , Finance.cz
DANĚ


Dlužníci mající pravidelný měsíční příjem musí počítat se srážkami ze mzdy, neboť věřitelé si své pohledávky velmi důkladně hlídají a ke srážkám ze mzdy dochází velmi rychle. Kolik je možné v roce 2016 exekučně srazit z výplaty?

Nepromyšlené čerpání půjček bývá v praxi nejčastějším důvodem pro exekuční srážky ze mzdy. Nezodpovědné finanční chování přináší problémy a výrazně prodražuje původní půjčky, neboť exekuční náklady jsou velmi vysoké. Exekuce potom může provázet produktivní život po dobu několika let. Každé čerpání půjčky je potřeba velmi důkladně propočítat a mít i rezervu pro horší časy např. z důvodu dočasně nižšího rodinného příjmu. Při finančních problémech je vhodné co nejdříve kontaktovat věřitele a zkusit najít řešení dočasně složité finanční situace, např. snížení měsíčních splátek a prodloužení doby splácení. Aktivní přístup dlužníka může zabránit exekuci. Pro lidi, kteří se ocitnou v kolotoči exekucí, je velmi složité nalézt zpět finanční rovnováhu. Pracující dlužníci, kteří své závazky neřeší, budou mít každý měsíc nižší čistou mzdu po dlouhou dobu, neboť věřitelé podají návrh na exekuci formou srážek ze mzdy.

Dlužníkovi musí zůstat nezabavitelné minimum

Dlužníkovi nelze srazit z výplaty celou mzdu, vždy musí dlužníkovi zůstat nezabavitelné minimum, jehož hranice se odvíjí od životního minima, normativních nákladů na bydlení a životní situace dlužníka. Při výpočtu srážek ze mzdy dochází k dopočtům a zaokrouhlování, při praktických výpočtech v článku proto výpočet zjednodušujeme.

Důležité hranice pro výpočet srážek ze mzdy v roce 2016

Text Částka

Životní minimum jednotlivce

3 410 Kč

Normativní náklady na bydlení

5 858 Kč

Součet životního minima

a normativních nákladů na bydlení

9 268 Kč

(3 410 Kč + 5 858 Kč)

Nezabavitelné minimum na dlužníka

(dvě třetiny z částky 9 177 Kč)

6 178,67 Kč

(9 268 Kč x 2/3)

Nezabavitelné minimum na každou vyživovanou osobu

(čtvrtina z částky 6 118 Kč)

1 544,67 Kč

(6 178,67 Kč x 1/4)

Kolik musí zůstat ženatému dlužníkovi se dvěma dětmi?

(výsledek se zaokrouhluje na celá Kč nahoru)

10 813 Kč

(6 178,67 Kč + 3 x 1 544,67 Kč)

Postup při provádění srážek

Každému dlužníkovi musí zůstat nezabavitelné minimum, které se liší dle jeho rodinné situace. Ženatému dlužníkovi se dvěma dětmi musí v roce 2016 zůstat 10 813 Kč. Vypočtená nezabavitelná částka se následně odečte od čisté mzdy. Rozdíl nad částku 9 268 Kč se sráží bez omezení. Třetina částky do 9 268 Kč je určena na úhradu pohledávky, druhá třetina slouží k úhradě přednostní pohledávky (u nepřednostní pohledávky zůstane dlužníkovi) a třetí třetina zůstane vždy dlužníkovi. Přednostními pohledávkami jsou např. výživné, dluh na dani, sociálním a zdravotním pojištění, náhrada škody ublížením na zdraví. Při více srážkách má vždy přednost výživné.

Praktický příklad

Zaměstnanec pan Novák má hrubou měsíční mzdu 25 500 Kč. Pan Novák je svobodný a bezdětný. Na pana Nováka byla uvalena exekuce srážkou ze mzdy pro dlužnou nepřednostní pohledávku 145 000 Kč. Jaká částka bude zaměstnanci panu Novákovi exekučně sražena a jakou částku obdrží na svůj bankovní účet? Exekuce se provádí z čisté mzdy, proto je nutné vypočítat čistou mzdu pana Nováka a následně provést exekuční srážky.

Text Částka

Hrubá mzda pana Nováka

25 500 Kč

Zdravotní pojištění

(zaokrouhleno na celá Kč nahoru)

1 148 Kč

(25 500 x 4,5 %)

Sociální pojištění

(zaokrouhleno na celá Kč nahoru)

1 658 Kč

(25 500 x 6,5 %)

"Superhrubá mzda"

(zaokrouhleno na celá sta nahoru)

34 200 Kč

(25 500 x 1,34)

Daň z příjmu fyzických osob

3 060 Kč

(34 200x 15 %) - 2 070)

Čistá mzda

19 634 Kč

(25 500- 1 148 - 1 658 - 3 060)

Nezabavitelné minimum

6 178,67 Kč

Čistá mzda po odečtení nezabavitelného minima

13 455 Kč

(19 634 - 6 179)

Hranice plně zabavitelného zbytku mzdy

9 268 Kč

Třetina plně zabavitelného zbytku mzdy

(zaokrouhleno dolů)

3 089 Kč

(9 268 Kč: 3)

Srážka ze mzdy pro dluh

7 276 Kč

(13 455  - 9 268 + 3 089)

Částka, kterou obdrží pan Novák na účet

12 358 Kč

(19 634 Kč - 7 276 Kč)

vlastní výpočet autora

Panu Novákovi bude exekučně sraženo z jeho mzdy 7 276 Kč a na účet pan Novák obdrží 12 358 Kč.

Výše měsíčních srážek dle příjmu

U jednotlivých čistých mezd si vypočítáme měsíční srážku ze mzdy u bezdětného zaměstnance a zaměstnance vyživujícího 3 osoby. Vše dle legislativy roku 2016.

Měsíční čistá mzda

Měsíční srážka ze mzdy u zaměstnance

svobodný a bezdětný

ženatý a dvě děti

14 000 Kč

2 607 Kč

1 062 Kč

17 000 Kč

4 642 Kč

2 062 Kč

20 000 Kč

7 642 Kč

3 062 Kč

23 000 Kč

10 642 Kč

6 008 Kč

26 000 Kč

13 642 Kč

9 008 Kč

30 000 Kč

17 642 Kč

13 008 Kč

40 000 Kč

27 642 Kč

23 008 Kč

vlastní výpočet autora

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ