Přehled pro zdravotní pojišťovnu v deseti bodech

29.01.2016 | , Finance.cz
DANĚ


Všichni občané, kteří měli alespoň po část roku 2015 příjem ze samostatné výdělečné činnosti, musí podat své zdravotní pojišťovně "přehled o příjmech a výdajích za rok 2015". Co je dobré vědět o vyplnění tohoto formuláře v deseti bodech?

"Přehled o příjmech a výdajích za rok 2015" doručují své zdravotní pojišťovně OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné) na hlavní činnost i OSVČ na vedlejší činnost. Stačí, aby samostatná výdělečná činnost byla vykonávána pouze jeden měsíc v roce 2015.

1) Uvádí se pouze příjmy ze samostatné výdělečné činnosti

Řada lidí má různorodé příjmy, např. ze zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti i pronájmu. Do daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob se uvádí všechny zdanitelné příjmy. Do přehledu o příjmech a výdajích za rok 2015 se uvádí pouze příjmy ze samostatné výdělečné činnosti. Příjmy ze zaměstnání, pronájmu nebo kapitálových příjmů se do přehledu neuvádí.

2) Do 2. května nebo do 1. srpna 2016

Přehled o příjmech a výdajích musí být podán do jednoho měsíce po termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Základní termín pro podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2015 je do 2. května. OSVČ, kterým zpracovává daňové přiznání daňový poradce, mají čas do 1. srpna. Zdravotní pojišťovna musí být o zpracování daňového přiznání daňovým poradcem informována do konce řádného termínu. V praxi většina OSVČ podává všechny "daňové" tiskopisy v jeden den.

3) Jeden přehled o příjmech a výdajích

Po celý rok 2015 byli všichni občané v Česku u jedné zdravotní pojišťovny. Zdravotní pojišťovnu nebylo možné změnit během roku 2015. Proto všechny OSVČ podávají za rok 2015 pouze jeden přehled. V roce 2016 je možné změnit zdravotní pojišťovnu od července. OSVČ, které změní od července 2016 zdravotní pojišťovnu, budou muset za rok 2016 podat dva přehledy, na starou i na novou zdravotní pojišťovnu. OSVČ, které změnily zdravotní pojišťovnu od 1. ledna 2016, si musí dát pozor a přehled o příjmech a výdajích doručit zdravotní pojišťovně, u které byly pojištěny v roce 2015.

4) Zdravotní pojištění se platí při vedlejší činnosti vždy

Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se sociální pojištění neplatí, pokud je hrubý zisk do limitu. U zdravotního pojištění žádný limit není. Např. při hrubém zisku 10 000 Kč za celý rok 2015 z vedlejší samostatné výdělečné činnosti se zaplatí zdravotní pojištění ve výši 675 Kč (10 000 Kč x 50 % x 13,5 %).

5) Sazba zdravotního pojištění je 13,5 %

Zdravotní pojištění za celý rok 2015 se vypočítává z vyměřovacího základu, přičemž sazba zdravotního pojištění je pro všechny stejná a činí 13,5 %. Pro placení zdravotního pojištění není stanoven maximální vyměřovací základ jako pro placení sociálního pojištění. Zdravotní pojištění se proto platí i z nadstandardních zisků.

6) Zdravotní pojištění se počítá z vyměřovacího základu

Základem pro výpočet zdravotního pojištění je vyměřovací základ, což je polovina daňového základu. Pokud je vyměřovací základ při výkonu hlavní samostatné výdělečné nižší než minimální vyměřovací základ, tak se zdravotní pojištění za celý rok počítá z minimálního vyměřovacího základu. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ a zdravotní pojištění se vypočítává dle skutečně dosaženého hrubého zisku.

7) Minimální zdravotní pojištění za rok 2015

Za každý měsíc výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti činí minimální vyměřovací základ za rok 2015 částku 13 305,50 Kč. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti po celý rok 2015 je vyměřovacím základem částka 159 666 Kč a zdravotní pojištění za celý rok 2015 v takovém případě činí 21 555 Kč (159 666 Kč x 13,5 %). Tuto částku zdravotního pojištění musí zaplatit i OSVČ ve ztrátě.

8) Nedoplatek musí být odevzdán do 8 dní

Zdravotní pojištění za rok 2015 se vypočítá z vyměřovacího základu. Během roku však OSVČ na hlavní činnost platily měsíční zálohy. Jestliže jsou měsíční zálohy nižší než vypočtené zdravotní pojištění za celý rok 2015, tak je nutné nedoplatek zdravotního pojištění za rok 2015 doplatit do 8 dní od odevzdání přehledu o příjmech a výdajích na příslušné zdravotní pojišťovně. Případně vypočtený přeplatek je možné použít na placení dalších záloh.

9) Nová záloha se platí za měsíc, kdy byl přehled odevzdán

V přehledu o příjmech a výdajích za rok 2015 se vypočítá dle výše vyměřovacího základu nová měsíční záloha, kterou musí OSVČ platit. Poprvé se nová měsíční záloha zaplatí za měsíc, kdy byl přehled odevzdán. Např. při odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2015 v březnu je potřeba novou měsíční zálohu zaplatit do 8. dubna. Během celého roku 2016 musí být při hlavní samostatné výdělečné činnosti zaplacena alespoň minimální měsíční záloha, která činí 1 823 Kč. Zaměstnanci přivydělávající si vedlejší samostatnou výdělečnou činností během roku měsíční zálohy neplatí, zdravotní pojištění doplácí jednorázově při odevzdání přehledu o příjmech a výdajích.

10) Neplnění povinností je sankciováno

Přehled o příjmech a výdajích je nejdůležitějším tiskopisem OSVČ pro zdravotní pojišťovnu. Neodevzdání přehledu je proto sankciováno, může být uložena pokuta až 50 000 Kč, pojistné je vypočítáno v pravděpodobné výši (ve většině případů je vyšší než skutečné pojistné) a z pojistného je vyměřeno i penále, přičemž nadále zůstává povinnost přehled o příjmech a výdajích doručit. Správnému vyplnění přehledu a jeho včasnému doručení je potřeba věnovat dostatek pozornosti, aby vše bylo v pořádku.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ