Zdanění piva v zemích EU

15.02.2016 | , Finance.cz
DANĚ


Česko patří mezi pivní velmoci. Spotřeba piva v litrech na osobu je v Česku spolu s Německem a Rakouskem nejvyšší ze zemí EU. Jak vysoké je zdanění piva v Česku v porovnání s ostatními zeměmi EU?

Konečnou cenu piva ovlivňují i nepřímé daně, tedy DPH a spotřební daň. Ve všech členských zemích EU podléhá pivo základní spotřební dani. I v roce 2016 činí základní spotřební daň u piva v Česku 32 Kč/hl za každé celé hmotnostní procenta extraktu původní mladiny. V přiložené tabulce máme porovnáno zdanění v členských zemích EU u piva s hmotnostním procentem extraktu původní mladiny 12 %.

V Česku činí spotřební daň u piva s hmotnostním procentem extraktu původní mladiny 12 % 1,92 Kč (32 Kč: 100 x 12: 2). Spolu s vypočtenou spotřební daní je potřeba do celkového zdanění piva započítat i DPH. Např. při ceně piva 36 Kč je DPH 6,25 Kč (36 Kč: 121 x 21).

Zvýhodnění menších pivovarů

V přiložené tabulce máme u zemí EU uvedenu standardní spotřební daň, při splnění zákonných podmínek je možné ve většině členských zemích Evropské unie odvádět nižší spotřební daň, toto zvýhodnění se týká např. menších pivovarů. V Česku jsou za malé pivovary považovány pivovary s roční výrobou do 200 tisíc hl. Sazba daně je odstupňována dle výroby a pohybuje se od 16 Kč do 28,80 Kč. Malé pivovary jsou v Česku na vzestupu a zájem o speciální piva stoupá. Nejvíce pivovarů ze zemí EU je ve Velké Británii a Německu.

Výpočet spotřební daně

Výpočet spotřební daně se v jednotlivých zemích EU liší. V Česku závisí výše spotřební daně na hmotnostním procentu extraktu původní mladiny, stejně se spotřební daň počítá např. v Belgii, Bulharsku, Itálii, Lucembursku, Německu, Polsku, Rakousku, Rumunsku nebo Řecku. V některých zemích EU závisí výše spotřební daně na obsahu alkoholu, např. Dánsku, Estonsku, Finsku, Maďarsku, Chorvatsku, Irsku, Slovensku, Švédsku, Velké Británii. Např. v Nizozemí je stanovena pevná sazba spotřební daně pro jednotlivá piva (při hmotnostním procentu extraktu původní mladiny nižší než 7 % je spotřební daň hektolitr 7,59, u 7 % až 11 % již 28,49, u 11 % až 15 % potom 37,96 a u více než 15 % dokonce 47,48).

EU: nejvyšší spotřební daň je ve Finsku

V přiložené tabulce máme pro názornost přepočítánu ve vybraných zemích EU spotřební daň na jedno pivo v korunách dle směnného kursu ze dne 3. 2. 2016. Protože máme hodnoty uvedeny v korunách, tak hodnotu ovlivňuje i úroveň aktuálního směnného kursu. Ve všech případech je uvedena spotřební daň u piva s obsahem 12% obsahem extraktu hmotnostní mladiny, jak je uvedena v materiálu Evropské komise "Eurostat Excise Duty Tables, Part I Alcoholic Beverages, July 2015".

  • Z členských zemí EU je nejvyšší spotřební daň u piva s 12% obsahem extraktu hmotnostní mladiny ve Finsku (20,78 Kč), Velké Británii (15,72 Kč), Irsku (14,62 Kč), Švédsku (13,48 Kč) a Slovinsku (7,84 Kč).
  • Nejnižší spotřební daň u stejného druhu piva je v Bulharsku (1,24 Kč), Německu (1,28 Kč), Lucembursku (1,29 Kč), Španělsku (1,35 Kč), Rumunsku (1,40 Kč) a Česku (1,92 Kč).

Spotřební daň u piva ve vybraných zemích EU (rok 2015, pivo s 12% obsahem extraktu hmotnostní mladiny)

Země

DPH

Spotřební daň

(na jedno pivo v Kč)

Bulharsko

20

1,24

Německo

19

1,28

Lucembursko

17

1,29

Španělsko

21

1,35

Rumunsko

24

1,40

Česko

21

1,92

Litva

21

2,02

Slovensko

20

2,33

Lotyšsko

21

2,46

Portugalsko

23

2,62

Malta

18

2,80

Polsko

23

2,87

Belgie

21

2,99

Rakousko

20

3,24

Chorvatsko

25

3,37

Maďarsko

27

3,37

Řecko

23

4,21

Estonsko

20

4,68

Dánsko

25

4,86

Itálie

22

4,93

Nizozemí

21

5,13

Slovinsko

22

7,84

Švédsko

25

13,48

Irsko

23

14,62

Velká Británie

20

15,72

Finsko

24

20,78

Prameny: Eurostat Excise Duty Tables, Part I Alcoholic Beverages, July 2015Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát