Sedm věcí, které je dobré vědět o 15% daňové sazbě

31.03.2016 | , Finance.cz
DANĚ


Zaměstnanci i OSVČ odvádí ze svého příjmu daň z příjmu. Pokud nebudeme počítat 7% solidární daň, tak je v Česku zavedena rovná 15% sazba daně. Podívejme se na vybraných 7 zajímavostí spojených s výpočtem daně z příjmu.

1) Zaměstnanci s hrubou mzdou do 10 290 Kč neplatí daň z příjmu

Zaměstnanci s nízkou hrubou mzdou neplatí na dani z příjmu fyzických osob nic. Důvodem je uplatnění základní slevy na poplatníka, která činí měsíčně 2 070 Kč. Na dani z příjmu fyzických osob neplatí nic zaměstnanci s hrubou mzdou do 10 290 Kč. Daň z příjmu se u zaměstnanců vypočítává ze superhrubé mzdy, což je hrubá mzda zaměstnance zvýšená o povinné odvody zaměstnavatele na pojistném (25 % z hrubé mzdy zaměstnance na sociálním pojištění a 9 % z hrubé mzdy zaměstnance na zdravotním pojištění). Superhrubá mzda se zaokrouhluje na sta nahoru.

Praktický příkla

Zaměstnanec s hrubou mzdou 10 290 Kč má superhrubou mzdu 13 800 Kč (10 290 Kč x 1,34, zaokrouhleno na sta nahoru), daň z příjmu fyzických osob je následně 2 070 Kč (13 800 Kč x 15 %) a po odečtení základní slevy na poplatníka ve výši 2 070 Kč je výsledná daňová povinnost nulová.

2) OSVČ s hrubým ziskem do 165 690 Kč neplatí daň z příjmu

Osoby samostatně výdělečně činné platí daň z příjmu na roční bázi dle dosaženého hrubého zisku. V daňovém přiznání uplatňují OSVČ základní slevu na poplatníka za celý rok ve výši 24 840 Kč. Z důvodu uplatnění základní slevy na poplatníka se neplatí nic na dani z příjmu do hrubého zisku (příjem - výdaj) ve výši 165 690 Kč.

Praktický příklad

Živnostník s hrubým ziskem 165 690 Kč má daňový základ 165 600 Kč (zaokrouhluje se na sta dolů), daň z příjmu fyzických osob je 24 840 Kč (165 600 Kč x 15 %), po odečtení základní slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč je daňová povinnost nulová.

3) Zdanění je progresivní

Přestože je v Česku zavedena rovná 15% sazba daně (nezohledňujeme 7% solidární daň), tak je skutečné efektivní zdanění zaměstnanců a živnostníků rozdílné. Důvodem je uplatnění základní slevy na poplatníka.

Praktický příklad

Živnostník s hrubým ziskem 250 000 Kč zaplatí na dani z příjmu 12 660 Kč (250 000 Kč x 15 %) - 24 840 Kč) a efektivní zdanění je 5,1 % (12 660 Kč: 250 000 Kč), pro zjednodušení nepočítáme s dalšími daňovými slevami a daňovými odpočty. Živnostník s hrubým ziskem 350 000 Kč zaplatí na dani z příjmu 27 660 Kč (350 000 Kč x 15 %) - 24 840 Kč) a efektivní zdanění je 7,9 %. Čím vyšší hrubý zisk, tím vyšší efektivní zdanění.

4) Zvýšení hrubé mzdy nad 10 290 Kč zvyšuje daň z příjmu o více než 200 Kč

Po vyčerpání daňových slev znamená zvýšení hrubé mzdy o každou tisícikorunu navíc zvýšení daně z příjmu fyzických osob o více než 200 Kč. Důvodem je skutečnost, že daň z příjmu fyzických osob se u zaměstnanců odvádí ze superhrubé mzdy (hrubé mzdy zvýšené o povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance). Zaměstnavatelé odvádí na povinném pojistném 34 % z hrubé mzdy zaměstnance.

Praktický příklad

Zaměstnanec má hrubou mzdu 20 000 Kč, daň z příjmu činí 1 950 Kč (20 000 Kč x 1,34) x 15 %) - 2 070 Kč). Po zvýšení hrubé mzdy o 1 000 Kč na 21 000 Kč stoupne daň z příjmu na 2 160 Kč (21 000 Kč x 1,34 zaokrouhleno na sta nahoru) x 15 %) - 2 070 Kč). Z přidané tisícikoruny navíc se zaplatí 210 Kč (2 160 Kč - 1 950 Kč) na dani z příjmu.

5) Nižší daně na Slovensku při 19% sazbě daně z příjmu

Při 19% daňové sazbě se zaplatí zaměstnanci na dani z příjmu fyzických na Slovensku méně než při 15% sazbě daně v Česku. Na Slovensku se totiž daň z příjmu počítá z hrubé mzdy a nikoliv superhrubé mzdy jako v Česku.

Praktický příklad

Zaměstnanec s hrubou mzdou 1 000 euro zaplatí na dani z příjmu na Slovensku 104 euro. Zaměstnanec s hrubou mzdou 27 000 Kč (cca 1 000 euro) zaplatí na dani z příjmu v Česku 3 360 Kč (124 euro).

6) I ze zdanitelného příjmu nad 108 024 Kč se platí daň z příjmu

V případě, že je měsíční mzda zaměstnance nad 108 024 Kč, tak ze z hrubé mzdy odvádí 7% solidární daň. Z příjmu nad limit se však odvádí i rovná 15% sazba daně z příjmu.

7) I z dohod se platí daň z příjmu

Daň z příjmu se platí i z dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. Odvádí se buď zálohová nebo srážková daň v závislosti na tom, zdali je odměna do limitu a zdali je podepsáno prohlášení k dani. Pokud je podepsáno prohlášení k dani a měsíční odměna u dohody o provedení práce je nad 10 000 Kč a u dohody o pracovní činnosti 2 500 Kč a více, tak je výpočet zálohové daně z příjmu stejný jako u standardní mzdy.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ