Nemocenská zaměstnanců v devíti číslech

12.04.2016 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Během pracovní neschopnosti nejsou zaměstnanci bez peněz, při splnění zákonných podmínek nejdříve pobírají náhradu mzdy od svého zaměstnavatele a následně nemocenskou. Podívejme se, co je dobré vědět o nemocenské.

Výplatou nemocenské jsou pověřeny místně příslušné OSSZ (Okresní správy sociálního zabezpečení). Zatímco u zdravotního pojištění mají zaměstnanci možnost volby, u které zdravotní pojišťovny budou pojištěni, tak u nemocenského pojištění možnost volby není. Na trhu působí 7 zdravotních pojišťoven a zdravotní pojišťovnu je možné změnit od 1. ledna a od 1. července.

1) 7 denní lhůta

Zaměstnanci jsou při práci na standardní pracovní smlouvu nemocensky pojištěni již od prvního dne. Nezaměstnaní občané nejsou pojištěni. Ukončením pracovního poměru však dochází k zániku účasti na nemocenském pojištění. Jestliže však dojde k pracovní neschopnosti v 7denní ochranné lhůtě po skončení zaměstnání, potom je možné čerpat nemocenskou i po ukončení pracovního poměru.

2) 12 měsíců

Při výpočtu nemocenské platí, že čím vyšší příjmy, tím vyšší nemocenská. Výše nemocenské se totiž odvíjí od dosahovaného příjmu. Vstupním údajem pro výpočet nemocenské jsou zpravidla hrubé příjmy dosažené ve 12 předcházejících kalendářních měsících přepočtené na jeden den, tzv. denní vyměřovací základ.

3) od 15. dne

V prvních 14 dnech pracovní neschopnosti náleží náhrada mzdy, kterou vyplácí zaměstnavatel. Nemocenská náleží zaměstnanci až od 15. dne pracovní neschopnosti.

4) 380 dní

Základní podpůrčí doba pro pobírání nemocenské činí 380 dní. V případě, že lékař očekává po uplynutí této základní podpůrčí doby, že v nejbližší době dojde k uzdravení, potom může být podpůrčí doba prodloužena. Při dlouhodobých pracovních problémech si však zaměstnanci v pracovní neschopnosti žádají o invalidní důchod. Ze stejného zdravotního důvodu není možné pobírat nemocenskou a invalidní důchod.

5) 901 Kč, 1 351 Kč, 2 701 Kč

Při výpočtu nemocenské dochází k redukci denního vyměřovacího základu. V roce 2016 jsou redukčními hranicemi: 901 Kč, 1 351 Kč a 2 701 Kč. V první redukční hranici od 0 Kč do 901 Kč se započítává denní vyměřovací základ z 90 %, v druhé redukční hranici 902 Kč do 1 351 Kč se započítává denní vyměřovací základ z 60 % a ve třetí redukční hranici 1 352 Kč a 2 701 Kč se denní vyměřovací základ započítává z 30 %. K dennímu vyměřovacímu základu nad 2 701 Kč se již nepřihlíží.

6) 2 500 Kč a více

Z práce na dohodu o pracovní činnosti je možné čerpat nemocenskou, jestliže měsíční odměna je 2 500 Kč a více. Při měsíčně odměně do limitu není zaměstnanec účasten na nemocenském pojištění a v případě nemoci nemá nárok na nemocenskou.

7) 5 280 Kč

Měsíční nemocenská u zaměstnance s průměrnou mzdou v rozhodném období na úrovni minimální mzdy 9 900 činí 5 280 Kč. V přiložené tabulce máme proveden detailní výpočet.

Text Částka

Průměrná měsíční hrubá mzda

9 900 Kč

Neredukovaný denní vyměřovací základ

(9 900 Kč x 12 měsíců): 365 dní

325,48 Kč

První redukční hranice

(do 901 Kč, z 90 %)

292,93 Kč

Redukovaný denní vyměřovací základ

293,00 Kč

Denní nemocenská

(293 Kč x 60 %)

176 Kč

Měsíční nemocenská

(176 Kč x 30 dní)

5 280 Kč

8) 10 001 Kč a více

Z práce na dohodu o provedení práce je možné čerpat nemocenskou, jestliže měsíční odměna je 10 001 Kč a více. Při měsíčně odměně do limitu není zaměstnanec účasten na nemocenském pojištění a v případě nemoci nemá nárok na nemocenskou.

9) 26 760 Kč

Legislativou je stanovena maximální výše měsíční nemocenské, důvodem je zápočet denního vyměřovacího základu do třetí redukční hranice. Na maximální měsíční nemocenskou, která v roce 2016 činí 26 760 Kč, dosáhnou zaměstnanci s průměrnou hrubou mzdou 82 200 Kč a více. V přiložené tabulce máme proveden detailní výpočet.

Text Částka

Průměrná měsíční hrubá mzda

82 200 Kč

Neredukovaný denní vyměřovací základ

(82 200 Kč x 12 měsíců): 365 dní

2 702,47 Kč

První redukční hranice

(do 901 Kč, z 90 %)

810,90 Kč

Druhá redukční hranice

(od 901 Kč do 1 351 Kč, z 60 %)

270,00 Kč

Třetí redukční hranice

 (od 1 351 Kč do 2 701 Kč, z 30 %)

405,00 Kč

Redukovaný denní vyměřovací základ

1 486,00 Kč

Denní nemocenská

(1 486 Kč x 60 %)

892 Kč

Měsíční nemocenská

(892 Kč x 30 dní)

26 760 Kč

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY