Minimální mzda v paritě kupní síly ve světě

22.04.2016 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Ve většině vyspělých zemích světa je legislativou stanovena minimální mzda. V paritě kupní síly je minimální mzda nejvyšší v Lucembursku. Jak vysoká je hodinová minimální mzda v paritě kupní síly v Česku oproti jiným zemím světa?

Zaměstnanci ve většině vyspělých zemích světa mají zaručenu státem stanovenou minimální životní úroveň z důvodu existence minimální mzdy. Hodinová odměna zaměstnance nemůže být nižší než právě hodinová minimální mzda. Vyspělé země světa se snaží o rozevírání příjmových nůžek mezi minimální mzdou a sociálními dávkami, aby se měl zaměstnanec pracující za minimální mzdu citelně lépe než občan pobírající sociální dávky a aby se vyplatily i pomocné pracovní činnosti nebo dojíždění do práce.

Rozdíly v paritě kupní síly jsou nižší

Z členských zemí EU je hodinová minimální mzda v roce 2016 nejvyšší v Lucembursku (11,12 €) a nejnižší v Bulharsku (1,24 €). Při porovnání minimální mzdy v absolutní hodnotě je minimální mzda v Lucembursku vyšší 9krát, při zohlednění cen zboží a služeb však již pouze 3,6krát. V Bulharsku jsou např. výrazně nižší výdaje domácností za bydlení. Výše hodinové minimální mzdy v paritě kupní síly má zajímavou vypovídací schopnost o životní úrovni zaměstnanců s nízkou mzdou.

Východní Evropa stále zaostává

Při porovnání hodinové minimální mzdy v absolutní hodnotě jsou větší rozdíly mezi západoevropskými zeměmi a východoevropskými zeměmi, neboť především ceny služeb jsou ve východoevropských zemích výrazně nižší. Z členských zemí EU není na národní úrovni legislativou stanovena minimální hodinová mzda pouze ve Švédsku, Finsku, Dánsku, Itálii, Kypru a Rakousku. To však neznamená, že není zaručena v těchto zemích nějaká minimální úroveň mezd, zpravidla je minimální mzda stanovena kolektivními smlouvami. I při zohlednění cenových rozdílů je však hodinová minimální mzda v paritě kupní síly v západoevropských zemích vyšší než ve východní Evropě. Nejdražší zboží a služby jsou v Lucembursku, Nizozemí, Belgii a Francii. Nejlevěji je v Bulharsku a Rumunsku.

Přepočet v Česku

Hodinová minimální mzda v Česku v roce 2016 činí 58,70 Kč. Při přepočtu na eura průměrným kursem v roce 2015 v hodnotě 27,30 Kč za euro je hodinová minimální mzda v Česku v roce 2016 ve výši 2,15 €. Při zohlednění cenových rozdílů je však přepočítací koeficient 17,5, a hodnota hodinové minimální mzda je tak v Česku ve výši 3,36 €.

Jak vysoká je minimální mzda v Česku?

  •  Nejvyšší hodinová minimální mzda v paritě kupní síly (PPS na bázi eura) v roce 2016 je v Lucembursku (9,40 €), Francii (9,11 €), Nizozemí (8,52 €), Německu (8,50 €), Belgii (8,48 €), Irsku (7,65 €), Velké Británii (6,95 €), Slovinsku (5,59 €), Maltě (5,14 €), Polsko (4,64 €), Španělsku (4,34 €), Portugalsku (3,96 €) a Řecku (3,92 €). 
  •  Nejnižší je hodinová minimální mzda v paritě kupní síly (PPS na bázi eura) v roce 2016 v Bulharsku (2,59 €), Rumunsku (2,62 €), Lotyšsku (3,11 €), Estonsku (3,25 €), Česku (3,36 €), Litvě (3,36 €), Slovensku (3,41 €), Chorvatsku (3,60 €) a Maďarsku (3,67 €).

Minimální mzda ve světě

Institut minimální mzdy není záležitostí pouze členských zemí EU. Minimální mzda je stanovena např. i v Rusku, Turecku, Srbsku, USA, Kanadě nebo Japonsku. Nejvyšší hodinová mzda z mimoevropských zemí v paritě kupní síly (PPS na bázi eura) v roce 2016 je v Austrálii (9,14 €), Novém Zélandu (7,75 €), Kanadě (6,87 €), USA (5,94 €), Japonsku (5,73 €) a Koreji (5,39 €).

Prameny:Wirtschafts- und Sozialwissenschftliches Institut Deutschland - Mindestlohndatenbank 2016

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU