OECD: Jak bohaté jsou české domácnosti?

13.06.2016 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Z ekonomicky vyspělých členských zemí OECD mají nejvyšší čistý příjem domácnosti v USA, Lucembursku, Švýcarsku, Norsku a Austrálii. Situace v posledních letech v Česku se zlepšuje a snižuje se rozdíl oproti Irsku, Španělsku nebo Portugalsku.

V publikaci OECD "Better Life Index 2016" je životní úroveň v jednotlivých členských zemích OECD porovnávána dle řady ukazatelů, jedním z významných údajů je i čistý roční příjem domácností dolarech v paritě kupní síly. Daný ukazatel zohledňuje i cenové rozdíly zboží a služeb v jednotlivých zemích. Při porovnání příjmů domácností v paritě kupní síly jsou mezi jednotlivými členskými zeměmi OECD nižší rozdíly než v absolutní hodnotě, neboť v zemích s nižšími příjmy (např. Mexiku, Chile a východoevropských zemích) je každodenní život levnější - tj. nižší výdaje za bydlení, služby či zboží.

Započítávají se i příjmy mimo zaměstnání

Do celkového příjmu domácností se započítávají nejenom mzdy a platy ze závislé činnosti (tj. ze zaměstnání), ale dále zisky ze samostatné výdělečné činnosti, státní dávky (důchody, podpora v nezaměstnanosti, dávky sociální podpory), kapitálové zisky apod. Čisté příjmy domácností jsou tedy vyšší než průměrná mzda.

  •  Nejbohatší domácnosti v amerických dolarech v paritě kupní síly z členských zemí OECD jsou v USA (41 071 $), v Lucembursku (40 914 $), ve Švýcarsku (35 952 $), v Norsku (33 393 $), v Austrálii (33 138 $) a v Německu (31 925 $). 
  •  Z členských zemí OECD jsou na tom nejhůře domácnosti v Mexiku (12 806 $), v Turecku (13 471 $), v Chile (15 094 $), v Maďarsku (15 614 $), v Estonsku (16 565 $), v Polsku (17 820 $) a v Řecku (18 099 $).

České domácnosti si polepšily

Česko patří mezi desítku členských zemí OECD, kde se průměrný roční čistý příjem domácnost v dolarech v paritě kupní síle mezi roky 2013 až 2016 nejvíce zvýšil, konkrétně o 11,8 %. Nejvíce stoupl v Chile (o 36,7 %), na Islandu (31,7 %), v Estonsku (o 29,4 %), ve Švýcarsku (o 19,6 %), v Polsku (o 15,9 %), v Izraeli (o 15,7 %), v Lucembursku (o 15,2 %), v Austrálii (o 14,7 %), v Japonsku (o 13,2 %) a v Česku (o 11,8 %). Nejvíce si v průměru pohoršily domácnosti v Řecku, v Irsku a ve Španělsku, v těchto zemích dokonce průměrný čistý příjem v daném období poklesl.

Více peněz = v průměru delší život

Přestože jsou všechny členské země OECD ekonomicky vyspělé s fungujícím zdravotním systémem, tak žijí Švýcaři nebo Francouzi v průměru déle než Mexičané nebo Češi. Délku života ovlivňuje celá řada aspektů, bohatství je však jedním z nich. Naděje dožití je z členských zemí OECD nejvyšší v Japonsku (83,4 let), ve Španělsku (83,2 let), ve Švýcarsku (82,9 let),v Itálii (82,8 let), ve Francii (82,3 let), na Islandu (82,1 let), v Izraeli (82,1 let), ve Švédsku (82,0 let) a v Lucembursku (81,9 let). Nejnižší naděje dožití je v Mexiku (74,6 let), v Maďarsku (75,7 let), na Slovensku (76,5 let), v Turecku (76,6 let), v Polsku (77,1 let), v Estonsku (77,3 let) a v Česku (78,3 let).

Průměrný roční čistý příjem domácnosti (v zemích OECD, v PPP dolarech)

Země Čistý příjem (PPP) Země Čistý příjem (PPP)

USA

41 071

Itálie

25 004

Lucembursko

40 914

Nový Zéland

23 213

Švýcarsko

35 952

Irsko

22 969

Norsko

33 393

Izrael

22 116

Austrálie

33 138

Španělsko

22 007

Německo

31 925

Portugalsko

19 882

Rakousko

31 667

Korea

19 372

Kanada

30 474

Slovinsko

19 130

Francie

29 759

Česko

18 953

Švédsko

28 859

Slovensko

18 534

Belgie

28 700

Řecko

18 099

Finsko

28 238

Polsko

17 820

Island

27 918

Estonsko

16 565

Nizozemí

27 759

Maďarsko

15 614

Japonsko

27 323

Chile

15 094

Dánsko

26 945

Turecko

13 471

Velká Británie

26 687

Mexiko

12 806

Pramen: OECD: Better Life Index, Income (2016)

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU