Pracovní dohody v 8 bodech

22.06.2016 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Během letních měsíců si mnozí studenti, důchodci nebo zaměstnanci přivydělávají na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Co je dobré vědět o práci na dohody?

Nižší zdanění u měsíční odměny do limitu a jednodušší administrativa, to jsou hlavní důvody obliby práce na dohody pro různé letní brigády.

1) Dohoda musí být písemně

Dohoda o provedení práce i dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřeny písemně. Jedno vyhotovení dohody musí vždy obdržet zaměstnanec. V dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se dohoda o provedení práce uzavírá. V dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda o pracovní činnosti uzavírá.

2) Daňové slevy

I při práci na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti je možné uplatňovat při výpočtu daně z příjmu fyzických osob daňové slevy. Na měsíční daňovou slevu na poplatníka 2 070 Kč mají nárok všichni zaměstnanci. Studenti mohou ještě uplatnit měsíční slevu na studenta ve výši 335 Kč. Aby bylo možné uplatnit daňové slevy, tak musí být podepsáno prohlášení k dani. Při práci na více dohod během měsíce je možné daňové slevy uplatňovat pouze u jednoho zaměstnavatele, prohlášení k dani je možné podepsat na dané období pouze jednou.

3) Neplacení povinného pojistného

Zdravotní pojištění a sociální pojištění se z dohody o provedení práce neplatí, když měsíční odměna činí 10 000 Kč a méně. Z dohody o pracovní činnosti se sociální pojištění neplatí, když měsíční odměna činí 2 499 Kč a méně. Pro výpočet povinného pojistného není směrodatné, zdali je podepsáno prohlášení k dani či nikoliv.

4) Omezení práce na dohody

Na základě dohody o provedení práce je možné pro jednoho zaměstnavatele pracovat maximálně 300 hodin za rok. Do tohoto limitu se přitom počítá i práce zaměstnance konaná během roku pro zaměstnavatele na základě jiné dohody o provedení práce. Na základě dohody o pracovní činnosti je možné pracovat ve větším rozsahu. Na základě dohody o pracovní činnosti je možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní doby.

5) Lze pracovat pro více zaměstnavatelů

Na základě pracovních dohod je možné pracovat během roku pro více zaměstnavatelů, i v jednom měsíci je možné pracovat např. na dohodu o provedení práce pro zaměstnavatele X a dohodu o provedení práce pro zaměstnavatele Y. I pro jednoho zaměstnavatele je možné současně vykonávat různé pracovní činnosti na základě více pracovních dohod.

6) Srážková daň z příjmu

Když je měsíční odměna z dohody o provedení práce 10 000 Kč a méně a není podepsáno prohlášení k dani, potom se z dohody o provedení práce vypočítává 15% srážková daň. • Pan Novák pracuje na základě dohody o provedení práce pro zaměstnavatele A a měsíční odměna činí 9 000 Kč. Pan Novák nepodepsal prohlášení k dani. Srážková daň z příjmu činí 1 350 Kč (9 000 Kč x 15 %).

7) Zálohová daň z příjmu

V případě, že je měsíční odměna z dohody o provedení práce vyšší než 10 000 Kč, potom se z dohody o provedení práce odvádí zálohová daň z příjmu. Z dohody o pracovní činnosti se odvádí vždy zálohová daň z příjmu. Výše zálohové daně následně závisí na tom, zdali je podepsáno prohlášení k dani či nikoliv.

  •  Pan Černý pracuje na základě dohody o provedení práce s měsíční odměnou 14 000 Kč. Pan Černý podepsal prohlášení k dani a uplatňuje slevu na poplatníka. Zálohová daň z příjmu činí 750 Kč (14 000 Kč x 1,34, zaokrouhleno na sta nahoru) x 15 %) - 2 070 Kč). 
  •  Paní Krejčí pracuje na základě dohody o provedení práce s měsíční odměnou 14 000 Kč. Paní Krejčí má podepsané prohlášení k dani u hlavního zaměstnavatele, kde pracuje na standardní pracovní smlouvu. Pro přivýdělek na dohodu nemá podepsáno prohlášení k dani. Paní Krejčí zaplatí na dani z příjmu 2 820 Kč (14 000 Kč x 1,34, zaokrouhleno na sta nahoru) x 15 %).

8) Odlišnosti oproti pracovní smlouvě

Pro práci na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti neplatí některá ustanovení jako při práci na standardní pracovní smlouvu, jedná se např. o legislativní úpravu odstupného, pracovní dobu a odpočinku, dovolenou nebo skončení pracovního poměru.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU