EU: v Česku je nejméně "chudých"

24.06.2016 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


V procentním vyjádření žije v Česku nejméně "chudých" lidí ze zemí Evropské unie. Přitom finanční hranice chudoby je v Česku vyšší než v Portugalsku nebo Řecku. Kdo se považuje v zemích EU za chudého a jak vysoká je hranice chudoby pro rodinu se dvěma dětmi?

V členských zemích Evropské unie se za "chudého" považuje jednotlivec nebo rodina s měsíčním příjmem nižším než 60 % mediánu mzdy v dané zemi. V každé zemi je tedy jiná hraniční částka. Např. v Lucembursku je "chudá" i rodina s téměř miliónovým ročním příjmem. Některé chudé rodiny v Lucembursku by se svým příjmem byly v některých východoevropských zemích považované za bohaté.

Propracovaná sociální politika

V přiložené tabulce máme uveden hraniční roční příjem rodiny se dvěma dětmi. Rodiny, které nedosahují tohoto příjmu, se považují za "chudé". Hraniční příjem rodiny se dvěma dětmi je v přepočtu na jednoho člena rodiny nižší než u jednotlivce, důvodem je skutečnost, že se u vícečetné rodiny šetří výdaje za domácnost. Důležitou úlohu ve snižování hranice chudoby hraje propracovaná evropská sociální politika. Bez zohlednění sociálních dávek by byla míra chudoby v členských zemích EU 25,5 %, díky sociálním dávkám se snižuje na 16,6 %.

Hranice chudoby v zemích EU

Nejnižší hranice chudoby je z členských zemích EU dle studie "Der Armut in EU" od ÖGPP (Österreichischen Gesellschaft für Politikberatung und Politikentwicklung) v Rumunsku, kde činí 2 361 euro pro jednotlivce a 4 959 euro pro rodinu se dvěma dětmi. Dalšími zeměmi EU, kde hranice chudoby u jednotlivce nedosahuje ani 5 000 euro a pro rodinu se dvěma dětmi ani 10 000 euro jsou: Bulharsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko a Chorvatsko. Nejvyšší hranice chudoby je v Lucembursku, kde činí 16 818 euro pro jednotlivce a 35 218 euro pro rodinu se dvěma dětmi. Hranice chudoby pro jednotlivce nad 11 500 euro a 24 000 euro pro rodinu se dvěma dětmi je ještě v Rakousku, Švédsku, Belgii, Německu, Dánsku, Nizozemí, Francii a Finsku.

Každý šestý je "chudý"

Chudoba v členských zemích EU je díky propracovanému sociálnímu systému zcela odlišná od světové chudoby, přesto šestina lidí ze zemí EU nedosahuje rozhodného příjmu a cítí se materiálně vyřazena ze společnosti.

  •  V procentním vyjádření žije nejvíce lidí v chudobě v Řecku (23,1 %), Rumunsku (22,4 %), Bulharsku (21,0 %), Litvě (20,6 %), Španělsku (20,4 %), Chorvatsku (19,5 % ), Lotyšsku (19,4 %), Itálii (19,1 %), Portugalsku (18,7 %), Estonsku (18,6 %) a Polsku (17,3 %). 
  •  Nejméně lidí žije v chudobě z členských zemí EU v Česku (8,6 %), Nizozemí (10,4 %), Finsku (11,8 %), Dánsku (12,3 %), Slovensku (12,8 %), Francii (13,7 %), Irsku (14,1 %) a Maďarsku (14,3 %).

Přestože je procentní míra chudoby v Česku nejnižší, tak žije v chudobě 886 tisíc lidí. Celkem žije v členských zemích EU dle studie ÖGPP 505 miliónů lidí v chudobě.

V chudobě žije více Evropanů

Během let 2003 až 2013 nejvíce stoupla procentní míra chudoby v Bulharsku (o 7 %, z 14 % na 21 %), v Rumunsku (o 5,4 %, ze 17 % na 22,4 %), ve Slovinsku (o 4,5 %, z 10 % na 14,5 %) a v Německu (o 3,9 %, z 12,2 % na 16,1 %). Nejvíce klesla míra chudoby v Irsku (o 6,4 %, z 20,5 % na 14,1 %), v Polsku (o 3,2 %, z 20,5 % na 17,3 %), ve Velké Británii (o 2,1 %, z 18 % na 15,9 %) a v Nizozemí (o 1,6 %, z 12 % na 10,4 %).

Hranice "chudoby" v zemích EU (roční příjem v euro, za rok 2013)

Země Hranice "chudoby" pro rodinu (2 dospělí + 2 děti)

Lucembursko

35 318

Rakousko

26 339

Švédsko

25 851

Belgie

24 649

Německo

24 542

Dánsko

24 380

Nizozemí

24 225

Francie

24 218

Finsko

24 165

Kypr

21 628

Velká Británie

21 201

Irsko

20 119

Itálie

19 181

Malta

18 971

Španělsko

17 955

Slovinsko

17 908

Česko

13 610

Portugalsko

12 373

Slovensko

12 060

Polsko

11 539

Řecko

11 397

Estonsko

10 845

Chorvatsko

9 341

Maďarsko

9 329

Litva

9 176

Lotyšsko

8 122

Bulharsko

7 434

Rumunsko

4 959

Pramen: „Der Armut in EU“ (Österreichischen Gesellschaft für Politikberatung und Politikentwicklung)


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EUPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.