Co dělat v případě dopravní nehody?

26.10.2017 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Dopravní nehody se na silnicích stávají denně a každý i sebeopatrnější řidič se může stát jejich účastníkem. Správný a pohotový přístup bezprostředně po události může velmi zmírnit nejen materiální škody nebo škody na zdraví, ale také usnadnit řešení pojistné události včetně následného odškodnění.

Připravit se na dopravní nehodu 100% samozřejmě nelze. Podobné události se totiž zpravidla stávají, když to člověk čeká nejméně. Pokud se už do takové situace dostanete, je třeba zachovat chladnou hlavu. V prvé řadě zajistěte bezpečnost místa i účastníků nehody. Pokud jsou mezi nimi zranění, bezodkladně volejte záchrannou službu (155) a policii (158) nebo integrovaný záchranný systém na čísle 112. Číslo 112 je určeno i pro tísňová volání cizinců, kteří nejsou schopni komunikovat v českém jazyce.


Motoristé volají k dopravní nehodě pozdě asistenční společnost
Dopravní nehody: Ani v létě nepodceňujte rizika
Vyřizování pojistné události po dopravní nehodě


Kdy voláme k nehodě policii?

Policii musíme volat nejen u zranění, ale rovněž pokud nastala neshoda s dalšími účastníky nehody ohledně zavinění, bylo poškozeno dopravní značení či došlo k poškození majetku nebo vozidla v ceně nad 100 000 Kč. Policii je nutné volat i v případě podezření, že je některý z účastníků nehody pod vlivem alkoholu nebo návykových látek.

Stále však platí, že policii nevoláme, pokud není nikdo zraněn, nedošlo k poškození majetku třetí osoby a škody na majetku jsou nižší než 100 000 Kč na každém jednom vozidle. Typickým příkladem jsou ťukance, kdy to odnesly jen plechy vozidla.

Záznam o dopravní nehodě

Pro náhradu škody z dopravní nehody je klíčové pořídit záznam o dopravní nehodě. Pro tyto účely existuje jednotný evropský formulář, ale v praxi postačí při nejhorším i čistý list papíru, na který je nutné uvést nezbytné údaje:

  • místo a čas dopravní nehody,
  • jednotliví účastníci,
  • specifikace jejich vozidel,
  • dále musíte popsat velice detailně příčiny a průběh dopravní nehody s uvedením způsobených následků.
  • identifikace pojištění jednotlivých účastníků dopravní nehody a především podpisy účastníků.

Čím kvalitněji a podrobněji uvedenou náhradu záznamu o dopravní nehodě sepíšeme, tím lépe pro nás a pro případné neshody. Doporučuje se ale samozřejmě vozit s sebou zmíněný formulář.

 

Kdy volat policii?

  • Když došlo ke zranění nebo úmrtí osob.
  • Pokud došlo k hmotné škodě větší než 100 tisíc.
  • Pokud není jasné, kdo nehodu zavinil, a účastníci se na tom neshodnou.
  • Když došlo k poškození majetku třetí osoby (svodidla, plot, pouliční osvětlení).
  • Pokud je některý z účastníků viditelně pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.

 


KE STAŽENÍ:

Čtěte také: Záznam o dopravní nehodě a užitečné rady.


Prohlášení o zavinění

V případě, že jste u dopravní nehody poškozeným, lze jedině doporučit, abyste vy i viník bezprostředně z místa nehody kontaktovali pojišťovnu viníka a nehodu tam nahlásili. Společně s vyplněním záznamu o dopravní nehodě rovněž požadujte od viníka podepsání prohlášení o zavinění nehody. Toto sice není povinné, ale může to velmi usnadnit následné vyřízení pojistné události.

Asistenční služba - pozor na lovce nehod

Řidiči mnohdy pod náporem stresu způsobeném dopravní nehodou ani nevědí, kam se obrátit. Nedokážou v rychlosti nalézt číslo asistenční společnosti své pojišťovny, a proto mohou snadno naletět nevýhodným a zbytečným službám, které jim u nehody vnucují tzv. lovci nehod. Jedná se o asistenční společnosti, které vyhledávají dopravní nehody a řidičům vnucují své předražené služby, které pak pojišťovny samozřejmě odmítají proplácet v takové výši.

1224 - Linka pomoci řidičům

Právě kvůli těmto parazitujícím firmám byla Českou kanceláří pojistitelů zřízena Linka pomoci řidičům 1224. Číslo 1224 je jednoduché a dobře zapamatovatelné a motorista si přes něj přivolá odtah nepojízdného vozidla či jinou pomoc přímo od své pojišťovny. Linka 1224 je dostupná 12 měsíců v roce, 24 hodin denně. Operátor zjistí pojišťovnu, u které má řidič uzavřené povinné ručení a následně řidiče přepojí na smluvní asistenční společnost pojišťovny, která na místo vyšle vůz a zařídí na místě opravu nebo odtažení do seriózního servisu.

Co když vás nabourá nepojištěný řidič nebo viník ujede z místa nehody?

V případě dopravní nehody způsobené nepojištěným nebo nezjištěným vozidlem se může poškozený obrátit s požadavkem na odškodnění na Českou kancelář pojistitelů (ČKP).

Podrobně jsme se odškodněním od ČKP věnovali v těchto článcích:

Jak postupovat při dopravní nehodě:
1. Zajištění bezpečnosti na místě nehody
a) Zajištění vozidla proti pohybu – otočit klíček do neutrální polohy
b) Rozsvícení výstražných světel
c) Obléknutí reflexní vesty
d) Pokud možno nevystupovat směrem do vozovky
e) Výstražný trojúhelník (na silnici 50 metrů od vozidla, na dálnici 100 metrů od vozidla)
f) V případě nutnosti manipulace s vozidly označit jejich polohu na silnici, pořídit fotografie

2. Zhodnocení rozsahu nehody
a) Zjištění stavu účastníků nehody

3. V případě potřeby volat Integrovaný záchranný systém (IZS) 112, uvést:
a) Místo nehody
b) Charakter nehody
c) Počet a stav zraněných
d) Své jméno a zpětné spojení

4. Základní ošetření poraněných
 a) Kontrola základních životních funkcí
 b) Poskytnutí první pomoci

5. Vyproštění zraněných a transport do bezpečí (nejlépe za svodidla mimo vozovku)
a) Vyprošťovat zraněné pouze pokud jim hrozí další nebezpečí, jinak to zajistí IZS

6. V případě nepojízdnosti havarovaného vozidla volat linku 1224 kvůli odtahu

7. Vzájemná legitimace s ostatními účastníky i svědky nehody

8. Vyplnění záznamu o dopravní nehodě a dokumentace škody, pokud k nehodě není volána policie

Autor článku

Lukáš Pololáník  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ