Na kolik přijde pojištění auta?

11.05.2005 | Lukáš Buřík, Finance.cz
FinTriky


Každý, kdo chce se svým vozidlem vyjet na silnici, musí být pojištěn. A každý, kdo chce mít své auto v bezpečí, by měl být navíc připojištěn. Kdy stačí povinné ručení a kdy je dobré mít i havarijní pojištění?

Téma dne: Kupujeme nové auto

Automobil se pro mnohé stal nedílnou součástí života, bez něhož se jen stěží obejdou. Jeho provoz však může výrazně odčerpávat prostředky z rodinného rozpočtu. Náklady spojené s užíváním automobilu můžeme pomyslně rozdělit do dvou skupin, a to na variabilní tj. takové, jejichž výši můžeme výrazně ovlivnit (benzín, parkovné, servis, pokuty, atd.) a fixní, do nichž můžeme zařadit především pojištění. A právě o pojistném a pojištění se dočtete v následujících řádcích.

Každý majitel či uživatel motorového vozidla, který s ním chce vyjet na pozemní komunikaci, musí mít uzavřenou platnou pojistku. Jaké ale uzavřít pojištění? Stačí povinné ručení nebo musím mít i havarijní pojištění? Kolik stojí a jaké jsou rozdíly?

Ručení vs. havarijní
Na rozdíl od povinného ručení (přesněji zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla), které musí majitel dopravního prostředku zaplatit, je rozhodnutí o uzavření havarijního pojištění plně na libovůli majitele vozidla. Základní rozdíl je tedy v dobrovolnosti pojištění.

Jaké jsou další rozdíly?
Havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti se dále od sebe liší událostmi, na které se vztahují.

Pojistná událost Pojištění
Škody, které způsobíte Vy někomu jinému při užívání vozidla Povinné ručení
Škody, které neúmyslně způsobíte na vlastním automobilu Havarijní pojištění
Krádež vašeho automobilu Havarijní pojištění
Živelní poškození nebo zničení Havarijní pojištění

Důležitým faktorem je také cena pojištění, kterou ovlivňuje přímo či nepřímo celá řada faktorů.
U povinného ručení je cena ovlivněna:

  • typem vozidla
  • objemem motoru
  • stářím vozidla
  • místem bydliště majitele
  • zvoleným odpovědnostním limitem
  • délkou bezeškodného průběhu
  • intervalem placení (čtvrtletně, pololetně, ročně)

(Cenu povinného ručení, tak jak jej pro rok 2005 nabízejí jednotlivé pojišťovny, si můžete spočítat zde).

Havarijní pojištění je několikanásobně dražší než povinné ručení. Jeho cena závisí na rozsahu krytí případných škod. Při uzavírání smlouvy si můžete vymezit, na které škody se bude pojištění vztahovat (havárie, živelná pohroma, odcizení, vandalismus, aj.). Nejdražší a zároveň největší pojistnou ochranu poskytuje tzv. all risk pojištění, vztahující se na všechny uvedené „nepříjemnosti“. Konečnou cenu havarijního pojištění navíc výrazně ovlivňují i další faktory, jako např. náklady na zabezpečení nebo sjednaná výše spoluúčasti (čím vyšší spoluúčast tím levnější pojistné).

V následujících tabulkách je přehled cen havarijního pojištění pro automobil ŠKODA vyrobený v roce 2005:

Cena automobilu Úroveň zabezpečení Územní platnost Cena pojištění
300 000 Kč mechanické + satelitní Česká republika 6 993 Kč
žádné Evropa 11 100 Kč
500 000 Kč mechanické + satelitní Česká republika 11 655 Kč
žádné Evropa 18 500 Kč
750 000 Kč mechanické + satelitní Česká republika 17 483 Kč
žádné Evropa 27 750 Kč

Zdroj: www.pcsp.cz

Posledním významným rozdílem je osoba, na kterou se případné pojistné plnění vztahuje. V případě vzniku pojistné události je pojišťovna povinna uhradit škodu tomu:

  • kdo si pojištění sjednal a kdo ho platí - v případě havarijního pojištění,
  • komu byla škoda způsobena - u povinného ručení.

Závěrem
Nejlepší a nejúčinnější způsob, jak ochránit sebe i své zdraví je především opatrnost a obezřetnost. Bezpečnou a ukázněnou jízdou se vyhnete řadě nepříjemných situací.

Další finanční tipy a triky najdete na www.finance.cz/aktuality.
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.