Asociace je fungujícím sdružením

31.08.2000 | ,
Domovská stránka


Asociace leasingových společností České republiky působí od ledna 1993 jako zájmové sdružení právnických osob z Čech, Moravy a Slezska zapojena do leasingových operací. Usiluje o definování a koordinaci zájmů členských společností a o jejich prosazování. Mezi hlavní cíle asociace patří úsilí o vytváření ekonomických právních a dalších podmínek pro rozvoj leasingu v České republice a pro využívání jeho potenciálu v ekonomice.

V současné době má asociace 130 členů. Objemem uzavíraných obchodů i rozsahem úvěrového portfolia představují její členové devět desetin celého domácího leasingového trhu

Asociace navázala řadu kontaktů se státními orgány i s nezávislými subjekty a snaží se s nimi aktivně spolupracovat tak, aby byly respektovány zájmy domácího i makroekonomické potřeby. Poskytuje legislativní i exekutivním orgánům informace a podnikatelské zkušenosti z leasingového sektoru. Objasňuje možné dopady různých opatření vlády a jiných státních orgánů na tento sektor.

Při prosazování zájmů a priorit leasingové komunity využívá asociace petičního práva zajištěného ústavou. V některých ohledech přitom zastupuje také zájmy nečlenských společností a leasingových nájemců. Některé problémy posuzuje i s jinými podnikatelskými sdruženími.

 

Štítky:

Články ze sekce: Domovská stránka