Prezidium Asociace penzijních fondů České republik

31.08.2000 | ,
Domovská stránka


Prezident :

Ing. Petr I l l e t š k o
místopředseda představenstva a generální ředitel Vojenského otevřeného penzijního fondu, a.s.

První víceprezident :

JUDr. Milan K a n t o r
předseda představenstva a výkonný ředitel Penzijního fondu Komerční banky, a.s.

Druhý víceprezident :

JUDr. Jarmila Š k v r n o v á
předsedkyně představenstva a generální ředitelka Zemského penzijního fondu , a.s.

Členové prezidia :

Ing. Ivo F o l t ý n
předseda představenstva a generální ředitel Penzijního fondu České pojišťovny, a.s.

Ing. Tomáš M a c h a n e c
předseda představenstva a generální ředitel Allianz - Živnobanka penzijního fondu, a.s.

Oldřich P a u l í k
místopředseda představenstva a generální ředitel Penzijní fondu Škoda, a.s.

Ing. Zdeněk S a n t l e r
předseda představenstva a ředitel Penzijního fondu Koruna, a.s.

Doc. Ing. Jindřich Š p a č e k, CSc.
místopředseda představenstva a generální ředitel Penzijní fondu Jistota, a.s.

Ing. Petr Ž a l u d a
člen představenstva a generální ředitel Winterthur, penzijního fondu, a.s.

Články ze sekce: Domovská stránka