Domácí cestovní ruch a jeho význam pro ekonomiku České republiky

08.12.2005 | , Czech Tourism
Tiskové zprávy


Češi postupně objevují svou zemi  jako vhodné místo pro trávení dovolených a víkendových výletů. Při svých cestách navštěvují především své příbuzné a známé, stále více cestují za účelem rekreace a sportu, zdravotních pobytů, poznávacích cest, pobytů na vlastní chatě či chalupě a kulturních a sportovních akcí. Cestovní ruch se jako odvětví národního hospodářství stává v řadě zemí velmi významným faktorem dynamického rozvoje ekonomiky a významně se podílí na růstu HDP. Je tomu tak i v České republice. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a agentura CzechTourism jsou si vědomi toho, co domácí cestovní ruch může ekonomice ČR přinést, a proto jej podporují různými aktivitami, mj. i několika projekty.

Cestovní ruch se stal v posledních padesáti letech velmi významným růstovým faktorem pro většinu vyspělých světových ekonomik. Rozvoj cestovního ruchu a jeho zvyšující se dynamika byla způsobena především mnohými technologickými změnami, zvláště pak zvýšením dostupnosti přepravních prostředků pro širší vrstvy obyvatelstva a relativním snížením přepravních nákladů. Cestovní ruch je v mnohých případech  velmi významným faktorem  společenského vývoje, který zpětně ovlivňuje i životní úroveň obyvatelstva, zvláště pak v centrech cestovního ruchu.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a agentura CzechTourism vnímají tyto aspekty jako velmi důležité pro ekonomiku ČR, a proto podporují domácí cestovní ruch několika aktivitami.

Jednou z aktivit byly výstupy účastníků soutěže „Podzim ve výškách“ a ministra pro místní rozvoj Radko Martínka na rozhledny České republiky. Soutěž „Podzim ve výškách“ byla určena pro širokou veřejnost a probíhala od 17. 9. 2005 do 30. 11. 2005. Jejím cílem byly návštěvy vybraných rozhleden po celém Česku. V rámci projektu „Podzim ve výškách“ navštívil ministr Martínek společně s dalšími milovníky turistiky celkem devět rozhleden v různých krajích.  Výsledky soutěže budou vyhlášeny na brněnském výstavišti v rámci veletrhů cestovního ruchu GO a Regiontour, které se v Brně konají 12. – 15. ledna 2006. Vítězem se stane ten, kdo nasbíral nejvíce kódů z rozhleden do soutěžního průkazu. 

Agentura CzechTourism připravila pro rok 2005 několik projektů, z nichž mohu uvést např. Turisté vítáni, Katalog Kudy z Nudy a dále nový projekt, který je financován z prostředků EU, a nese název Mediální podpora domácího cestovního ruchu,“ říká ředitel agentury Rostislav Vondruška. "Všechny projekty by měly významně přispět k rozvoji domácího cestovního ruchu v několika oblastech: vychovat novou generaci k podnikání v cestovním ruchu, s novým přístupem ke klientovi (Turisté vítáni), pomoci podnikatelům působícím v oblasti CR k jejich zviditelnění a přilákání klientely (Kudy z Nudy) a v neposlední řadě pomoci městům a obcím ve spolupráci s podnikateli vybrat, co je v turistickém regionu atraktivní a umět to prodat pomocí médií,“ dodává Vondruška.

„Poskytnutí různých forem podpory domácímu cestovnímu ruchu se jeví jako efektivnější, než poskytovat podpory zahraničním investorům v oblasti průmyslu,“ potvrzuje ředitel Liberálního institutu Praha Miroslav Ševčík. Vyspělost ekonomik se posuzuje mimo jiné i faktorem rozsahu podílu služeb na hrubém domácím produktu a samotná výše životní úrovně domácností tím, kolik tyto vynakládají finančních prostředků na nákup služeb (tedy i domácího cestovního ruchu). „Takto poskytnuté podpory v oblasti domácího cestovního ruchu „nezmizí“ z České republiky, tak jako se  tomu může stát u investorů, kteří obdrželi podporu u jiných forem investic. Dosud Česká republika ve větší míře podporovala budování průmyslových zón. Tyto za pomoci masivních finančních injekcí z veřejných rozpočtů jsou však mnohde jen velmi málo využívané. Výjimku tvoří průmyslové zóny v blízkosti velkých aglomerací.  Vysoké finanční částky jsou tak vynakládány neefektivně a jen zřídka vedou ke snížení nezaměstnanosti v nejpostiženějších regionech. Podporou domácího cestovního ruchu tak dostanou šanci drobní podnikatelé, samozaměstnavatelé a živnostníci, kteří navíc vytvoří i poptávku po „doplňkovém zboží a službách“, dodává Ševčík.

Statistiky dokládají, že více než polovinu cest uskuteční Češi po své vlasti. Dokládají to poslední čísla za rok 2004 i za první polovinu tohoto roku. V prvním pololetí 2005 se jednalo o celkem 3 386 tis. pěti a vícedenních dovolenkových cest, z toho více než polovina,
1 922 tis., po České republice. Průměrný počet přenocování na 1 delší cestu byl 7,2 nocí, z toho 6,5 nocí doma a 8,1 v zahraničí. Průměrné výdaje na jednu delší cestu dosáhly 7 288 Kč, z toho  3 127 Kč v České republice a 12 749 Kč v zahraničí. Celkové výdaje pak v tuzemsku představovaly 6 mld. Kč a v zahraničí 18,7 mld. Kč.  Oproti stejnému období roku 2004 se celkové výdaje Čechů v ČR zvýšily o 17 % a v zahraničí o 21 %. Nejoblíbenějšími kraji se staly kraj Královéhradecký, kde bylo  uskutečněno 299,3 tis. cest,  Liberecký kraj (226,4 tis. cest) a kraj Jihočeský (206,3 tis. cest).  Nejvyšší nárůst, téměř 204%, zaznamenal oproti stejnému období roku 2004 kraj Zlínský, 145% kraj Pardubický a 125% kraj Vysočina.

Za minulý rok uskutečnili Češi 5 552 tis. pěti a více denních cest po své vlasti z celkového počtu 9 583 tis. cest. Počet přenocování na jednu cestu doma činil 8,4 noci, zatímco v zahraničí 9 nocí. Celkové výdaje představovaly hodnotu 70 619 mil. Kč, z toho 18 682,7 mil. Kč, tedy pouze 26,5 % utratili čeští turisté  v ČR.  Dovolená na našem území je stála přibližně 3 365 Kč  a v zahraničí 12 885 Kč. Výdaje vzrostly oproti roku 2003 o 12 % u tuzemských cest a o 4 % u cest zahraničních. Nejoblíbenějším místem českých turistů se stal Jihočeský kraj (778,9 tis. cest), následován Královéhradeckým krajem s 678,8 tis. cest a krajem Libereckým s 583,3 tis. cest. Nejméně cest bylo uskutečněno do kraje Ústeckého.

„Výrazným trendem posledních let je aktivní turistika. Vyplývá to i z oblíbenosti krajů. Jde především o pobyty v horách v Královéhradeckém a Libereckém kraji a toulky přírodou a cykloturistika v kraji Jihočeském,“ dodává ředitel agentury CzechTourism Rostislav Vondruška.

Česká republika zaznamenává již i kvalitativní změny v cestovním ruchu. Ty spočívají v hledání nových forem turistiky,  poskytování stále většího rozsahu služeb souvisejícího nejenom s rekreací, ale zvláště pak se sportem, vzděláváním a mnoha dalšími.
 

 

Články ze sekce: Tiskové zprávyPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.