Co dělat, když mám problémy se splácením úvěrů?

18.10.2013 | , Finance.cz
ÚVĚRY A PŮJČKY


Do problémů s dluhy se může dostat kdokoliv z nás. Důvody bývají různé, nejčastějšími jsou předlužení nebo ztráta zaměstnání. Jak takovou situaci úspěšně vyřešit?

Se zvyšujícím se zadlužením českých domácností se samozřejmě množí i případy, kdy se dlužníci dostanou do finančních problémů a nejsou schopni splácet své úvěry. Na takové situaci není nic neobvyklého. Pokud se něco podobného stane i vám, rozhodně nepropadejte panice. Situace nikdy není neřešitelná, naopak pokud se budete řídit následujícími radami, dá se úspěšně vyřešit.

Čím dříve, tím lépe

Platí pravidlo, že čím dříve se začnete svou špatnou finanční situací zabývat a nějak ji řešit, tím máte větší šanci ji i úspěšně vyřešit. Nejhorší co můžete udělat, je nereagovat na upomínky banky nebo splátkové společnosti.

Rozhodně tedy nečekejte, až za vámi přijde exekutor a při prvních náznacích zásadnějších problémů se splácením úvěrů, kontaktujte banku či splátkovou společnost, která vám úvěr poskytla a informujte ji o své situaci.

Banka se v drtivé většině případů snaží klientům vyjít maximálně vstříc a vzniklou situaci s nimi k oboustranné spokojenosti řešit. Nejčastějším řešením je odklad splátek, či rozložení splátek do více let a tím i snížení pravidelné splátky. Banky se přitom samozřejmě snaží přistupovat ke každému úvěrovému případu individuálně a navrhnou vám nový splátkový kalendář.


Interview na téma zadlužování: Kučera: Pokud dojde k úbytku střední vrstvy, celý národ bude o něco chudší
"Neznalost základních principů platících ve financích, může člověka bez zdravých návyků získaných ze svého rodinného prostředí dostat do velmi tíživé situace. Je stále více zřejmé, že útoky různých společností nabízející „výhodné“ finanční produkty budou sílit."

Pomoci může odborná dluhová poradna

Další možností je kontaktovat některou z odborných poraden a nechat si poradit tam:

Poradna může zdarma pomoci klientovi sestavit dopis, kterým banku požádá o snížení nebo odklad splátek. Rovněž vám pomůže navrhnout splátkový kalendář, který se pak stane podkladem pro vaše jednání s bankou. Banky a splátkové společnosti totiž často jen nerady přistupují na takové splátkové kalendáře, protože si samozřejmě stanovují svůj vlastní. Konečný splátkový kalendář je pak často kompromisem mezi klientem a finanční společností.

Další formou poradenské pomoci je vypracování plánu hospodaření domácnosti, tedy jakéhosi přehledu měsíčních příjmů a výdajů. Z něj pak vychází návrh výše zmíněného splátkového kalendáře.

Oddlužení neboli osobní bankrot

Osobní bankrot je krajním řešením, ale představuje určité světlo na konci tunelu pro lidi, kteří spadli do dluhové pasti. Opírá se o Insolvenční zákon (zákon č. 182/2006 Sb.). Cílem je nejenom umožnit dlužníkovi nový ekonomický start, ale také snížit náklady veřejných rozpočtů na sanaci těch, kdo se ocitli v sociální krizi. Jedná se o nejlevnější řešení exekuce. Dlužník musí splnit podmínku, že veškeré přihlášené pohledávky do insolvenčního řízení splatí do výše 30% původního dluhu a navíc náklady insolvenčního řízení a to v měsíčních splátkách do 5 let od účinnosti usnesení o povolení oddlužení.

Více informací k oddlužení: Osobní bankrot: Nejlevnější řešení exekuce
TIP: Kalkulačka oddlužení - osobní bankrot.

Jedna dobrá rada na závěr. Nejlepší samozřejmě je se do situace, kdy nemůžete dostát svým závazkům vůči finančním společnostem, vůbec nedostat. Pokud se tak stane, tak řešit ji co nejdříve a rozhodně ne takzvaným vytloukáním půjček, kdy jednu půjčku splácíte jinou půjčkou.

Autor článku

Michal Ruml  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: ÚVĚRY A PŮJČKY